Siirry sisältöön

Henkilöstö

Olemme motivoituneita palvelemaan asiakkaitamme heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla toimeksiannon laadusta riippumatta. Tiimimme on huumorintajuinen ja ymmärtää nykyaikaisen asiakaspalvelun tarpeet.

Olemme erilaisia, mutta kukin meistä on ainutlaatuinen. Yhdistämällä tiimimme jäsenten yksilölliset kyvyt ja erityisen osaamisen korkeaan palvelutasoomme sekä etiikkaan pystymme lunastamaan asiakkaille annetut lupaukset ja hoitamaan toimeksiantomme menestyksekkäästi.

Tykkäämme työstämme. Mielenkiinto työtämme kohtaan, kunnianhimo ja halu kehittyä jatkuvasti näkyvät työmme tuloksessa sekä asiakkaidemme menestyksessä että tyytyväisyydessä.

Timo Ylikantola

Osakas, asianajaja, LL.M.

0400 705854

timo.ylikantola@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Timo Ylikantola

Osakas, asianajaja, LL.M.

Timo on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen riitojen ratkaisuun sekä yritysjärjestelyihin, sopimus-, rakennus-, työ- ja yhtiöoikeuteen sekä insolvenssioikeuteen.

Timo on avustanut ja edustanut päämiehiä institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä ja kaikissa Suomen valtion oikeusasteissa erityisesti kotimaiseen ja kansainväliseen irtaimen kauppaan, agentti-, aie-, alihankinta-, franchising-, jakelu-, konsultti-, toimitus- ja palvelussopimuksiin, rakentamiseen ja urakointiin, johtaja-, työ-, ja osakassopimuksiin, johdon vastuukysymyksiin, kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin, yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin, urheiluun, vakuutuksiin, kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen kauppaan, liike- ja asuinhuoneiston vuokraukseen, kiinteistönvälitykseen, immateriaalioikeuksiin, kuljetuksiin ja ilmailuun sekä maksukyvyttömyyteen että talousrikoksiin liittyvissä oikeusprosesseissa.

Timolla on monipuolinen kokemus niin pienistä kuin suuristakin konkurssiprosesseista ja konkurssipesien pesänhoitajan tehtävistä.

Timolla on asiamieskokemusta Keskuskauppakamarin välitys- ja välimieslautakunnan, Tukholman keskuskauppakamarin ja ICC välitysinstanssin sääntöjen mukaisista välimiesmenettelyistä ja Suomen välimiesmenettelylain mukaan käydyistä ad hoc välimiesmenettelyistä sekä kansallisten että kansainvälisten välitystuomioiden täytäntöönpanoprosesseista. Timo myös toimii ja on toiminut välimiehenä institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä muun muassa:

Ainoana välimiehenä:
• Välimiesmenettelylain mukainen ad hoc -välimiesmenettely osakassopimuksen exit-järjestelyyn liittyvässä riidassa;
• Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukainen välimiesmenettely ohjelmistoliiketoimintakauppariidassa;
• Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukainen välimiesmenettely yhteistoimintasopimusta ja suullista edelleen vuokraussopimusta koskeneessa riidassa;
• Helsingin käräjäoikeuden määräämänä hankintasopimusta koskeneessa välimiesmenettelylain mukaisessa ad hoc -välimiesmenettelyssä;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely suomalaisen ja venäläisen yhtiön välillä koskien Distribution Agreementin kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteita;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely franchisingsopimusriidassa.

Asianosaisen nimeämänä välimiehenä:
• Välimiesmenettelylain mukainen ad hoc -välimiesmenettely palvelusopimusta koskeneessa riidassa;
• Keskuskauppakamarin sääntöjen mukainen välimiesmenettely liittyen rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998).

Laajan välimiesmenettely-, oikeudenkäynti- ja insolvenssimenettelykokemuksen lisäksi Timo avustaa säännöllisesti kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä kansallisissa ja kansainvälisissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä.

Timo toimi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenenä vuosina 2013-2015 ja on toiminut välimiehenä Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootissa vuodesta 2009 alkaen.

Rankingit

• Legal 500 EMEA 2019 (Dispute Resolution): “extremely sharp and a quick-witted pleader”.

• Legal 500 EMEA 2018 (Dispute Resolution): ”highly regarded”.

• Legal 500 EMEA 2017 (Dispute Resolution): Recommended lawyer.

• Legal 500 EMEA 2016 (Dispute Resolution): ”an excellent practitioner in complex, international-related arbitrations and litigations”.

• Legal 500 EMEA 2015 (Dispute Resolution): ”extremely competent in arbitration proceedings”.

• Legal 500 EMEA 2014 (Dispute Resolution): ”a very effective, organised and impressive pleader in domestic and international arbitration proceedings”.

• Legal 500 EMEA 2013 (Dispute Resolution): ”really knows how to plead the case in favour of his client and he is definitely a leading young litigator and arbitration lawyer”.

• Helsingin Vuoden 2011 Nuori yrittäjä.

Koulutus

2014 Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu
2011-2012 Swiss Arbitration Academy
2011 LL.M. (Master of Laws, International Commercial Law) University of California, Davis (UCD) [apurahastipendi Janne Kairon muistorahastosta]
2008 asianajaja
2004 OTK ja OTM Helsingin yliopisto

Työkokemus

2007- Asianajotoimisto Ratiolex Oy, osakas
2006-2007 Lakiasiaintoimisto Ratiolex Oy, osakas
2004-2005 Asianajotoimisto Borenius Oy, lakimies
2004 Asianajotoimisto Borenius Oy, lakimiesharjoittelija ja pro gradun tekijä
2001-2004 Asianajotoimisto Mäkitalo Rämö Juutilainen Oy, lakimiesharjoittelija

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Jäsenyydet

• Suomen välimiesoikeusyhdistys – Skiljedomsrättsliga föreningen i Finland r.y.
• Swiss Arbitration Association (ASA)
• Swedish Arbitration Association (SAA)
• Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry ja INSOL International

Julkaisut

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2019, 16th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 22. elokuuta 2018, ss. 287-294, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Ninth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2018, ss. 182-191, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2018, 15th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2018, ss. 276-283, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Eighth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2017, ss. 174-183, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, 14th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2017, ss. 294-301, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Seventh Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2016, ss. 196-205, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2016, 13th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 29. heinäkuuta 2016, ss. 220-227, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The Product Regulation and Liability Review, Second Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu huhtikuussa 2015, ss. 85-95, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus.

• The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Volume 16, Issue 1 (2012), ss. 123-144, Document Discovery in Current International Arbitration Practice: Are There Differences Between Common Law and Civil Law Traditions?, Timo Ylikantolan englanniksi laatima artikkeli.

• European Journal of Commercial Contract Law, Volume 2, Number 3, 2010, ss. 153-162, Multimodal Transport Including Cross-border Road Haulage – Will the CMR Apply?, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus yhteisartikkelista.

• Defensor Legis N:o 2, 2005, ss. 303-330, Kansainvälisen välimiesmenettelyn salassapitovelvollisuudesta, Timo Ylikantolan laatima yhteisartikkeli Kai Kotirannan kanssa (listattu hakemistossa Consolidated Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (1968 – 2010)). lataa pdf

Timo Ylikantola

Markku Tolvi

Osakas, asianajaja, varatuomari, KTM

050 5114030

markku.tolvi@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Markku Tolvi

Osakas, asianajaja, varatuomari, KTM

Markku on erikoistunut riitojen ratkaisuun, liikejuridiikkaan ja sopimus- sekä työoikeuteen.

Markku avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita kaikenlaisissa kaupallisissa erimielisyysasioissa. Hänellä on laaja kokemus esimerkiksi toimeksiannoista koskien rakentamista, tavaran kauppaa, yhteistyötä, myynti- ja vuokrasopimuksia, kilpailukieltoa, salassapitosopimuksia, vahingonkorvausta, takauksia, työsuhteita ja niiden päättämistä sekä julkisia hankintoja. Lisäksi hän avustaa asiakkaita talousrikoksiin, työturvallisuusrikoksiin sekä muihin yritystoimintaan liittyvissä rikosasioissa.

Riitojen ratkaisun lisäksi Markku avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä sekä asiakkaita myös muissa asioissa laaja-alaisesti. Markku avustaa asiakkaita tällä hetkellä sopimusoikeudellisissa asioissa, kuten IT-sopimukset, hankinta- ja yhteistyösopimukset, omistuksen vaihtoon liittyvät asiat ja sopimukset, työ- ja osakassopimukset, rakentamiseen, salassapitoon ja takauksiin liittyvät sopimukset sekä yhtiöoikeudelliset asiat.

Rankingit

• Legal 500 EMEA 2017 (Dispute Resolution): Recommended lawyer.

Koulutus

11/2007 asianajaja
4/2006 varatuomari Hyvinkään käräjäoikeus
3/2006 KTM Helsingin kauppakorkeakoulu
11/2003 OTK ja OTM Helsingin yliopisto

Työkokemus

11/2007- Asianajotoimisto Ratiolex Oy, osakas
11/2006-11/2007 Lakiasiaintoimisto Ratiolex Oy, osakas
5/2006-10/2006 Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju & Co Oy, lakimies
5/2005-4/2006 Hyvinkään käräjäoikeus, notaari
11/2003-4/2005 Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju & Co Oy, lakimies
1/2003-10/2003 Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy, lakimiesharjoittelija

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Markku Tolvi

Tiina Ruohonen

Osakas, asianajaja, OTM

040 505 4181

tiina.ruohonen@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Tiina Ruohonen

Osakas, asianajaja, OTM

Tiina on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen riitojen ratkaisuun ja yritysjärjestelyihin sekä sopimus- ja urheiluoikeuteen. Tiinalla on myös kokemusta esimerkiksi insolvenssi-, työ- ja yhtiöoikeuteen sekä rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista.

Tiinalla on kokemusta päämiesten avustamisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä sekä tuomioistuinprosesseissa.

Rankings

• Legal 500 EMEA 2019 (Dispute Resolution): ”rising star”.

Koulutus

3/2019 asianajaja
12/2014 OTM Helsingin yliopisto

Työkokemus

10/2019- Asianajotoimisto Ratiolex Oy, osakas
2/2015-10/2019 Asianajotoimisto Ratiolex Oy, lakimies
1/2014-8/2014 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, lakimiesharjoittelija ja pro gradun tekijä

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Julkaisut

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2019, 16th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 22. elokuuta 2018, ss. 287-294, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Ninth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2018, ss. 182-191, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2018, 15th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2018, ss. 276-283, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Eighth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2017, ss. 174-183, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, 14th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2017, ss. 294-301, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2016, 13th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 29. heinäkuuta 2016, ss. 220-227, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

Tiina Ruohonen

Traineet

Ella Häkkinen

Konsta Peussa

Valmari Keskimäki