Siirry sisältöön

Asianajotoimisto Ratiolex Oy

Rankingit

Ratiolex on rankattu Legal 500 EMEA:n vuosien 2013-2023 julkaisuissa yhdeksi merkittävimmistä riitojen ratkaisu asianajo- ja lakitoimistoista Suomessa.

Legal 500 EMEA 2023 (Dispute Resolution): ”Boutique law firm Ratiolex has first-class international arbitration capabilities, and it has a knowledgeable, hardworking quality team who are able to work within tight time-frames according to the client’s urgent needs.

Legal 500 EMEA 2022 (Dispute Resolution): ”The quality of work and advocate skills are just superb. Ratiolex is a very competent boutique law firm in arbitration and litigation proceedings.

Balance Consultingin tilinpäätösanalysointeihin perustuen Kauppalehti on rankannut Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n Suomen menestyneimmäksi asianajo- ja lakitoimistoksi vuosina 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 ja 2021.

The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2022

Tämä The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2022, Global Legal Group Ltd:n artikkeli julkaistiin 18. päivänä elokuuta 2022. Katso Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen kirjoittama Suomea koskeva kappale.

Kansainväliseen ja kotimaiseen liikejuridiikkaan sekä riitojen ratkaisuun erikoistunut

Toimistomme toiminnan perustana on korkea laatu ja työasenne toimeksiantojamme kohtaan.

Toimistomme on edustanut useita asiakasyrityksiämme menestyksekkäästi riitojen ratkaisussa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä ja insolvenssimenettelyissä.

Ratiolexin toimeksiannot muodostuvat pääasiassa pk-yritysten, perheyritysten sekä kasvavien ja kansainvälisten yhtiöiden liikejuridisten toimeksiantojen hoitamisesta Suomessa ja ulkomailla.

Toimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon.

Noudatamme toiminnassamme asianajajia koskevaa lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Referenssejä

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin asetetun osakeyhtiön vastuuhenkilöitä törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2024-6/2024: käräjäoikeuden tuomio 3.6.2024, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät, syytteet ja asianomistajien korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, jossa vastapuolena on ruotsalainen ohjelmatoimisto, 5/2024-

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kiinteistönvälitysketjua hallinnoivaa yhtiötä ja sen omistavaa holdingyhtiötä väitettyihin yhteishankkeen sopimusrikkomuksiin perustuvassa 1,8 MEUR vahingonkorvausasiassa, 10/2023-5/2024: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun päämiehemme vastapuolet luopuivat kaikista vahingonkorvausvaatimuksistaan päämiehiämme kohtaan ja päämiestemme vastapuolet maksoivat päämiehillemme exit-korvauksen riidan kohteena olleen yhteistyöhankkeen kohdeyhtiön osakkeista.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa projektinjohtourakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusliikettä projektinjohtourakkasopimukseen perustuvassa yli 1 MEUR ad hoc -välimiesmenettelyssä, jossa sovelletaan YSE 1998 -ehtoja, 4/2024-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, 11/2022-4/2024: päämiehemme vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex edustaa vastaajaa väitettyä törkeää veropetosta ja törkeää kirjanpitorikosta koskevassa rikosepäilyssä, joka liittyy kansainväliseen liiketoimintajärjestelyyn 4/2024-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajana toiminutta rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2023-3/2024: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta kansainväliseen 6 MEUR yritysjärjestelyyn liittyvässä riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, jossa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeus aiemmin hylkäsi valittajan kanneperusteet marraskuussa 2023 antamallaan välituomiolla, 3/2024-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2024-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajana ollutta uzbekistanilaista yksityistä lentoyhtiötä EU-pakotteisiin liittyvässä hallintovalitusasiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 1/2024-2/2024: valvova viranomainen poisti lentokonetta koskeneet lentorajoitukset päämiehemme valituksen toimittamisen jälkeen.

• Ratiolex edusti yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusvastuuselvittelyssä, 2/2024.

• Ratiolex edusti menestykkäästi vastaajana ollutta rakennusliikettä urakkasopimusriitaan liittyvässä turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2024: turvaamistoimiasia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin ja hakija peruutti turvaamistoimihakemuksensa.

• Ratiolex edustaa valittajaa maahantuonnin verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä Helsingin hallinto-oikeudessa, 1/2024-.

• Ratiolex edustaa suomalaista teollisuusalan perheyhtiötä ostajana osakekauppaan liittyvässä ns. post M&A -vastuuriita-asiassa, 1/2024-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa sveitsiläisen yhtiön omistajaa epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa rikostutkinnassa, jossa arvioidaan sveitsiläisen yhtiön verotusta ja Sveitsin lainsäädäntöä, 12/2023-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä julkisen hankinnan kilpailutusprosessiin sekä kilpailulainsäädäntöön liittyvässä selvityksessä, 12/2023.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä laajaan energiahankkeeseen liittyvässä emoyhtiön vakuusjärjestelyä koskevassa 1,7 miljardin euron riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 11/2023-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusliikettä laillistettua liiketoimintaa koskevassa valvonta-asiassa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 11/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi ulkomaalaista valittajaa useihin valtioihin liitännäisessä viisumia ja lupia koskeneessa hallintoriita-asiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2023-11/2023: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 8.11.2023, jolla päämiehemme valitusvaatimus hyväksyttiin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistösijoittajaa tilaajan käynnistämässä 0,8 MEUR vahingonkorvausriita-asiassa, jossa urakoitsija toimii päämiehemme puolella olevana sivuväliintulijana, Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä väitettyä työ- tai toimeksiantosuhdetta sekä siihen liittyviä korvausvaatimuksia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2023-.

• Ratiolex edustaa yhteen maailman suurimmista kiinteistönvälitysketjuista kuuluvaa suomalaista kiinteistönvälitysliikettä kiinteistönvälitysalaa koskevassa valvonta-asiassa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 11/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa 6 MEUR kanneasiassa ja 0,5 MEUR turvaamistoimiasiassa liittyen kansainväliseen yritysjärjestelyyn Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2021-11/2023: käräjäoikeuden välituomio 3.11.2023, jolla päämiehemme kanneperustetta koskevat kiistämisvaatimukset menestyivät täysin, kanneperusteet hylättiin ja vahingonkorvauksen määrää koskeva käsittely päätettiin sekä päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa logistiikka-alan yhtiön johtajaa sen logistiikkaliiketoiminta-alan asiakkaan konkurssiin liittyvässä väitetyssä talousrikosepäilyssä, 10/2023-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysketjua hallinoivaa yhtiötä ja sen omistavaa holdingyhtiötä väitettyihin sopimusrikkomuksiin perustuvassa 1,8 MEUR vahingonkorvausasiassa, 10/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa ulkomaille rekisteröidyn helikopterin (AgustaWestland AW139) huoltoon liittyneessä väitettyä törkeää tulliselvitysrikosta koskeneessa talousrikostutkinnassa kesästä 2019 lukien ja oikeudenkäynnissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 6/2022-10/2023: käräjäoikeuden tuomio 13.10.2023 (lainvoimainen), jolla vastaajana olleen päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin, syytteet ja asianomistajana olleen Tullin vaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja 85.323,81 euroa (alv 0 %).

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi ulkomaalaista vastaajaa kansainvälisliitännäisessä talousrikosoikeudenkäynnissä Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 8/2023-9/2023: syyttäjä peruutti päämiestämme kohtaan nostetun syytteen päämiehemme kirjallisen vastauksen ja todistustosiseikkojen nimeämisen jälkeen sekä Suomen valtion velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi hollantilaisen Nasdaqissa listatun pörssiyhtiön tytäryhtiöitä hallintopäätöstä koskevassa hallintoprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2023-9/2023: päämiestemme hallintovalitusten jälkeen valituksenalaisen päätöksen tehnyt viranomainen peruutti valituksen kohteena olleen päätöksen.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa leipomoalan yritystä hankintasopimusneuvotteluissa, 9/2023-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä Ruotsissa toteutettavaan maanrakennushankkeeseen liittyvässä riita-asiassa, johon sovelletaan Ruotsin yleisiä rakennusalan AB-04-sopimusehtoja, 9/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää sopimuksen ulkoista taloudellista vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-8/2023: käräjäoikeuden tuomio 31.8.2023, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä 800 MEUR takausriita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Geneve, Sveitsi, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rakennusliikettä rakennushanketta koskevassa sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa ulkomaalaista valittajaa useihin valtioihin liitännäisessä viisumia ja lupia koskevassa hallintoriita-asiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 7/2023-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa, 7/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen logistiikka-alan suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa maahantuonnin verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä Helsingin hallinto-oikeudessa, 12/2020-6/2023: Verohallinnon verotuspäätös päämiestämme kohtaan kumottiin päämiehemme valituksen perusteella ja Verohallinto velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa vähemmistöosakasta osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa legaalisessa välimiesmenettelyssä, 6/2023-.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa leipomoalan yritystä tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa, 6/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa työnantajana toimivaa suomalaista teollisuusalan perheyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2023-.

• Ratiolex edustaa varainhoito- ja konsulttialan yhtiötä yhteistyösopimuksen rikkomusta koskevassa 7,2 MEUR vahingonkorvausasiassa, 5/2023-.

• Ratiolex avustaa yhtä johtavaa globaalia kaivos- ja metallialan konsernia 2,7 MEUR takausvastuuta koskevassa riita-asiassa Skandinaviasta olevaa pankkia vastaan, 5/2023-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 2/2023–5/2023.

• Ratiolex avustaa kiinteistönhuoltoalan yhtiötä osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 5/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää sopimuksen ulkoista taloudellista vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-.

• Ratiolex edustaa valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevan sopimuksen päättämistä koskevassa korvausriita-asiassa Pohjanmaalta olevaa kaupunkia kohtaan, 4/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista rakennusliikettä useisiin rakennushankkeisiin liittyvissä 1,5 MEUR toimitus- ja hankesopimusriidoissa talotoimittajan kanssa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-.

• Ratiolex toimii counselina EPC (Engineering, procurement and construction) -sopimusta koskevassa yli miljardin euron riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 3/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajana toimivaa siivousalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2021-3/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun kantajana ollut työntekijä peruutti kaikki kannevaatimuksensa päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden operointiin ja huoltoon erikoistunutta suomalaista yhtiötä ulkomaalaisen rahoituslaitoksen compliance-menettelyssä, 3/2023-.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa kiinteistönvälitysketjua sen konseptin liiketoimintajärjestelyihin liittyvässä aluehallintoviraston valvontaprosessissa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevaa osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa osakeyhtiön kokouskäytäntöjä ja selvitystilaan asettamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ravintola-alan osakeyhtiötä työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa rakennusalan konsulttitoimistoa rakennushankkeeseen liittyvässä vastuuriita-asiassa, 2/2023-.

• Ratiolex edusti vastaajaa väitettyä turvallisuussalaisuuden paljastamista ja sen yritystä koskevassa merkittävässä ennakkopäätöksen omaisessa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2021-1/2023: käräjäoikeuden ei-lainvoimainen tuomio 27.1.2023, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät väitetyn yrityssyytteen osalta ja syyte hylättiin sekä syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta katsottiin tiettyjen väitettyjen salassa pidettävien tietojen osalta perusteettomiksi.

• Ratiolex avustaa saksalaista vakuutusbrokeria ja kansainvälistä vakuutusyhtiötä Suomen lain mukaisessa vastuuvakuutusselvityksessä, 1/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä kiinteistön kauppaan liittyvässä turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2021-1/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 80 %.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusliikettä rakennushankkeeseen liittyvissä toimitus- ja hankesopimusriidoissa, 1/2023-.

• Ratiolex toimi suomalaisen talonrakennusyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen tytäryhtiön insolvessimenettelyyn liittyvissä täytäntöönpanotoimissa, 1/2023-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa ulkomaalaisen valtio-omisteisen yhtiön suomalaista tytäryhtiötä osakeyhtiölain mukaisessa moiteoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2022-.

• Ratiolex avusti ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön myyjiä 4 MEUR osakekauppaa koskeneessa yritysjärjestelyssä, 6/2022-12/2022.

• Ratiolex avusti ostajana ollutta suomalaista merkittävää perheyhtiötä 6 MEUR osakekaupassa, 12/2022.

• Ratiolex toimi menestyksekkäästi kantajan co-counselina EPC-sopimusta koskevassa yli miljardin euron riita-asiassa kolmen jäsenen englanninkielisessä ICC:n DBR-menettelyssä, jossa suullinen käsittely pidettiin Pariisissa ja jossa sovellettava laki on Suomen laki, 4/2022–12/2022: Dispute Review Boardin päätös 12.12.2022, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi sveitsiläistä yhtiötä ja suomalaista perheyhtiötä kansainvälisen investoinnin palauttamisvaateissa liittyen UK ja BVI yhtiöiden velvoitteisiin, 6/2022- 12/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin vastapuolten sitoutuessa maksamaan päämiehillemme MEUR 4,2 suorituksen sekä MEUR 1 lainan ja siihen liittyvän 0,1 MEUR koron ja vakuuden.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 12/2022-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa Keskuskauppakamarin (FAI) välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 11/2022-.

• Ratiolex edustaa ulkomaalaista yhtiötä ulkomaalaisen välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa suomalaista yhteisöä kohtaan, 11/2022-.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta virolaista yhtiötä investointilainasopimusta koskeneessa Tukholman Keskuskauppakamarin (SCC) välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä käydyssä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki oli Viron laki ja välimiesmenettelyn paikka oli Tukholma, 11/2021–11/2022: välitystuomio annettiin 16.11.2022, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolen n. 4,1 miljoonan euron kannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä yli miljoonan euron sopimusriita-asiassa, joka koskee Intiasta Egyptiin tilattua merikuljetusta ja jossa päämiehemme vastapuoli on suomalainen pörssiyhtiö, 11/2022-.

• Ratiolex edustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, 11/2022-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden operointiin ja huoltoon erikoistunutta suomalaista yhtiötä Bahrainiin myydyn yksityisen lentokoneen EU-pakotteisiin perustuvassa väliaikaista takavarikkoa koskevassa asiassa, 10/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälistä, Liettuaan rekisteröityä logistiikka-alan yhtiötä EU-pakotteisiin liittyvässä epäiltyä törkeää säännöstelyrikosta koskeneessa asiassa, jossa päämiehemme kuljetusajoneuvo lasteineen vapautettiin ja päämiehemme osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 10/2022.

• Ratiolex avustaa belgialais-sveitsiläistä liikemiestä huvijahdin EU-pakotteisiin perustuvaa takavarikkoa koskevassa ulosottovalitusasiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 10/2022-.

• Ratiolex edustaa seitsemän (7) franchisingliikepaikkaa myynyttä yrittäjää liiketoimintakauppaa koskevassa sopimustulkintaerimielisyysasiassa, 10/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta suomalaista levytys- ja musiikkialan osakeyhtiötä osakkeiden sijoitussopimukseen liittyvässä osakkeiden takaisinostovelvoitetta koskevassa turvaamistoimiprosessissa käräjäoikeudessa ja pääasian osalta Keskuskauppakamarin (FAI) nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan käytävässä välimiesmenettelyssä, 4/2022-9/2022: välitystuomio annettiin 29.9.2022, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät kaikilta osin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kuljetusalan yhtiötä työsopimuksen koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa virolaista yrittäjää ja lukuisten virolaisten yhtiöiden vastuuhenkilöä talousrikosepäilykokonaisuudessa liittyen Nuorisosäätiöön ja siihen liittyvään MEUR 2,1 vaatimukseen puolustautumisessa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan yhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2021-9/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhtiö- ja työoikeudellisissa tapauksissa, 9/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työ- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, 9/2022-.

• Ratiolex edustaa työantajana olevaa logistiikka-alan yhtiötä työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 8/2022-.

• Ratiolex avustaa rakennuttajana olevaa tilaajaa 100 MEUR rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvässä sopimusjärjestelyssä ja hankesuunnittelusopimuksen laadinnassa sveitsiläisen yhtiön kanssa, 8/2022-.

• Ratiolex edustaa työnantajana olevaa kuljetusalan yhtiötä työsopimuksen koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa, 8/2022-.

• Ratiolex avustaa kantajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä energiahankkeeseen liittyvässä yli miljardin euron lainajärjestelyä koskevassa riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Englannin laki ja välimiesmenettelyn paikka on Geneve, Sveitsi, 8/2022-.

• Ratiolexin osakas toimii aluehallintoviraston määräämänä oikeudellisena erityistarkastajana osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisessa suomalaisen energiayhtiön erityisen tarkastuksen toimittamisessa, 7/2022-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksen kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa, 1/2022-7/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta italialaista laajassa ns. Airiston Helmeä koskevassa talousrikosepäilykokonaisuudessa, 11/2021-6/2022: kaikkien päämiestämme koskevien törkeiden rikosepäilyjen osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kansainvälisesti tunnettua näyttelijää hänen persoonallisuusoikeuksiensa luvatonta käyttöä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa ulkomaalaista valtio-omisteista energia-alan yhtiötä 13 MEUR osakekauppaan liittyvässä sopimusjälkiselvittelyssä, 5/2022-.

• Ratiolex avusti suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä miljoonien eurojen yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-5/2022.

• Ratiolex avustaa valtio-omisteisia yhtiöitä Pohjoismaiseen energiahankkeeseen liittyvässä miljardien eurojen osakassopimusta koskevassa riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista meri- ja muiden konttien myyntiin erikoistunutta yritystä sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-4/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen johtavaa leipomoalan yritystä teollisuuskiinteistöä koskeneessa sopimusriidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 5/2021-3/2022: välitystuomio annettiin 31.3.2022, jolla päämiehemme kiistämisvaatimuksista menestyi pääoman osalta 90 % ja vastapuolen kannevaatimuksen 28 vaatimuskohdasta hylättiin osittain tai kokonaan 24 vaatimusta. Päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan 90 % päämiehemme oikeudenkäyntikuluista sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkioista ja kuluista.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta rakennusliikettä sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2020-3/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena ollutta kiinteistönvälitysliikettä laillistettuun liiketoimintaan liittyneessä hallintoprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 8/2021-3/2022: korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2022:33 äänin 3-2, jolla hallinto-oikeuden päämiehemme eduksi äänin 3-0 tehty päätös kumottiin.

• Ratiolex avustaa lääkäriketjua osakassopimuksen laadinnassa ja päivittämisessä, 3/2022-.

• Ratiolex toimii suomalaisen konserniyhtiön tytärosakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyssä, 3/2022-.

• Ratiolex avustaa franchising-ketjun franchisingantajaa ketjun toimintaan liittyvässä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa strukturoinnissa, 3/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä henkilöstöpalveluiden myyntipalvelusopimusta koskevassa riidassa, 9/2021-3/2022.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yritystä paperitehtaan purku-urakointia koskeneessa riita-asiassa suomalaista energiayhtiötä vastaan, 1/2022-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita rakennuttajakonsulttiyritystä ja vastaavaa työnjohtajaa KSE 2013 -ehtojen mukaisessa rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-2/2022: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 92 %.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä vaatealan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 12/2021-2/2022.

• Ratiolex avustaa teollisuuskiinteistön kaupassa myyjänä olevaa suomalaista teollisia omistuksia, teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, 2/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa irtaimen kauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2021-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajan kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 95 %.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja lunastajana ollutta GoGolf Finland Oy:tä Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusta koskeneessa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-2/2022: välitystuomio annettiin 11.2.2022, jolla Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden osakekohtaiseksi käyväksi lunastushinnaksi vahvistettiin 1,00 euroa päämiehemme vaatimuksen mukaisesti.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rahoitusalan osakeyhtiötä editioon liittyvässä prosessuaalisessa riidassa Oulun käräjäoikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex edustaa sijoituspalvelulain alaisuudessa toiminutta suomalaista yhtiötä Finanssivalvonnan seuraamusmaksua koskevassa hallinnollisessa riita-asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex avusti myyjänä toiminutta kattoelementtiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa 1,5 MEUR yritysjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia kahta rakennusalan yritystä niiden tytäryhtiöiden konkurssipesien 0,46 MEUR ja 0,31 MEUR takaisinsaantikanteissa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2021-1/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista merkittävää perheyhtiötä ja sen osakkeenomistajaa omaisuuden järjestelyihin liittyvissä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2022-.

• Ratiolex avusti myyjiä ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön 1,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana vakuutustuotteiden välittämistä ja sijoitusneuvontaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 1/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti myyjiä rakennusautomaatioalalla toimivan osakeyhtiön 3,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti ostajana toiminutta Suomen johtavaa golfvälineiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2021-1/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta sijoituspalvelulain alaisuudessa toimineen suomalaisen pörssiyhtiön finanssialan tytäryhtiötä 7,2 MEUR vakuustakavarikkoasiassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 11/2021-12/2021: käräjäoikeuden tuomio 30.12.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja valtio velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa sijoitusyhtiötä johdon vastuuta koskevassa 2,9 MEUR vahingonkorvausriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennusalan yritystä urakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2021-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää velallisyhtiön johdon vastuuselvittelyä koskevassa asiassa, joka ratkaistiin sovinnollisesti 0,265 MEUR myynti- ja sovintosopimuksella, 6/2021-11/2021.

• Ratiolex avusti Suomen johtavinta luksusajoneuvojen autoliikettä sen sopimusehtojen tarkistamisessa, 11/2021.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä osake- ja liiketoimintakauppaa kokevissa yritysjärjestelyissä, 11/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa väitettyä turvallisuussalaisuuden paljastamista koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta seurakuntaa julkista rakennushankinta-asiaa koskevassa valitusasiassa markkinaoikeudessa, 2/2021-10/2021: markkinaoikeuden tuomio 22.10.2021, jolla päämiehemme kaikki kiistämisvaatimukset menestyivät täysin.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen suurinta autoalan konsernia sopimusehtojen tarkistamisessa, 10/2021-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana tuuliturbiinien osia valmistaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2020-10/2021.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta turvaamistoimiprosessissa Helsingin hovioikeudessa, 10/2021-.

• Ratiolex avustaa ulkomaalaisomisteista kylpylä- ja hotellitoimintaa harjoittavaa yhtiötä suomalaisen kunnan maanvuokrasopimukseen liittyvässä erimielisyydessä, 10/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ja vastakantajana ollutta kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2020-10/2021: käräjäoikeuden tuomio 6.10.2021, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa 1,4 MEUR turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa pääasia kohdentuu sveitsiläisen yhtiön verotukseen ja Sveitsin lainsäädäntöön, 2/2021-9/2021: Helsingin käräjäoikeuden päätös 15.9.2021, jolla hylättiin hakijan takavarikkohakemus ja kumottiin käräjäoikeuden antama väliaikainen turvaamistoimipäätös.

• Ratiolex avusti suomalaista perheyhtiötä sen omistamien suomalaisen pörssiyhtiön enemmistöosakkeiden kansainvälisessä blokkikaupassa, 8/2021-9/2021.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2021-9/2021.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää urakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2020-8/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa yleishyödyllistä yhteisöä rakennusurakan tilaajana konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 8/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista asumisoikeusyhdistystä käyttövastikkeisiin liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2021-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 7/2021-8/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi kolmen (3) suomalaisen osakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyissä, 11/2020-7/2021.

• Ratiolexin osakas toimii välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä rakennushanketta koskevassa yhteistyö- ja omistusjärjestelyssä, 7/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusliikettä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 7/2021-.

• Ratiolex edusti vastaajana olevaa suomalaista yhtiötä yli 300 MEUR osakekauppaan liittyvässä ns. post M&A -vastuuriita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa englannin kielellä käytävässä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, 6/2021: kantaja peruutti kanteensa ja asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista rakennusliikettä aliurakointia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2019-6/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista konsernia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 5/2021-6/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajana toimivaa siivousalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin asetetun osakeyhtiön vastuuhenkilöitä törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2020-5/2021: käräjäoikeuden tuomio 28.5.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät, syytteet ja asianomistajien korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edustaa yhtä Suomen johtavaa venealan yhtiötä ja myyjiä irtaimen kauppaan liittyvissä vastuuselvittelyissä, 4/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajaa 1,5 MEUR omaisuuden järjestelyn peräyttämistä koskevassa asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 4/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakkaan osakeomistukseen ja optio-oikeuksiin liittyvissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, 4/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta asunto-osakeyhtiötä liikehuoneiston vuokrasuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2020-4/2021: käräjäoikeuden tuomio 19.4.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa enemmistöosakkaana olevaa osakeyhtiötä osakkeiden lunastusta koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen liittyvässä 14 MEUR riidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2020-4/2021: välitystuomio annettiin 9.4.2021, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolen n. 14 miljoonan euron kannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevaa sopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2020-4/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun kantaja peruutti 0,215 miljoonan euron kanteensa.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyö- ja esisopimuksen laadinnassa sekä kohdeyhtiön yhtiömuodon muutosta koskevassa golfkentän yritysjärjestelyssä, 3/2021-.

• Ratiolex avustaa pääomasijoitusyhtiön perustajaosakkaan holdingyhtiötä pääomasijoitusyhtiön emo- ja rahastoyhtiöiden hallinnointiin ja omistuksiin liittyvissä järjestelyissä, 3/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen logistiikka-alan suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa vakuustakavarikkoa ja väitettyä avunantoa laittomaan maahantuontiin koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2020-3/2021: käräjäoikeuden tuomio 8.3.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin, syytteet, vakuustakavarikko ja asianomistajan korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolexin osakas toimii välimiehenä osakkeiden lunastusta koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 3/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennustarvikkeiden toimittajayhtiötä kiinteistön kauppaa ja turvaamistoimea koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2021-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä yhteistyösopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konserttikiertueeseen liittyvässä sopimushankkeessa, 2/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa seurakuntaa julkista rakennushankinta-asiaa koskevassa valitusasiassa markkinaoikeudessa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen huoltosopimuksen laadinnassa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä kilpailuoikeudellisessa prosessissa, 1/2021-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä suunnatussa osakeannissa ja osakassopimuksen laadinnassa, 1/2021.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa ruotsalaisen yhtiön kanssa, 1/2021.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta koskeneessa riidassa, 6/2020-1/2021.

• Ratiolex edustaa liikkeenjohdon konsultointiyhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusliikettä Ruotsissa suoritettavassa rakennushankkeessa, 1/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan konsernia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jossa oli kyse entisten jälleenmyyjäyhtiöiden ja niiden omistajien käynnistämistä 1,2 MEUR ja 0,8 MEUR oikeudenkäynneistä, jotka perustuivat vuonna 2005 laadittuihin aiemman Suomen General Motorsin jälleenmyyntisopimuksiin, 5/2019-12/2020: käräjäoikeuden tuomio 18.12.2020, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa perheyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista pörssiyhtiötä johdon vastuuselvittelyä koskevassa asiassa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa englantilaista kaupanalan korporaatiota Suomeen liittyvässä juridisessa compliance -selvityksessä, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa tulkintaerimielisyysasiassa, 12/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä talousrikosprosessissa, 11/2020-.

• Ratiolex toimii suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, 11/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä IT-liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 10/2019-10/2020.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 10/2020.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana teollisuusalan osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-10/2020.

• Ratiolex toimi Suomen johtavan golfliiketoimintaa harjoittavan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Etelä-Suomessa toimivan golfkentän operointi- ja vuokrausjärjestelyssä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex toimi ostajan oikeudellisena neuvonantajana 1 MEUR liiketoimintakaupassa, jossa kaupan kohteen osto toteutettiin perustettavalla osakeyhtiöllä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa, johon sovellettiin ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä ja joka käytiin Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 10/2019-9/2020: 376-sivuinen välitystuomio annettiin 30.9.2020, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuolen n. 4 miljoonan euron vastakannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen että välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-9/2020: käräjäoikeuden tuomio 21.9.2020, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex toimii ostajien oikeudellisena neuvonantajana suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön liiketoiminnan siirron toteutusta koskevassa yritysjärjestelyssä, 9/2020-.

• Ratiolex avustaa kiinalaisen lääkealan korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa vuokranantajaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kahta kiinteistönvälitysliikettä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa laillistettuun liiketoimintaan liittyvissä hallintoprosesseissa, 7/2019-/8/2020: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 17.8.2020, joilla aluehallintoviraston päätökset kumottiin päämiesyhtiöidemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä stadion konserttituotantoon liittyvien toimitussopimusehtojen oikeudellisessa arvioinnissa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimukseen liittyvässä perintä- ja vakuusjärjestelyssä sen ketjuun kuulunutta ex-franchisingyrittäjää kohtaan, 6/2020-8/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaisia osakeyhtiöitä niiden organisatorisissa muutosjärjestelyissä ja niihin liittyvien täytäntöönpanotoimien rekisteröinneissä, 6/2020–7/2020.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja sen toteuttamisessa, 7/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsultointia harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2020-7/2020.

• Ratiolex edusti myyjänä toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä optio-oikeuteen perustuneessa sähköalan yhtiön osakekauppaan liittyvässä järjestelyssä, 6/2020.

• Ratiolex edustaa neljää (4) virolaista yhtiötä ja niiden vastuuhenkilöä 6,1 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistöjen omistajaa turvaamistointa ja kiinteistön hallintaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2020-6/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana Helsinkiin toteutettavan rakennushankkeen yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, osakassopimusten laadinnoissa, yhtiöiden perustamisissa ja osakeantien toteuttamisissa, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksiin liittyvissä perintä- ja vakuusjärjestelyissä, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti franchisingyritystä ketjusopimukseen liittyvässä exit-järjestelyssä, 2/2020-6/2020.

• Ratiolex edusti irlantilaista sijoittajaa suomalaisen yhtiön rahastointiin liittyvässä tulkintaerimielisyysasiassa, 5/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakassopimuksen laadinnassa ja suunnatun osakeannin toteuttamisessa, 4/2020-.

• Ratiolex edustaa virolaista sijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä 11,9 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista elintarvikealan osakeyhtiötä sen tuotantoliiketilaan liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa japanilaisen korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2020-.

• Ratiolex avusti johtavan suomalaisen energia-alan konserniyhtiön palveluksessa olevaa ja ollutta henkilöä törkeää avustuspetosta koskevassa viranomaistutkinnassa, jossa kaikkien vastaajien osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 6/2019–3/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä YT-menettelyiden toteuttamisessa ja työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten sopimusoikeudellisessa arvioinnissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa konsulttia konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa, 3/2020-.

• Ratiolex avusti ulkomaalaisia sijoittajia Suomeen liittyvissä insolvenssioikeudellisissa asioissa, 2/2020.

• Ratiolex edustaa myyjänä toiminutta suomalaista rakennustuotealan osakeyhtiötä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin liittyvissä koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamissa uudelleenjärjestelyissä, 2/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä jakautumisen toteuttamisessa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön hallituksen jäseniä viranomaistutkinnassa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa järjestelyssä, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön enemmistöosakkaita osakassopimukseen perustuvassa lunastusasiassa, 1/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaisen osakeyhtiön liiketoimintakaupassa, 1/2020.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi logistiikka-alan yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä viranomaistutkinnassa, 4/2019-1/2020.

• Ratiolex avustaa johtavaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa harjoittavaa franchiseantajayritystä sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen sopimuksen laadinnassa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa IT-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-12/2019: käräjäoikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajana ollutta suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-12/2019, hovioikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset pääosin hyväksyttiin ja päämiehemme vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä kansainvälisessä sopimustulkintaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä laajamittaiseen rakennushankkeeseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä osakeantien järjestelemisessä että toteuttamisessa, 12/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 12/2019-.

• Ratiolex avustaa ostajia luksusvenejahtia koskevassa tulliselvityksessä, 12/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2018-11/2019: hovioikeuden tuomio, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) takuukorjaustöihin liittyvässä oikeudellisessa asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusliikettä talonrakennushankkeeseen ja kiinteistön kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennushanketta koskevassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, johon sovelletaan ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöitä talousrikosprosessissa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-10/2019: kantaja luopui vaatimuksistaan sovinnollisesti päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä ja osakkeenomistajaa törkeää velallisen epärehellisyyttä ja kirjanpitorikosta koskeneessa talousrikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa 12/2017-9/2019: hovioikeuden tuomio 24.9.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset hyväksyttiin ja syyttäjän ja konkurssipesän vastavalitukset hylättiin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä ravintolaliiketoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2016-9/2019.

• Ratiolex avustaa suomalaisen energiayhtiön toimihenkilöitä viranomaistutkinnassa, 9/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalista tuotantoa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2016-9/2019.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa ajoneuvojen maahantuonti- ja jälleenmyyntiyhtiötä vakuuksia ja pantteja koskevissa oikeudellisissa asioissa, 9/2019.

• Ratiolex edustaa myyjiä asuntokaupan purkua ja korvausvaatimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista energia-alan yhtiötä irtaimen kauppaa ja sopimusehtojen tulkintaa koskevassa riita-asiassa suomalaisen tuotantoyhtiön kanssa, 8/2019-.

• Ratiolex toimii suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien oikeudellisena neuvonantajana Suomeen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja täytäntöönpanotoimenpiteissä, 8/2019-.

• Ratiolex edustaa myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 8/2019-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetussopimuksiin ja CMR konvention artikloihin liittyneessä riita-asiassa itävaltalaisen yhtiön kanssa, 1/2019-7/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kauppaedustajayritystä kauppaedustajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2018-6/2019: hovioikeuden tuomio 28.6.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtiötä ja artistia kansainväliseen rahapeliin liittyvissä selvityksissä, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja kaupparekisteröinneissä Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teollisuusalan yhtiötä rahoitusta koskeviin kovenanttisopimuksiin ja vaihtovelkakirjojen konvertointeihin liittyvässä asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2019-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana optikkoliikeosakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-6/2019.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista elementtitehdasta vahingonkorvausasiassa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuntaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vuokrasuhdetta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena pääneuvonantajana suomalaisen teollisuusalan yhtiön perustamisen ja liiketoiminnan siirron toteutuksessa sekä ulkomaalaisten yhtiöiden oikeudellisena neuvonantajana rajat ylittävässä yritysjärjestelyssä, joka signattiin ja clousattiin 20.5.2019, 12/2018-5/2019.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä sahatavarakauppaa käyneen osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-5/2019.

• Ratiolex avustaa sveitsiläistä yhtiötä kansainväliseen yhteen Euroopan suurimpaan urheilusarjaan liittyvässä joint venture -järjestelyhankkeessa, 4/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista asuntosijoitusyhtiötä n. 5 MEUR arvoisessa yhtiöoikeudellisessa asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä liiketilan vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 11/2018-4/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 9/2018-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 1/2019-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa plastiikkakirurgista klinikkaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2019-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa asiassa, 3/2019-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana lentoliikennealaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 3/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä sen rakennushankkeeseen liittyvässä osakeannissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa; 3/2019-.

• Ratiolex edusti kiinteistöalan konsulttiyhtiötä palkkioriita-asiassa, 1/2019-3/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää talousrikosasiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 27.2.2019, jolla päämiehemme 0,163 MEUR korvausvaade menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa liikuntahalleja hallinnoivaa suomalaista osakeyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa riita-asiassa, 2/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 4.2.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä välittäjän kilpailukieltoa ja sopimussakkoa koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä kiinteistöjärjestelyn vastuukysymyksiä koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä myyntiedustajasopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2018-1/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex avusti kolmea eri franchisingyritystä franchisingsopimuksia koskeneissa riita-asioissa, 9/2018-12/2018: asiat sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa sähköalan osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta huolinta-alan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2017-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa isännöitsijätoimistoa ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 11/2018-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa Suomessa suomalaista asianosaista kohtaan, 11/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä Suomeen liittyvissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2018-11/2018: hovioikeuden päätös 8.11.2018, jossa päämiehemme vastauksen jälkeen syyttäjä ja asianomistaja luopuivat kaikista valitusvaatimuksistaan ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista täysimääräisesti ja asia jäi päämiehemme käräjäoikeudessa voittaman ratkaisun varaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä Korkeimmassa oikeudessa (VL:2018-86) turvaamistointa koskevassa yli 22 miljoonan euron riita-asiassa, jonka pääasia ratkaistaan Saksassa käytävässä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista golfalan osakeyhtiötä investointihankkeessa, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen rakennusyhtiön suomalaista sivuliikettä ydinvoimalan rakennushankkeeseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 10/2018-.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-9/2018: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin päämiehemme vastapuolen sitoutuessa maksamaan kaikki päämiehemme pääomavaatimukset.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2017-9/2018: käräjäoikeuden tuomio 7.9.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa tanskalaista yhtiötä kansainvälisen välitystuomion mitätöintiä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä kansainväliseen yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen pakkausmateriaalialan osakeyhtiön osakkeenomistajaa kansainvälisessä yritysjärjestelyssä, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä hallintoprosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajia asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana mainostoimisto osakeyhtiön konkurssissa, 5/2018-6/2018: asia päättyi sovinnolliseen akordiin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ja vastakantajana ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä n. 0,4 MEUR sopimusriita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-6/2018: käräjäoikeuden tuomiot 21.6.2018, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset ja vastakannevaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti hongkongilaista vastaajayhtiötä kahdessa erillisessä n. 1,0 MEUR insolvenssioikeudellisessa takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2018-6/2018: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä 270 MEUR kansainvälisessä rahoituskonvertointijärjestelyssä, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolta lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisiä sijoittajia ja konsultteja kaasutoimitusta ja -laitosta koskevassa hankkeessa, 5/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin ja takaisinsaanteihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2018-.

• Ratiolex toimii suomalaisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2018-.

• Ratiolex avusti kiinteistönvälitysliikettä viranomaistutkinnassa, 5/2018.

• Ratiolex avustaa suomalaista cleantech -alan osakeyhtiötä kansainvälisessä rahoitus- ja joint venture -järjestelyssä virolaisten ja venäläisten yhtiöiden kanssa, 4/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2016-4/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaisia osakeyhtiöitä fuusiota ja jakautumista koskevissa yritysjärjestelyissä, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista rakennusalan yhtiötä vastaajana ja vastakantajana sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 16.3.2018, jolla vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme kannevaatimus hyväksyttiin osittain sekä vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaan liittyvässä riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2017-3/2018: välitystuomio 12.3.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan pääosin päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 8.3.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ilmanvaihtohuoltoyhtiön konkurssissa, 2/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta taksialan yritystä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 3/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla syyttäjän ja asianomistajan kaikki vaatimukset hylättiin ja päämiestemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisten ja ulkomaalaisten yhtiöiden osakkeenomistajia ja vastuuhenkilöitä kotimaisissa ja kansainvälisissä insolvenssimenettelyn takaisinsaantiasioissa, 1/2018-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia 7,4 miljoonan euron yritysjärjestelyssä ruotsalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2017-1/2018.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana golfkenttien ylläpito- ja huoltoyhtiön konkurssissa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista johtavaa hotelliketjua sopimusriita-asiassa, 1/2018-.

• Ratiolex edusti suomalaista puuteollisuusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusaikaista vakuutta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyntiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen rakennusalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyynti- ja maahantuontiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajia yhdistyksen päätöksiä koskevassa moiteoikeudenkäynnissä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainväliseen välimiesmenettelyyn liittyvässä turvaamistoimiprosessissa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi on yli 22 miljoonaa euroa, 11/2017-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2017.

• Ratiolex toimi sveitsiläisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana liittyen suomalaisen, virolaisen ja sveitsiläisen yhtiön väliseen kansainväliseen rahoitus- ja yritysjärjestelyyn, 11/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolina olleita ostajia yrityskauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2016-10/2017: hovioikeuden tuomio 30.10.2017, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki valitusvaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia yritys- ja rahoitusjärjestelyssä itävaltalaisen yhtiön kanssa, 10/2017.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olleita suomalaista ja hollantilaista logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja kilpailukiellon ja salassapitovelvoitteen rikkomista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2014-10/2017: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista siivousalan yhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex toimi itävaltalaisen osakeyhtiön neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen yhtiön kanssa, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista elementtitehdasta työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa palvelualan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta tilaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen kunnostustöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 8/2015-9/2017.

• Ratiolex avusti ulkomaalaista yhtiötä suomalaisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaisia sijoittajia osakassopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä myyntineuvonantosopimusta koskevassa turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2017-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen liikennealan yhtiön emoyhtiön konkurssissa, 6/2017-8/2017.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kuljetusalan osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-8/2017.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2017.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-8/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusoikeudellisissa asioissa, 8/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-.

• Ratiolex edusti suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2017-7/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia asunto-osakeyhtiön päätöstä koskeneessa moiteoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 30.6.2017, jolla päämiestemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta ravintolaliiketoimintaa harjoittanutta osakeyhtiön konkurssipesää liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa italialaista ostajaa kohtaan Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 27.6.2017, jolla päämiehemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-6/2017.

• Ratiolex edusti johtavaa tšekkiläistä teollisuusalan yhtiötä rajat ylittävässä toimitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa vastapuolena oli brittiläisen pörssiyhtiön suomalainen tytäryhtiö, 6/2017.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2017.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista infra- ja rakennusalan yhtiötä rakennustyötä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta takaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista muotoilualan yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa ruotsalaisen yhtiön kanssa, 6/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista tilitoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2017-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-5/2017.

• Ratiolex avusti yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti norjalaista sisustusalan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 5/2017.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta konepaja- ja meriteollisuusalan yhtiötä Suomeen liittyvässä rajat ylittävässä yritysstrukturointia koskevassa järjestelyssä, 5/2017-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta kiinteistönvälitysketjua raamisopimusten laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä ja palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2/2017-5/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainvälistä lentorahtitoimitusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä kansainvälisen hangar -sopimuksen laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta tanskalaisen pörssiyhtiön suomalaista tytäryhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2015-5/2017: käräjäoikeuden tuomio 4.5.2017, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluyritystä omistus- ja rahoitusjärjestelysopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, jossa olennaiset kysymykset liittyivät editiovaatimukseen ja välimiesoikeuden toimivaltakysymykseen aineellisoikeudellisen vaatimuksen lisäksi, 4/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin vastapuolen maksettua päämiehemme kannevaatimuksen.

• Ratiolex avusti kenialaista yhtiötä rajat ylittävässä Afrikkaan ja Arabiemiirikuntiin kohdistuvassa palvelussopimusriita-asiassa suomalaista yhtiötä kohtaan, 4/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin ehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2016-4/2017: käräjäoikeuden tuomio 7.4.2017, jolla päämiehemme kannevaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä vahingonkorvausta koskevassa asiassa, 4/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa tilaajaa rakennuselementtien toimitusta ja asennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista ravintola- ja catering-alan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa, 3/2017-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-yhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 3/2017.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta osakeyhtiötä suomalaisen vaatealan osakeyhtiön yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 2/2017.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistöoikeudellisessa sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2015-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa itävaltalaista yhtiötä rajat ylittävissä konsulttisopimuksia koskevissa riita-asioissa Helsingin hovioikeudessa, jossa riidan intressi on yli 21 miljoonaa euroa, 2/2017-.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä insolvenssioikeudellisessa asiassa Satakunnan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 15 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 9 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kansainvälistä kosmetiikka-alan yhtiötä alihankintasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 12/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 1/2017.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 1/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa urakoitsijaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex avusti franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen tukkuliikkeen oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen IT-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laadinnassa norjalaisen yhtiön kanssa, 1/2017-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää pörssiyhtiönä toimivaa pankkia kohtaan takaisinsaantioikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2016-12/2016: käräjäoikeuden tuomio 20.12.2016, jolla päämiehemme takaisinsaantikannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantiasiassa, 9/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista kierrätysalan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.12.2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kansainvälisen öljyalan yhtiön suomalaista tytäryhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2016-12/2016: käräjäoikeuden päätös 7.12.2016, jolla päämiehemme vastapuolen kannevaatimukset jätettiin tutkimatta ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2016.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-11/2016: käräjäoikeuden tuomio 22.11.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa asianomistajana olevaa suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa ja siihen liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Espoon käräjäoikeudessa, 11/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosesseissa sekä yhtiön johdon vastuu- ja vahingonkorvausasioihin ja takaisinsaanteihin liittyneessä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2014-11/2016: päämiehemme vastapuolet velvoitettiin maksamaan 0,25 MEUR lisättynä viivästyskoroilla ja oikeudenkäyntikuluilla.

• Ratiolex edusti ostajaa kiinteistöosakeyhtiön yrityskauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetuspalvelusta koskeneessa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 4/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista öljyalan yhtiötä taloudellisiin pakotteisiin liittyvässä sopimusasiassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 10/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2016-.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2016-.

• Ratiolex toimi media-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimusten laatimisessa, 10/2016.

• Ratiolex toimii ostajan oikeudellisena neuvonantajan teollisuuskiinteistön ostossa, 10/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 12/2015-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2016-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti tilaajina olleita kantajia rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajina oli kaksi eri urakoitsijaa ja rakennuttajakonsultti, 8/2015-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajaa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana uimakoulua hallinnoivan osakeyhtiön konkurssissa, 10/2014-9/2016.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana rakennustoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2016-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 4/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista matkailualan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan yhtiötä aliurakkasopimuksen laatimisessa, 9/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista suunnittelutoimistoa yhteistyösopimuksen laatimisessa ruotsalaisen yrityksen kanssa, 9/2016.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 6/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana maksu-tv -yhtiön konkurssissa, 6/2015-8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä virolaisten yhtiöiden kanssa laadittavissa vaihtovelkakirjalaina- ja luottolimiittisopimusjärjestelyissä, 8/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana venäläisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä suomalaisen pörssiyhtiön kanssa laadittavassa kansainvälistä sopimusjärjestelyä koskevassa asiassa, 8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kaupallista lentoliikenneoperointiyhtiötä sopimusjärjestelyssä suomalaisen pörssiyhtiön ja urheiluseuraa hallinnoivan yhtiön kanssa, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 8/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen huoltotöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 9/2015-8/2016.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kuljetusalan yhtiötä ylitöihin liittyvässä rikosprosessissa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2016-.

• Ratiolex edusti saksalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa suomalaista yhtiötä vastaan, 5/2016-7/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana teknologiaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2016-7/2016.

• Ratiolex edustaa siivousalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 2/2015-6/2016: tuomio 30.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhdesaatavia ja työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 30.6.2016.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olevia ostajia yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-6/2016: käräjäoikeuden tuomio 16.6.2016, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki kannevaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2014-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana moottoriajoneuvojen kunnostus- ja varustamistoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 6/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Turun hovioikeudessa 5/2015-6/2016: tuomio 9.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuolet velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimi suomalaisen kiinteistöhuoltotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 4/2016-6/2016.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuasiassa, 12/2015-5/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen hammaslääkäritoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 2/2016-5/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa azerbaidžanilaisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä IT-palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä yrityskauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa varastointialan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevissa riita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kirjanpitoalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti sveitsiläistä ja suomalaista yhtiötä kansainvälistä rahoitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa materiaalisena lakina sovellettiin Englannin lakia 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakkeiden osto-optiosopimusten laadinnassa, 4/2016.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa Pohjoismaisen matkatoimiston lentokoneeseen liittyvissä asioissa, 3/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä ilmailualan yhtiötä toimitusjohtajasopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-3/2016: tuomio 15.3.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex avustaa kolmea rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen varsinaisessa yhtiökokouksessa, 3/2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista säätiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa vastuuasioissa, 3/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista markkinointiviestintäpalveluiden suunnittelua ja toteuttamista harjoittavaa osakeyhtiötä yritysjärjestelyn esisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2015-3/2016: välitystuomio 2.3.2016, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastakanteen vastausvaatimukset menestyivät kokonaan.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiön oikeudellisena avustajana rajat ylittävässä compliance -selvityksessä, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti amerikkalaista artistia esiintymissopimusneuvotteluissa ja kansainvälistä verotusta koskevissa asioissa, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisessä 3 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä ja yhtiöoikeudellisten päätösten täytäntöönpanossa, 2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kulta- ja hopeasepäntyötä harjoittavaa yritysketjua alihankintasopimuksen laadinnassa, 2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta siivousalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana tietotekniikan myyntiä- ja maahantuontia harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 11/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa saksalaisen yhtiön kanssa, 2/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kiinteistöhuoltopalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-2/2016.

• Ratiolex edustaa venäläistä kansainvälisen suuryrityksen enemmistöosakkeenomistajaa Suomeen liittyvässä compliance-selvityksessä, 2/2016-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä vuokrasaamista koskevassa riita-asiassa itävaltalaista yhtiötä kohtaan, 11/2015-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2016.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa rajat ylittävässä riita-asiassa Brittiläisestä Neitsytsaarelta olevan yhtiön kanssa, 9/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Venäjän liiketoimiin liittyvässä sopimusjärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista logistiikka-alan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 12/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 5 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edusti rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvissä erimielisyysasioissa, 5/2015-12/2015: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ruotsalaista muotialan yritystä Suomen yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa, 6/2015-11/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Yhdistyneistä arabiemiirikunnista olevaa yhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä liikelentokoneita koskevan palvelussopimuksen laadinnassa Luxemburgista olevan liikelentoyhtiön kanssa, 11/2015.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä sopimusjärjestelyssä USA:sta olevan korporaation kanssa, 11/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-11/2015: käräjäoikeuden tuomio 11.11.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa asiassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex edustaa tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 11/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusmaalausta harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2015-10/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa äänentoistolaitteiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista elementtitehdasta työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti päämiehemme edun mukaisen sovinnon.

• Ratiolex avusti suomalaista konsulttiyhtiötä työ- ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä 5,8 MEUR saatavien myynti- ja ostosopimuksen laadinnassa, 9/2015-10/2015.

• Ratiolex avusti autoliikkeitä osakas- ja johtajasopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaisen asuntorahaston vastuunalaista yhtiömiesyhtiötä asuntorahaston myyntiin liittyvässä toimivalta- ja vastuuselvityksessä, 9/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta konkurssipesää lähipiirilainaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2015-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti yhtymän osakasta yhtymän purkua koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2014-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimusta ja osakassopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia myyjiä asuntokauppariidassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 8/2015-.

• Ratiolex avusti ostajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2015.

• Ratiolex toimii siivousalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuuteen liittyvässä erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex toimii asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana asunto-osakeyhtiötä koskevassa erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun globaaliin raamipalvelusopimukseen, 7/2015.

• Ratiolex edustaa VoIP- ja palveluoperaattoriliiketoimintaa harjoittavaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon ja salassapitositoumuksen loukkausta koskevissa asioissa, 6/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisten investoijien oikeudellisena neuvonantaja viihdealan yrityksen yritysjärjestelyssä, 5/2015-6/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa turvaamistoimiprosessissa ja lainasaatavaan liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2014-6/2015: käräjäoikeuden tuomio 8.6.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 6/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita suomalaista osakeyhtiötä ja hallituksen jäsentä osakkeiden lunastusta ja vahingonkorvausta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2012-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä jälkipalkkiota koskeneessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen ranskalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun eri kuljetusmuotoja koskevaan palvelusopimukseen, 5/2015.

• Ratiolex edustaa siivousalan yrityksen hallituksen puheenjohtajaa työsyrjintää koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2015-.

• Ratiolex toimi audiomonotorituotteita valmistavan kansainvälisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, 4/2015.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vaasan hovioikeudessa 1/2014-4/2015: tuomio 15.4.2015, jolla päämiehemme vaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan lähes 400.000 euroa päämiehellemme.

• Ratiolex edustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa teknistä maahantuontiyhtiötä ohjelmistotoimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kemianalan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin 7.4.2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 4/2015.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien asiakirjojen laadinnassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2014-3/2015: käräjäoikeuden tuomio 10.3.2015, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 9/2014-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä kiinteistönvälitysliikkeen vahingonkorvausvastuuta koskevassa riita-asiassa, 2/2015-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajaa palvelussopimusta koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, jossa päämiehemme vastapuolena oli suomalainen pörssiyhtiö, 10/2013-2/2015: hovioikeuden tuomio 16.2.2015, jolla päämiehemme valitus hyväksyttiin, käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin sekä käräjä- että hovioikeudessa.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista huolinta-alan yritystä virolaisen yhtiön kanssa solmitussa yhteistyösopimusjärjestelyssä, 1/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia välitystuomion kumoamisprosessissa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista IT-alan osakeyhtiötä Video On Demand -ohjelmistotoimitukseen liittyvässä sopimusriidassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä ja osittaisessa takaisin vuokrauksessa, 1/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa kiinteistön osto- ja vuokrausjärjestelyssä, 1/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä ja sen konkurssipesää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin, kun vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex avustaa vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 10/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintajärjestelyssä, 12/2014.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantiprosesseissa, 12/2014-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2013-11/2014: hovioikeuden tuomio 20.11.2014, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista konsulttiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2013-11/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 19.11.2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,2 MER osakeannin, 0,3 MEUR velkojen konvertoinnin sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,5 MER suunnatun osakeannin ja siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolia kunnan valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöstä koskevassa hallintoasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 11/2012-11/2014: korkeimman hallinto-oikeuden 6.11.2014 antama päätös 3414/2014, jolla valittajan valitus hylättiin ja jolla vahvistettiin valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöksen olleen lainvastainen.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2012-10/2014: päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Amerikka-romanialaista konepajateollisuusalan joint venture yhtiötä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Sveitsissä ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetun välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa suomalaista yhtiötä kohtaan, 8/2014-10/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 9/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita tilaajia maarakennusurakkaa koskeneessa sopimusriita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2014-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2013-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi kolmen suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2014-9/2014.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan konsultointiosakeyhtiön konkurssissa, 9/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien ja lainarahoitusjärjestelyjen toteuttamisessa sekä niihin liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa että osakassopimuksen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinnassa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex avusti lääkäriasemaketjua työoikeudellisissa järjestelyissä, 8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autokorjaamo-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suunnittelutoimiston konkurssissa, 4/2014-8/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisen myyntiedustajasopimuksen laadinnassa, 8/2014-.

• Ratiolex edusti suomalaista kaivosalan palveluyritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 3/2014-8/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajina olevaa IT-alan osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkaita osakassopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 8/2014-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikuntasaliosakeyhtiön konkurssissa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 3/2014-7/2014.

• Ratiolex avusti matkailuauto ja -vaunujen myyntiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä miljoonien eurojen liiketoimintakaupassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä takausalan osakeyhtiötä projektinjohtourakan takaukseen liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex edusti valittajien vastapuolena olevaa kaupungin viranhaltijaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä itä-Suomen hovioikeudessa, 3/2014-7/2014: syyttäjän syytteet hylättiin osittain ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin osin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 2/2013-7/2014.

• Ratiolex avustaa urakoitsijaa maarakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 6/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen kuljetusalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen YT-menettelyissä, 5/2014-6/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-6/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2014.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista sijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä vahingonkorvausta, moitekannetta, suoritusvaadetta ja lunastusvelvollisuutta koskevassa osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-5/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 12.5.2014, jolla vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2014-5/2014: osapuolet sopivat asian 9.5.2014 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa vastaajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.5.2014, jolla päämiehemme kannevaatimus menestyi osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan hinnanalennusta päämiehellemme.

• Ratiolex avustaa vähemmistöosakasta suomalaisen kuljetusalan yhtiön exit-järjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintojen substanssijärjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen sylintereitä valmistavan konsernin emoyhtiön vähemmistöosakkeiden neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolena olevaa suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 4/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä UEFA -lisenssilupa-asiassa, 4/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua yhteistyösopimuksen laadinnassa, 4/2014-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana vihannestukkualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia kiinteistön kauppaa koskeneessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2012-4/2014: käräjäoikeuden tuomio 14.4.2014, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta ostajaa asuntokauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2013-4/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2014-

• Ratiolex edustaa rakennuttajia rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita myyjiä yrityskauppaan liittyneessä 2,2 miljoonan euron hinnanalennusvaatimusta koskeneessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2013-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin 7.3.2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 2/2014: osapuolet sopivat asian päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen terveydenhoitoalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa asiassa, 2/2014.

• Ratiolex edusti myyjää irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2013-2/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 11.2.2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 10/2013-2/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.2.2014, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 3.2.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autojen maahantuontialan yrityksen konkurssissa, 11/2013-1/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen asunto-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-1/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä biovoimalan aliurakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-1/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa maailman johtavaa hissien ja liukuportaiden valmistajaa, asentajaa ja ylläpitäjää toimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyssä, 1/2014-.

• Ratiolex toimi pienosakkaan neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen osakeyhtiön kanssa, 1/2014.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusten laadinnassa, 1/2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 1/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kiinteistönvälitystoimistoa koskeneessa yritysjärjestelyssä, 1/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2011-1/2014: käräjäoikeuden tuomio 10.1.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vähemmistö- ja enemmistöosakassopimusten laadinnassa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä liigalisenssilupa-asiassa, 12/2013.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 12/2013.

• Ratiolex edusti kantajaa hallinnanpalautuskannetta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2013-12/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2013-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 15.11.2013, jolla syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi pääosin valtion varoista.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 11/2013-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 11/2013.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 1/2012-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 5.11.2013, jolla vastapuolen vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin pääosin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa 1/2013-11/2013: hovioikeuden tuomio 4.11.2013, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitetiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti yhdistystä ja sen vastuuhenkilöä talousrikosasiassa Kouvolan hovioikeudessa, 5/2013-11/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-10/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä järjestöä Suomeen liittyvissä työoikeudellisissa asioissa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2011-10/2013: käräjäoikeuden tuomio 16.10.2013, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollutta osakeyhtiötä kavallusta koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kolmea suomalaista sijoittajaa 3,2 miljoonan euron verovalitusasiassa, 10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen merirahtilähetystä koskevien panttisaatavien turvaamisessa suomalaisen pörssiyhtiön konkurssissa, 9/2013-10/2013.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana musiikkialan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2013-10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisten toimitus- ja jakelusopimusten laadinnassa, 9/2013.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen sähkösuunnittelualan osakeyhtiön konkurssissa, 9/2013-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2013-9/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen siivousalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-9/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista pesulaketjua työoikeudellisissa asioissa, 8/2013.

• Ratiolex avusti tanskalaista pörssiyhtiötä Suomeen liittyvässä työoikeudellisessa asiassa, 8/2013.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisessä yritysjärjestelyssä: osakeannissa avustaminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, avustaminen hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten sekä pääomalainasopimusten laadinnassa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex toimi osakkaan neuvonantajana suomalaisen IT-alan yrityksen yritysjärjestelyssä, 8/2013.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex avusti myyjiä asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 6/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2013-8/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistönvälitysyhtiötä työsuhteen päättämistä ja osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastamisasiassa, 7/2013.

• Ratiolex edusti johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä kahdessa urheiluoikeudelliseen asiaan liittyvässä välimiesmenettelyssä, 5/2013-7/2013.

• Ratiolex edusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä franchising-sopimusta ja kilpailukieltorikkomusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa ja ad hoc -välimiesmenettelyssä, 10/2012-6/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä TV-oikeuksien loukkausta koskevassa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 5/2013-6/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista mainostoimistoalan osakeyhtiötä työoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä liiketoimintakonseptin strukturointia koskevassa oikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainväliseen kauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 5/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista alan johtavan tuotteen valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä tavaramerkkioikeudellisessa asiassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2012-5/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 22.5.2013 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapito- ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2013-,

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltorikkomusta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista metallikonepaja-alan osakeyhtiötä kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-5/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa johtavaa suomalaista polkupyörien valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä lisenssisopimuksen loukkausta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 10/2011-4/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pienosakasta ruotsalaisen yhtiön kanssa tehtävässä osakassopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen IT-alan yritysjärjestelyyn, 4/2013.

• Ratiolex avusti asunto-osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia ja toimi kokouksen puheenjohtajana n. 4 miljoonan euron rakennushanketta koskevassa asiassa, 4/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista nostokonealan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2012-4/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaisen maahantuontia harjoittavan osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja exit-sopimuksen laadinnassa, 4/2013.

• Ratiolex avusti vähittäiskauppa-alan osakeyhtiötä tavaramerkin loukkausasiassa, 4/2013.

• Ratiolex edustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2013-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa maatalousalaa harjoittavaa yritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex toimi suomalaisen parttin oikeudellisena neuvonantajana sopimusten laadinnassa Nasdaqissa listatun amerikkalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä franchising- ja yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 11/2012-3/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita työnantajia työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2012-3/2013: käräjäoikeuden päätös 15.3.2013, jolla päämiestemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä konsulttisopimuksen laadinnassa kiinalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä tavaramerkin loukkausasiassa, jossa päämiehemme vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin, 2/2013.

• Ratiolex edusti pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2013-2/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä yhtiöjärjestyksen muutosten tekemisessä, 2/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana rakennushankkeeseen liittyvän vendor’s legal due diligencen laadinnassa, 2/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 8/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälisen franchising-ketjun maaedustajayhtiötä Suomen toimintoihin liittyvien sopimusten laadinnassa, 1/2013.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 1/2013-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 11/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluita tarjoavaa asiantuntijayhtiötä kahdessa erillisessä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2012-1/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-12/2012: asia sovittiin 14.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan osakeyhtiötä rakennusalan yleisiä sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä rakennusurakkariidassa 5/2012-12/2012: asia sovittiin 13.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-12/2012.

• Ratiolex edustaa vastaajaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 12/2012-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa, 12/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistönvälistystoimistoa osakassopimuksen laadinnassa, 12/2012-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2012-12/2012: hovioikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 3.12.2012.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2012-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen laadinnassa, 11/2012.

• Ratiolex toimi työnantajan oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyydessä, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjuyhteistyösopimusten laadinnassa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana veroennakkotietopäätöksen hakemisessa, osittaisjakautumisen toteuttamisessa ja 5,5 miljoonan euron osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2012-11/2012.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontialan yritystä tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa, 11/2012-.

• Ratiolex edusti pääkanteen vastaajana ja vastakanteen kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhdetta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 7/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä energiatoimitussopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa romanialaisen yhtiön kanssa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2012-10/2012: käräjäoikeuden tuomio 30.10.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa, 10/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-alan osakeyhtiön neuvonantajana sopimusneuvotteluissa ja yhteistyösopimuksen laatimisessa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi useita suomalaisia osakeyhtiöitä Aluehallintovirastoille annettavissa lupaselvitysasioissa, joka liittyi kilpailevan yrityksen kanteluun, 6/2012-10/2012.

• Ratiolex avusti hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa laajassa törkeää kirjanpitorikosta ja veropetosta koskevassa talousrikosepäilyssä, jossa epäillään rakennusalanyritysten suorittamaa ns. kuittikauppaa, 10/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kunnanvaltuuston jäseniä hallinto-oikeudellisessa prosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 3/2012-9/2012: hallinto-oikeuden 26.9.2012 antama päätös, jolla valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätös kumottiin lainvastaisena.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 7/2012-9/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa korkeimmassa oikeudessa (KKO 77:2012), 5/2011-9/2012: korkeimman oikeuden 10.9.2012 antama päätös, jolla hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumottiin ja asia määrättiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 1/2012-9/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Vaasan hovioikeudessa, 9/2012-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistönvälitystoimistoa sopimusriita-asiassa, 8/2012-.

• Ratiolex edustaa vastaajia sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2012-.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa Kemi-Tornion käräjäoikeudessa, 7/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyö- ja salassapitosopimusten laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 7/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyyn liittyvässä sopimusvastuuasiassa, 6/2012-7/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista sijoitusyhtiötä englantilaisen yhtiön kanssa strukturoitavassa joint venture -sopimusjärjestelyssä liittyen Delawaresta olevaan korporaatioon ja Caymansaarelta olevaan rahastoyhtiöön, 7/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2012-5/2012: hovioikeuden tuomio 25.5.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2011-5/2012: käräjäoikeuden tuomio 24.5.2012, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen franchisingyhtiön Suomessa toimivaa franchisingantajaa franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2012-5/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii virolaisen yhtiön ja sen suomalaisten osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana uusiutuvan bioenergian kansainvälisen toimituskaupan sopimusjärjestelyissä, 5/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetuskonttien toimittajana toimivaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 4/2012-5/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yleisten tarjousehtojen laadinnassa, 5/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2012.

• Ratiolex avustaa myyjiä rajat ylittävässä suomalaisen maahantuontialan yhtiön yritysjärjestelyssä, 4/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa sekä siihen liittyvässä talousrikosprosessissa Tuusulan käräjäoikeudessa, 4/2010-4/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä franchisingsopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2012-.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-4/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2011-3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa elintarviketeollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja siihen liittyvässä talousrikosepäilyasiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2011-3/2012: päämiesyhtiömme vastapuoli luopui kannevaatimuksistaan ja päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut velvoitettiin korvaamaan täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-3/2012: käräjäoikeuden tuomio 13.3.2012, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä vahingonkorvausvastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2012-3/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista irtaimen kauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa virolaisen yhtiön kanssa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen, työsopimuksen ja osakassopimuksen laadinnassa sekä suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 3/2012-.

• Ratiolex edustaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä franchising-sopimuksen laadinnassa, 3/2012.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi pääkanteen kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-2/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti 29.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti enemmistöosakkeenomistajaa yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja osakkeiden lunastusasiassa, 2/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Suomen kiinteistöjen hallintaan liittyvissä juridisissa asioissa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa, 2/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin rakennusyritysten bulvaanien suorittamaa ns. kuittikauppaa, 9/2011-2/2012: tuomio 15.2.2012, syyttäjän syytteet ja muut vaatimukset hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2011-2/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 9.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennusalan osakeyhtiötä aliurakkasopimuksia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2012-.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 2/2012.

• Ratiolex avustaa yksityishenkilöä optiosopimukseen perustuvassa lunastuserimielisyysasiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2012-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä toimitussopimuksen laadinnassa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen ja yhtiökokoukseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetussopimusta koskevassa riita-asiassa italialaisen kuljetusyhtiön kanssa, 9/2011-12/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 21.12.2011.

• Ratiolex avusti kolmea suomalaista osakeyhtiötä niiden uudelleenorganisointia koskevassa järjestelyssä, 12/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa tanskalaisen yhtiön kanssa, 12/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa ja sen osakkeenomistajia osakkeiden lunastusasiassa, 8/2011-11/2011: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhderiita-asiassa, 10/2011-11/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä rahoitus- ja osakeantijärjestelyissä, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaisia osakkeenomistajia kansainvälisen yhtiön yhtiöoikeudellisissa ja osakassopimukseen liittyvissä toimeenpanoasioissa, 11/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 10/2011-11/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-11/2011: käräjäoikeuden tuomio 1.11.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa sveitsiläisen ja norjalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 31.10.2011.

• Ratiolex edustaa rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkariidassa koskien rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 10/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 27.10.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolena ollut yhtiö velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2010-10/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.10.2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 23.10.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 4/2011-10/2011: tuomio 17.10.2011, jolla päämiehemme vaatimus menestyi pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa osakkeenomistajia ja heidän holdingyhtiötä päätöksentekoa ja rahoitussopimusta koskevissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, 10/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakas- ja rahoitussopimukseen perustuvassa lunastusasiassa ja yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana oli saksalainen pörssiyhtiö, 6/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 6.10.2011, jolla päämiehemme korvausvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti kantajia kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 26.9.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuusehtojen loukkausta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 6.9.2011.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, osakepääomasijoitusten toteuttamisen laadinnassa hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten suunnittelussa, 8/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 3/2011-8/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.8.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 8/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä työsuhteeseen liittyvässä kilpailukielto- ja liikesalaisuutta koskevassa loukkausasiassa, 8/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä Suomessa toimivan yhden maailman johtavimman kansainvälisen kiinteistövälistysketjun yrityskaupassa, 6/2011-8/2011.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2011-7/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 7/2011-.

• Ratiolex edusti suomalaista logistiikka-alan yhtiötä insolvenssioikeudellisessa asiassa, 7/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2011-6/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 27.6.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä raamitoimitussopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex edusti suomalaista työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2010-6/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.6.2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä varastointia koskevan lisäliitesopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex toimi terveydenhuoltoalalla toimivan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakekauppakirjojen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä lento- ja merirahtia koskevan raamisopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 5/2011.

• Ratiolex edusti sähköalan yritystä sähköurakointia koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapitosopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 5/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa välimiesmenettelylain mukaisessa englanninkielisessä ad hoc välimiesmenettelyssä koskien kansainvälisen työsuhteen päättämistä, 3/2010-5/2011: välimiesoikeuden 13.5.2011 antama välitystuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti toimeksiantajana toimivaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä agenttisopimusta koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolexin edustamalle osakeyhtiölle myönnettiin valituslupa (VL:2011-51) korkeimmasta oikeudesta insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa, 5/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: käräjäoikeuden 20.4.2011 antama päätös, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 4/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollut suomalaista osakeyhtiötä remontointia koskevassa sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: Helsingin käräjäoikeus vahvisti 5.4.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset vaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-4/2011: Helsingin hovioikeus vahvisti sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin 22.3.2011 ja antoi 1.4.2011 asiasta oikeudenkäyntikuluja koskevan päätöksen, jolla vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-3/2011: hovioikeuden 28.3.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen rikkomista koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä lentorahtitoimitussopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 3/2011.

• Ratiolex avustaa osakasta osakassopimuksen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakkeen ostajaa esisopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti henkilöstövuokrausyritystä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-2/2011: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 11.2.2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-2/2011: hovioikeuden 8.2.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä aiesopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 10/2010-2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-1/2011: Espoon käräjäoikeus vahvisti 26.1.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti korkoineen.

• Ratiolex avusti konsulttia toimeksiantosuhteeseen perustuvassa palkkioriita-asiassa korkeimmassa oikeudessa, 7/2009-1/2011: asiasta annettiin korkeimman oikeuden prejudikaattiratkaisu.

• Ratiolex avusti suomalaista turvallisuusalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2011.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2010-1/2011.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 8/2009-12/2010: hovioikeuden tuomio 31.12.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehellemme sopimuksen mukaisia korvauksia.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-12/2010: hovioikeuden päätös 28.12.2010, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimus menestyi kaikilta osin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kuljetusalan yritystä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 12/2010-.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä yksipuolisen tuomion takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 10.12.2010.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä immateriaalioikeudellisessa erimielisyysasiassa, 12/2010-.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 12/2010-.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa, 11/2010-12/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ohjelmatoimistoa ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-.

• Ratiolex avusti radiologialan yritystä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa lääkäriasemien kanssa, 11/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kuljetusalan osakeyhtiön toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä työaikarikkomusta koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010: käräjäoikeuden tuomio 4.11.2010, jolla syyttäjän syyte hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä liikehuoneiston saatavien perintää, vuokrasuhteen purkua ja häätöä koskevassa asiassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumapalveluosakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä toiminimen käyttöä koskevassa loukkausasiassa, 10/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtiötä työtyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2010-10/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisen jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 10/2010.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisen konsulttisopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 12/2009-10/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Hyvinkään käräjäoikeus vahvisti 6.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: yhtiöjärjestysmuutosten ja eri osakesarjojen laadinta sekä osakeantien toteuttaminen, 9/2010-10/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 9/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työntekijän irtisanomisprosessissa, 9/2010.

• Ratiolex avusti osakasta toimitusjohtajasopimuksen päättämistä ja osakkeiden lunastusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2010-8/2010: käräjäoikeuden tuomio 31.8.2010, syyttäjän syyte ja muut vaatimukset hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2009-8/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vahvisti 27.8.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-8/2010: hovioikeuden tuomio 10.8.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex avusti vaatealan agenttiyhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 8/2010.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kouvolan hovioikeudessa, 2/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 7.7.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olleita 13:a eri asunnon ostajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 2.7.2010, jolla valittajana olleen grynderiyhtiön valitus hylättiin ja se velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen käräjäoikeuden tuomion mukaisesti sekä maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: suunnatun osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 6/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä myyntiedustajasopimuksen laadinnassa meksikolaisen yhtiön kanssa, 6/2010.

• Ratiolex avusti enemmistöosakasta ja yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2010.

• Ratiolex edusti tavaratalokauppiasta työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2010-6/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa, 5/2010-6/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsulttialan yrityksen konkurssissa, 3/2010-6/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2010-5/2010: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2010-5/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2008-5/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 4/2010-5/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 4/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2010-4/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 14.4.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2010-.

• Ratiolex avusti yhdistystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 8/2009-4/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 1.4.2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 30.3.2010, jolla päämiehemme hinnanalennusvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 3/2010-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, eri osakesarjojen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinta ja täytäntöönpano, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 15.3.2010, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana suomalaisiin yrityksiin liittyvissä 4 miljoonan euron osakejärjestelyissä ja 5 miljoonan euron laina ja -vakuusjärjestelyissä, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 3/2009-3/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 5.3.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 8/2009-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 3.3.2010, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2010.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 12/2009-2/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 24.2.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ranskalaista viinitilayhtiötä Suomen markkinoita koskevassa myynninturvaamisasiassa, 2/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa järjestelyissä, 2/2010.

• Ratiolex edustaa kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana on suomalainen pörssiyhtiö, 2/2010-.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009-2/2010: osapuolet tekivät sovinnon päämiehillemme edullisin ehdoin vastapuolena olleen välitysyhtiön sitoutuessa maksamaan korvausta päämiehillemme.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä yritysjärjestelyssä: osakekauppakirjan ja osakassopimuksen laadinta sekä yhtiöoikeudellisten muutosdokumenttien laadinta ja täytäntöönpano, 2/2010.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä agenttisopimuksen laadinnassa, 2/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2009-2/2010: käräjäoikeus ratkaisi asian 1.2.2010 päämiehellemme edullisesti osapuolten sopiessa asian pääosin.

• Ratiolex edusti kantajaa vakuutuskorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2009-1/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 1/2010.

• Ratiolex avusti tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusten laadinnassa, 1/2010.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen ja osakekauppakirjan laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex edusti rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Tampereen käräjäoikeudessa, 9/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 22.12.2009, jolla päämiehemme muutosvaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.12.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta IT -alan yritystä sopimuserimielisyyttä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-12/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti 11.12.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuojayhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa Venäjän kauppaa varten, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä ketjuyrittäjäsopimuksen laadinnassa, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex laati salassapitosopimukset suomalaiselle pk-yritykselle kansainvälistä yritysjärjestelyä varten, 12/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 10/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 2.12.2009, jolla työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme vaatimat korvaukset työsuhteen perusteettomasta päättämisestä täysimääräisesti ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut korkoineen.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2009-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 13.11.2009, jolla vastaajana ollut rakennusyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta ja vahingonkorvausta viivästyskorkoineen ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 12.11.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-11/2009: Helsingin käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon 5.11.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin, jolla vastapuolena ollut rakennusyhtiö sitoutui maksamaan korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimusten ja yhteystyösopimusten laadinnassa, 11/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä kaupallisten sopimusten laadinnassa, 10/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa huoneenvuokraa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 30.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen vaatealan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana sopimus ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, jossa päämiehemme sopimuskumppani on muun muassa englantilainen pörssiyhtiö, 10/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa yhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa italialaisen yhtiön kanssa Venäjän kauppaa varten, 10/2009.

• Ratiolex edusti vuokranantajana toiminutta yhtiötä vuokrasuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 8.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 6.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi 13 eri kantajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 5/2008-9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, jolla vastaajana ollut grynderiyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaade hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi täysimääräisesti valtion varoista.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 9/2009.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 9/2009.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 9/2009.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa 3/2009-9/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtiötä työ- ja immateriaalioikeudellisissa asioissa, 8/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen sekä toiminimen käyttöä koskevan sopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex edusti entistä rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 12/2008-7/2009.

• Ratiolex edusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 7/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun osakeannin toteuttamisessa ja osakassopimuksen laadinnassa, 7/2009.

• Ratiolex avusti logistiikka-alan yhtiötä lentorahtisopimuksia koskevassa sovintoneuvottelussa, 6/2009-7/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä ad hoc välimiesmenettelyssä liiketoimintakauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 5/2008-7/2009: välimies teki välimiesmenettelyn lopettamispäätöksen kummankin osapuolen ennakkomaksujen viivästymisten seurauksena.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä alihankintaa ja liiketoimintasiirtoa koskevassa yritysjärjestelyssä: aiesopimuksen ja transaktiodokumenttien laadinta sekä niihin liittyvä oikeudellinen neuvonta, 6/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 6/2009.

• Ratiolex avusti osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 6/2009.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 5/2009-6/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 10.6.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.6.2009 päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti huolinta-alan yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 5/2009-6/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä franchising -sopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 9/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi osakeyhtiötä sopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 19.5.2009, vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme vastakanne vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kuopion käräjäoikeudessa, 7/2008-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.5.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti keittiökalusteliikettä remontti- ja asennusriidassa, 4/2009-5/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 30.4.2009, päämiestemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaaman päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 28.4.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 4/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vaatteiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisessä sopimuserimielisyysasiassa, 2/2009-4/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti luonnollista henkilöä laajassa veroneuvonta-asiassa, 2/2009-4/2009.

• Ratiolex edusti tilaajaa palvelussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2009-4/2009:osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pankkiiriliikkeen palvelumyyntiyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 6/2008-3/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 10.3.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalalla toimivaa osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkaerimielisyysasiassa, 2/2009-3/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehelle edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteiden irtisanomisprosessissa, 3/2009.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä menestyksekkäästi tavaramerkin loukkausasiassa, 2/2009-3/2009: vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin ja maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008-3/2009: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi hakijaa ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2008-2/2009: käräjäoikeuden päätös 26.2.2009, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti lainanottanutta osakeyhtiötä 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasopimuksiin liittyvien ehtojen muuttamisessa, 1/2009-2/2009.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä ja koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2008-2/2009: tuomio 6.2.2009, kantajan vaatimukset hylättiin pääosin ja kantaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-.

• Ratiolex avusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti bioteknologiayhtiötä kansainvälistä rahoitusjärjestelyä koskevan toimeksiantosopimuksen laadinnassa, 1/2009.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä tukkualaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 10/2008-1/2009: esisopimuksen, osake- ja liiketoimintakauppakirjan ja osakassopimusten laadinta.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2008-1/2009.

• Ratiolex edusti työntekijää johtajasopimuksen purkamista koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Kouvolan käräjäoikeudessa, 8/2008-12/2008: osapuolet tekivät sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin kantajan luopuessa vaateistaan päämiestämme kohtaan, jonka Kouvolan käräjäoikeus vahvisti 12.12.2008.

• Ratiolex avusti suomalaista ja kyproslaista yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa koskien englantilaista yhtiötä, 12/2008.

• Ratiolex edusti ostajia uuden asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa, 10/2008-12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2007-11/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yritystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 26.11.2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa, 9/2008-11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.11.2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 11/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia kiinteistön kaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Lohjan käräjäoikeudessa, 1/2008-10/2008: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Lohjan käräjäoikeus vahvisti 28.10.2008.

• Ratiolex laati yhdelle kansainvälisesti suurimmalle huolinta-alan yhtiölle varastointi- ja logistiikkaraamisopimuksen Suomen toimipisteiden toimintoja varten, 10/2008.

• Ratiolex avusti kahta tapahtumapalvelu ja -markkinointiyhtiötä osakassopimusten laadinnassa, 10/2008.

• Ratiolex edusti piiriedustussopimuksen purkamisasiassa kantajaa, 9/2008-10/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti IT -alan yhtiötä rahoitusjärjestelyssä sekä osakassopimusehtojen laadinnassa, 9/2008.

• Ratiolex edusti kantajia vakuutuskorvausriita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2007-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 8/2008-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintolaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyissä ja kauppakirjojen laadinnassa, 8/2008.

• Ratiolex avusti suomalaista bioteknologiayhtiötä kansainvälisen raamipalvelussopimuksen laadinnassa ranskalaisen pörssiyhtiön kanssa, 8/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia sähkösaneerausurakointia koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 11/2007-7/2008: vastapuolen kanne hylättiin.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä elintarvikealan liiketoimintakaupassa, 6/2008.

• Ratiolex toimi suomalaisen bioteknologiayhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen kemikaali- ja bioteknologiayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 6/2008.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Rovaniemen hovioikeudessa, 12/2006-6/2008: tuomio 6.6.2008, jolla muutettiin käräjäoikeuden tuomiota ja päämiehemme jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

• Ratiolex edusti tilaajia palvelussopimuksen virheitä koskevassa vahingonkorvausasiassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä omaisuuden vahingoittamista koskevassa rikosasiassa Lahden käräjäoikeudessa, 6/2008.

• Ratiolex edusti arkkitehtuuritoimistoa sopimusneuvotteluissa, 5/2008.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä sopimusneuvotteluissa, 4/2008-5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakeyhtiön jakautumismenettelyssä, 5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa englanniksi, 4/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2007-4/2008: tuomio 4.4.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomasta irtisanomisajan palkasta korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2007-3/2008: tuomio 27.3.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa törkeää veropetosta koskevassa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Vaasan käräjäoikeudessa 8/2007-3/2008: tuomio 14.3.2008, syyttäjän syyte ja päämiehellemme vaatima vankeusrangaistusvaade hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme asianosais- ja oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa rakennusvirheiden vastuunjakoasiassa, 2/2008-3/2008: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla elinkeinonharjoittajana toiminut grynderi sitoutui maksamaan päämiehemme ja ostajan vaateet kaikilta osin.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä hankintasopimusehtojen laadinnassa, 3/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa 1/2008-2/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla, jolla työnantaja maksoi päämiehellemme neljän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana radio- ja televisiotoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyssä ja kauppakirjojen laadinnassa, 1/2008-2/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti liikennevahingossa vakavasti vammautunutta henkilöä vakuutuskorvauserimielisyyttä koskevassa asiassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Raaseporin käräjäoikeudessa, 6/2007-1/2008: tuomio 29.1.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista lomakorvauksista sekä odotusajan palkoista korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Salon käräjäoikeudessa, 8/2007-1/2008: käräjäoikeuden tuomio 23.1.2008, jolla vastaajat velvoitettiin korvaamaan päämiehemme vaatimuksia ja oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajayhtiötä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä liike- ja asiakassalaisuuksien loukkausasiassa, 6/2007-1/2008: välitystuomio 9.1.2008 päämiehemme vaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä Turun käräjäoikeudessa, 12/2007-1/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon asiassa.

• Ratiolex toimi IT -alan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen toimitussopimuksen sekä yrityksen yleisten sopimusehtojen laadinnassa, 1/2008.

• Ratiolex edusti kantajaa vahvistetun sovinnon täytäntöönpanoa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakkeen omistajia taloyhtiön kunnossapitovastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 11/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin ja vastapuoli maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kuluttajaostajaa palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti hakijaa Suomen Palloliiton sääntöjen mukaisessa rangaistusmääräysprosessissa, 11/2007.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä työoikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2007-11/2007: asiassa tehtiin 27.11.2007 käräjäoikeuden vahvistama sovinto päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 9/2007-11/2007: päämiestämme vastaan nostetut syytteet hylättiin kokonaisuudessaan 16.11.2007 ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiöitä osakassopimusten laadinnassa, 11/2007.

• Ratiolex edusti ostajia kiinteistön kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-11/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollut osakeyhtiötä kavallusta koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2007.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 9/2007-10/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan yritystä amerikkalaisen tavarantoimittajayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 10/2007.

• Ratiolex edusti kantajia vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2007-10/2007.

• Ratiolex laati kansainvälisen agenttisopimuksen, jossa agentin päämiehinä olivat eteläkorealainen ja kiinalainen yhtiö, 8/2007-9/2007.

• Ratiolex laati mallirakennusurakkasopimuksen rakennuttajalle, 9/2007.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 9/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa asuntokaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-8/2007: asiassa tehtiin sovinto 8.8.2007, jonka käräjäoikeus vahvisti. Sovinnolla vastaaja sitoutui korjaamaan pääosin asuntokaupassa havaitut virheet.

• Ratiolex edusti asianomistajaa menestyksekkäästi vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä Kotkan käräjäoikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edustaa useita asianomistajia julkisuutta saaneessa petosrikosoikeudenkäynnissä sekä Helsingin että Turun käräjäoikeudessa 8/2007-.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa ja edusti häntä myös hallintoprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistön kauppariidassa Heinolan käräjäoikeudessa, 1/2007-7/2007: käräjäoikeuden 30.7.2007 antamalla tuomiolla vastaaja velvoitettiin maksamaan kantajille hinnanalennusta.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 7/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa menestyksekkäästi ad hoc välimiesmenettelyssä agenttisopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2005-6/2007: välitystuomio 1.6.2007, päämiehemme vaateista 2/3 -osa hyväksyttiin välitystuomiolla.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 5/2007-6/2007.

• Ratiolex edusti ostajia asuntokaupan virheitä koskevassa asiassa, 3/2007-5/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintola-alan yrityksen yritysjärjestelyssä ja osakassopimuksen laadinnassa, 5/2007.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiökokouksen ja hallituksen toimivaltaan liittyvissä kysymyksissä, 4/2007-5/2007.

• Ratiolex edusti rakennuttajaa rakennusurakkaerimielisyydessä 4/2007-5/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla rakennus- ja sähköurakoitsija maksoivat päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti kuljetusyhtiötä sopimuserimielisyydessä Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 4/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 3/2007.

• Ratiolex edustaa kantajaa rakennusurakkaa koskevassa vahingonkorvausasiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2007-.

• Ratiolex edusti asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa törkeässä liikenneturvallisuuden vaarantamis- ja vammantuottamusasiassa, 1/2006-3/2007: asianomistajien, luonnollinen ja oikeushenkilö, rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti suomalaista tapahtumapalveluyritystä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa sovintoneuvotteluissa, 2/2007.

• Ratiolex edusti entistä ammattiurheilijaa uraan liittyvässä vahingonkorvausasiassa, 12/2006-2/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-2/2007: tuomio 2.2.2007, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi vastaajayhtiö velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti suomalaista ohjelmatoimistoyhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 1/2007-2/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla vastapuoli maksoi kaikki päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä amerikkalaisen logistiikka-alan yhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 1/2007.

• Ratiolex edusti Suomen johtavaa moottoriurheilutapahtumien järjestämistä harjoittavaa osakeyhtiötä hallinnan loukkaus ja vahingonkorvausasiassa Helsingin hovioikeudessa, 6/2006-1/2007.