Siirry sisältöön

Henkilöstö

Olemme motivoituneita palvelemaan asiakkaitamme heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla toimeksiannon laadusta riippumatta. Tiimimme on huumorintajuinen ja ymmärtää nykyaikaisen asiakaspalvelun tarpeet.

Olemme erilaisia, ja kukin meistä on ainutlaatuinen. Yhdistämällä tiimimme jäsenten yksilölliset kyvyt ja erityisen osaamisen korkeaan palvelutasoomme sekä etiikkaamme pystymme lunastamaan asiakkaille annetut lupaukset ja hoitamaan toimeksiantomme menestyksekkäästi.

Tykkäämme työstämme. Mielenkiinto työtämme kohtaan, kunnianhimo ja halu kehittyä jatkuvasti näkyvät työmme tuloksessa ja asiakkaidemme menestyksessä että tyytyväisyydessä.

Timo Ylikantola

Osakas, asianajaja, LL.M.

0400 705854

timo.ylikantola@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Timo Ylikantola

Osakas, asianajaja, LL.M.

Timo on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen riitojen ratkaisuun sekä yritysjärjestelyihin, sopimus-, rakennus-, talousrikos- ja yhtiöoikeuteen sekä insolvenssioikeuteen.

Timo on avustanut ja edustanut päämiehiä institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä ja kaikissa Suomen valtion oikeusasteissa erityisesti kotimaiseen ja kansainväliseen irtaimen kauppaan, agentti-, aie-, alihankinta-, franchising-, jakelu-, konsultti-, toimitus- ja palvelussopimuksiin, rakentamiseen ja urakointiin, johtaja-, työ-, ja osakassopimuksiin, osakkeiden lunastuksiin, johdon vastuukysymyksiin, kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin, yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin, urheiluun, vakuutuksiin, kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen kauppaan, liike- ja asuinhuoneiston vuokraukseen, kiinteistönvälitykseen, immateriaalioikeuksiin, kuljetuksiin ja ilmailuun sekä maksukyvyttömyyteen että talousrikoksiin liittyvissä oikeusprosesseissa.

Timolla on monipuolinen kokemus niin pienistä kuin suuristakin konkurssiprosesseista ja konkurssipesien pesänhoitajan tehtävistä.

Timolla on asiamieskokemusta Keskuskauppakamarin välitys- ja välimieslautakunnan, Tukholman keskuskauppakamarin ja ICC välitysinstanssin sääntöjen mukaisista välimiesmenettelyistä ja Suomen välimiesmenettelylain mukaan käydyistä ad hoc välimiesmenettelyistä ja osakeyhtiölain mukaisista lunastusta koskevista välimiesmenettelyistä sekä kansallisten että kansainvälisten välitystuomioiden täytäntöönpanoprosesseista. Timo myös toimii ja on toiminut välimiehenä institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä sekä osakeyhtiölain mukaisissa lunastusriidoissa muun muassa:

Ainoana välimiehenä:
• Välimiesmenettelylain mukainen ad hoc -välimiesmenettely osakassopimuksen exit-järjestelyyn liittyvässä riidassa;
• Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukainen välimiesmenettely ohjelmistoliiketoimintakauppariidassa;
• Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukainen välimiesmenettely yhteistoimintasopimusta ja suullista edelleen vuokraussopimusta koskeneessa riidassa;
• Helsingin käräjäoikeuden määräämänä hankintasopimusta koskeneessa välimiesmenettelylain mukaisessa ad hoc -välimiesmenettelyssä;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely suomalaisen ja venäläisen yhtiön välillä koskien Distribution Agreementin kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteita;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely franchisingsopimusriidassa;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely osakassopimusta koskeneessa riidassa;
• Osakeyhtiölain 18 luvun mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusta koskeva välimiesmenettely;
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa; ja
• Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen välimiesmenettely henkilöstöpalveluiden myyntipalvelusopimusta koskevassa riidassa.

Asianosaisen nimeämänä välimiehenä:
• Välimiesmenettelylain mukainen ad hoc -välimiesmenettely palvelusopimusta koskeneessa riidassa;
• Keskuskauppakamarin sääntöjen mukainen välimiesmenettely liittyen rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998).

Laajan välimiesmenettely-, oikeudenkäynti- ja insolvenssimenettelykokemuksen lisäksi Timo avustaa säännöllisesti kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä kansallisissa ja kansainvälisissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä.

Timo toimi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenenä vuosina 2013-2015 ja on toiminut välimiehenä Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootissa vuodesta 2009 alkaen.

Rankingit

• Legal 500 EMEA 2022 (Dispute Resolution): ”Ratiolex has always been intensive in their assignments from us and they turn all dimensions in favour of us; partner Timo Ylikantola’s quality and legal skills are just brilliant. ” ja ”Timo Ylikantola has all the legal skills that we need for our dispute resolution cases, he has the ability to be truly convincing, tough and polite and he can plan durable strategies and has the ability to make fantastic cross-examinations, but the most importantly he wins our cases.

• Legal 500 EMEA 2021 (Dispute Resolution): ”Timo Ylikantola is strong at presenting arguments and he can quickly analyse all the relevant facts in complicated technical matters.” ja ”Timo and his team are really professionals. They have helped us in many difficult situations and every time the result has been the best possible for us.

• Legal 500 EMEA 2020 (Dispute Resolution): ”Timo Ylikantola has a strong winning attitude of which you can see all in his legal actions – our first choice for complex and international related contractual disputes.”, ”Partner Timo Ylikantola always has time for any assignment even though he is a busy top attorney in Finland.” ja ”Timo Ylikantola is outstanding at handling different dispute strategies and he is extremely well organized and strong. He is highly recommended for international and domestic disputes.

• Legal 500 EMEA 2019 (Dispute Resolution): ”extremely sharp and a quick-witted pleader”.

• Legal 500 EMEA 2018 (Dispute Resolution): ”highly regarded”.

• Legal 500 EMEA 2017 (Dispute Resolution): Recommended lawyer.

• Legal 500 EMEA 2016 (Dispute Resolution): ”an excellent practitioner in complex, international-related arbitrations and litigations”.

• Legal 500 EMEA 2015 (Dispute Resolution): ”extremely competent in arbitration proceedings”.

• Legal 500 EMEA 2014 (Dispute Resolution): ”a very effective, organised and impressive pleader in domestic and international arbitration proceedings”.

• Legal 500 EMEA 2013 (Dispute Resolution): ”really knows how to plead the case in favour of his client and he is definitely a leading young litigator and arbitration lawyer”.

• Helsingin Vuoden 2011 Nuori yrittäjä.

Koulutus

2014 Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu
2011-2012 Swiss Arbitration Academy
2011 LL.M. (Master of Laws, International Commercial Law) University of California, Davis (UCD) [apurahastipendi Janne Kairon muistorahastosta]
2008 asianajaja
2004 OTK ja OTM Helsingin yliopisto

Työkokemus

2007- Asianajotoimisto Ratiolex Oy, osakas
2006-2007 Lakiasiaintoimisto Ratiolex Oy, osakas
2004-2005 Asianajotoimisto Borenius Oy, lakimies
2004 Asianajotoimisto Borenius Oy, lakimiesharjoittelija ja pro gradun tekijä
2001-2004 Asianajotoimisto Mäkitalo Rämö Juutilainen Oy, lakimiesharjoittelija

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Jäsenyydet

• Suomen välimiesoikeusyhdistys – Skiljedomsrättsliga föreningen i Finland r.y.
• Swiss Arbitration Association (ASA)
• Swedish Arbitration Association (SAA)
• Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry ja INSOL International

Julkaisut

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2020, 17th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 24. elokuuta 2020, ss. 177-184, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2019, 16th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 22. elokuuta 2019, ss. 287-294, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Ninth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2018, ss. 182-191, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2018, 15th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2018, ss. 276-283, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Eighth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2017, ss. 174-183, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, 14th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2017, ss. 294-301, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Seventh Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2016, ss. 196-205, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2016, 13th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 29. heinäkuuta 2016, ss. 220-227, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The Product Regulation and Liability Review, Second Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu huhtikuussa 2015, ss. 85-95, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus.

• The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Volume 16, Issue 1 (2012), ss. 123-144, Document Discovery in Current International Arbitration Practice: Are There Differences Between Common Law and Civil Law Traditions?, Timo Ylikantolan englanniksi laatima artikkeli.

• European Journal of Commercial Contract Law, Volume 2, Number 3, 2010, ss. 153-162, Multimodal Transport Including Cross-border Road Haulage – Will the CMR Apply?, Timo Ylikantolan englanniksi laatima Suomen osuus yhteisartikkelista.

• Defensor Legis N:o 2, 2005, ss. 303-330, Kansainvälisen välimiesmenettelyn salassapitovelvollisuudesta, Timo Ylikantolan laatima yhteisartikkeli Kai Kotirannan kanssa (listattu hakemistossa Consolidated Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (1968 – 2010)). lataa pdf

Timo Ylikantola

Tiina Ruohonen

Osakas, asianajaja, OTM

040 505 4181

tiina.ruohonen@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Tiina Ruohonen

Osakas, asianajaja, OTM

Tiina on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen riitojen ratkaisuun ja yritysjärjestelyihin sekä sopimus- ja urheiluoikeuteen. Tiinalla on myös kokemusta esimerkiksi insolvenssi-, työ- ja yhtiöoikeuteen sekä rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista.

Tiinalla on kokemusta päämiesten avustamisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä sekä tuomioistuinprosesseissa.

Rankings

• Legal 500 EMEA 2020 (Dispute Resolution): ”highly-regarded”.

• Legal 500 EMEA 2019 (Dispute Resolution): ”rising star”.

Koulutus

2020 Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu
3/2019 asianajaja
12/2014 OTM Helsingin yliopisto

Työkokemus

10/2019- Asianajotoimisto Ratiolex Oy, osakas
2/2015-10/2019 Asianajotoimisto Ratiolex Oy, lakimies
1/2014-8/2014 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, lakimiesharjoittelija ja pro gradun tekijä

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Julkaisut

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2020, 17th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 24. elokuuta 2020, ss. 177-184, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2019, 16th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 22. elokuuta 2018, ss. 287-294, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Ninth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2019, ss. 182-191, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2018, 15th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2018, ss. 276-283, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Arbitration Review, Eighth Edition, Finland Chapter, Law Business Research Ltd, julkaistu elokuussa 2017, ss. 174-183, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, 14th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 25. heinäkuuta 2017, ss. 294-301, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

• The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2016, 13th Edition, Global Legal Group Ltd:n julkaisu 29. heinäkuuta 2016, ss. 220-227, Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen englanniksi laatima Suomen osuus.

Tiina Ruohonen

Ella Häkkinen

OTM, lakimies

045 260 5587

ella.hakkinen@ratiolex.fi

LinkedIn profiili

Ella Häkkinen

OTM, lakimies

Ella on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen riitojen ratkaisuun, julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen sekä yhtiöoikeuteen. Lisäksi Ella on työskennellyt muun muassa insolvenssioikeuteen, sopimusoikeuteen ja työoikeuteen liittyvien toimeksiantojen parissa.

Ella on perehtynyt välimiesmenettelyyn ja kansainväliseen kauppalakiin osallistumalla Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailuun lukuvuonna 2018–2019 Lapin yliopiston joukkueen jäsenenä. Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut yhtenä Lapin yliopiston Vis Moot -joukkueen valmentajista. Ella on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa konsernisuhteen vaikutuksesta kilpailua vääristävään sopimiseen perustuvan harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen (hankintalain 81 §:n 1 momentin 6 kohta) arviointiin.

Koulutus

5/2021 OTM Lapin yliopisto

Työkokemus

6/2021– Asianajotoimisto Ratiolex Oy, lakimies
1/2020–5/2021 Asianajotoimisto Ratiolex Oy, trainee
5/2019–12/2020 Patentti- ja rekisterihallitus (kaupparekisteri), korkeakouluharjoittelija
5/2018–8/2018 Patentti- ja rekisterihallitus (kaupparekisteri), korkeakouluharjoittelija

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi, saksa

Ella Häkkinen