Siirry sisältöön

Referenssejä

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä energiahankkeen rahoitukseen liittyvässä 800 MEUR riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 7/2022-.

• Ratiolexin osakas toimii aluehallintoviraston määräämänä oikeudellisena erityistarkastajana osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisessa suomalaisen energiayhtiön erityisen tarkastuksen toimittamisessa, 7/2022-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksen kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa, 1/2022-7/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa sveitsiläistä yhtiötä ja suomalaista perheyhtiötä kansainvälisen investoinnin palauttamisvaateissa liittyen UK ja BVI yhtiöiden velvoitteisiin, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa myyjiä ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaista perheyhtiötä suomalaisen kohdeyhtiön osakekauppaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 6/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta italialaista laajassa ns. Airiston Helmeä koskevassa talousrikosepäilykokonaisuudessa, 11/2021-6/2022: kaikkien päämiestämme koskevien törkeiden rikosepäilyjen osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kansainvälisesti tunnettua näyttelijää hänen persoonallisuusoikeuksiensa luvatonta käyttöä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa vastaajia helikopterin kansainväliseen huoltoon liittyvässä tullivelvoitetta koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa ulkomaalaista valtio-omisteista energia-alan yhtiötä 13 MEUR osakekauppaan liittyvässä sopimusjälkiselvittelyssä, 5/2022-.

• Ratiolex avusti suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä miljoonien eurojen yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-5/2022.

• Ratiolex avustaa valtio-omisteisia yhtiöitä Pohjoismaiseen energiahankkeeseen liittyvässä miljardien eurojen riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista meri- ja muiden konttien myyntiin erikoistunutta yritystä sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa osakeyhtiötä osakkeiden sijoitussopimukseen liittyvässä osakkeiden takaisinostovelvoitetta koskevassa turvaamistoimiprosessissa käräjäoikeudessa ja pääasian osalta Keskuskauppakamarin (FAI) nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan käytävässä välimiesmenettelyssä, 4/2022-.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa virolaista yhtiötä investointilainasopimusta koskevassa Tukholman Keskuskauppakamarin (SCC) välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä käytävässä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Viron laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 4/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-4/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen johtavaa leipomoalan yritystä teollisuuskiinteistöä koskeneessa sopimusriidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 5/2021-3/2022: välitystuomio annettiin 31.3.2022, jolla päämiehemme kiistämisvaatimuksista menestyi pääoman osalta 90 % ja vastapuolen kannevaatimuksen 28 vaatimuskohdasta hylättiin osittain tai kokonaan 24 vaatimusta. Päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan 90 % päämiehemme oikeudenkäyntikuluista sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkioista ja kuluista.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta rakennusliikettä sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2020-3/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena ollutta kiinteistönvälitysliikettä laillistettuun liiketoimintaan liittyneessä hallintoprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 8/2021-3/2022: korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2022:33 äänin 3-2, jolla hallinto-oikeuden päämiehemme eduksi äänin 3-0 tehty päätös kumottiin.

• Ratiolex avustaa lääkäriketjua osakassopimuksen laadinnassa ja päivittämisessä, 3/2022-.

• Ratiolex toimii suomalaisen konserniyhtiön tytärosakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyssä, 3/2022-.

• Ratiolex avustaa franchising-ketjun franchisingantajaa ketjun toimintaan liittyvässä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa strukturoinnissa, 3/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä henkilöstöpalveluiden myyntipalvelusopimusta koskevassa riidassa, 9/2021-3/2022.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yritystä paperitehtaan purku-urakointia koskeneessa riita-asiassa suomalaista energiayhtiötä vastaan, 1/2022-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita rakennuttajakonsulttiyritystä ja vastaavaa työnjohtajaa KSE 2013 -ehtojen mukaisessa rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-2/2022: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 92 %.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä vaatealan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 12/2021-2/2022.

• Ratiolex avustaa teollisuuskiinteistön kaupassa myyjänä olevaa suomalaista teollisia omistuksia, teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, 2/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa irtaimen kauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2021-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajan kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 95 %.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja lunastajana ollutta GoGolf Finland Oy:tä Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusta koskeneessa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-2/2022: välitystuomio annettiin 11.2.2022, jolla Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden osakekohtaiseksi käyväksi lunastushinnaksi vahvistettiin 1,00 euroa päämiehemme vaatimuksen mukaisesti.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rahoitusalan osakeyhtiötä editioon liittyvässä prosessuaalisessa riidassa Oulun käräjäoikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex edustaa sijoituspalvelulain alaisuudessa toiminutta suomalaista yhtiötä Finanssivalvonnan seuraamusmaksua koskevassa hallinnollisessa riita-asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex avusti myyjänä toiminutta kattoelementtiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa 1,5 MEUR yritysjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia kahta rakennusalan yritystä niiden tytäryhtiöiden konkurssipesien 0,46 MEUR ja 0,31 MEUR takaisinsaantikanteissa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2021-1/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista merkittävää perheyhtiötä ja sen osakkeenomistajaa omaisuuden järjestelyihin liittyvissä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2022-.

• Ratiolex avusti myyjiä ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön 1,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana vakuutustuotteiden välittämistä ja sijoitusneuvontaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 1/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti myyjiä rakennusautomaatioalalla toimivan osakeyhtiön 3,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti ostajana toiminutta Suomen johtavaa golfvälineiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2021-1/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta sijoituspalvelulain alaisuudessa toimineen suomalaisen pörssiyhtiön finanssialan tytäryhtiötä 7,2 MEUR vakuustakavarikkoasiassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 11/2021-12/2021: käräjäoikeuden tuomio 30.12.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja valtio velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa sijoitusyhtiötä johdon vastuuta koskevassa 2,9 MEUR vahingonkorvausriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennusalan yritystä urakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2021-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää velallisyhtiön johdon vastuuselvittelyä koskevassa asiassa, joka ratkaistiin sovinnollisesti 0,265 MEUR myynti- ja sovintosopimuksella, 6/2021-11/2021.

• Ratiolex avusti Suomen johtavinta luksusajoneuvojen autoliikettä sen sopimusehtojen tarkistamisessa, 11/2021.

• Ratiolex edustaa vastaajaa 6 MEUR kanneasiassa ja 0,5 MEUR turvaamistoimiasiassa liittyen kansainväliseen yritysjärjestelyyn Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2021-.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä osake- ja liiketoimintakauppaa kokevissa yritysjärjestelyissä, 11/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa väitettyä turvallisuussalaisuuden paljastamista koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta seurakuntaa julkista rakennushankinta-asiaa koskevassa valitusasiassa markkinaoikeudessa, 2/2021-10/2021: markkinaoikeuden tuomio 22.10.2021, jolla päämiehemme kaikki kiistämisvaatimukset menestyivät täysin.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen suurinta autoalan konsernia sopimusehtojen tarkistamisessa, 10/2021-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana tuuliturbiinien osia valmistaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2020-10/2021.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta turvaamistoimiprosessissa Helsingin hovioikeudessa, 10/2021-.

• Ratiolex avustaa ulkomaalaisomisteista kylpylä- ja hotellitoimintaa harjoittavaa yhtiötä suomalaisen kunnan maanvuokrasopimukseen liittyvässä erimielisyydessä, 10/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ja vastakantajana ollutta kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2020-10/2021: käräjäoikeuden tuomio 6.10.2021, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa 1,4 MEUR turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa pääasia kohdentuu sveitsiläisen yhtiön verotukseen ja Sveitsin lainsäädäntöön, 2/2021-9/2021: Helsingin käräjäoikeuden päätös 15.9.2021, jolla hylättiin hakijan takavarikkohakemus ja kumottiin käräjäoikeuden antama väliaikainen turvaamistoimipäätös.

• Ratiolex avusti suomalaista perheyhtiötä sen omistamien suomalaisen pörssiyhtiön enemmistöosakkeiden kansainvälisessä blokkikaupassa, 8/2021-9/2021.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2021-9/2021.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää urakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2020-8/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa yleishyödyllistä yhteisöä rakennusurakan tilaajana konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 8/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista asumisoikeusyhdistystä käyttövastikkeisiin liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2021-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 7/2021-8/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi kolmen (3) suomalaisen osakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyissä, 11/2020-7/2021.

• Ratiolexin osakas toimii välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä rakennushanketta koskevassa yhteistyö- ja omistusjärjestelyssä, 7/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusliikettä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 7/2021-.

• Ratiolex edusti vastaajana olevaa suomalaista yhtiötä yli 300 MEUR osakekauppaan liittyvässä ns. post M&A -vastuuriita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa englannin kielellä käytävässä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, 6/2021: kantaja peruutti kanteensa ja asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista rakennusliikettä aliurakointia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2019-6/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista konsernia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 5/2021-6/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajana toimivaa siivousalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin asetetun osakeyhtiön vastuuhenkilöitä törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2020-5/2021: käräjäoikeuden tuomio 28.5.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät, syytteet ja asianomistajien korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2021-.

• Ratiolex edustaa yhtä Suomen johtavaa venealan yhtiötä ja myyjiä irtaimen kauppaan liittyvissä vastuuselvittelyissä, 4/2021-.

• Ratiolex edustaa kantajaa 1,5 MEUR omaisuuden järjestelyn peräyttämistä koskevassa asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 4/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakkaan osakeomistukseen ja optio-oikeuksiin liittyvissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, 4/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta asunto-osakeyhtiötä liikehuoneiston vuokrasuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2020-4/2021: käräjäoikeuden tuomio 19.4.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa enemmistöosakkaana olevaa osakeyhtiötä osakkeiden lunastusta koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen liittyvässä 14 MEUR riidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2020-4/2021: välitystuomio annettiin 9.4.2021, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolen n. 14 miljoonan euron kannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevaa sopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2020-4/2021: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun kantaja peruutti 0,215 miljoonan euron kanteensa.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyö- ja esisopimuksen laadinnassa sekä kohdeyhtiön yhtiömuodon muutosta koskevassa golfkentän yritysjärjestelyssä, 3/2021-.

• Ratiolex avustaa pääomasijoitusyhtiön perustajaosakkaan holdingyhtiötä pääomasijoitusyhtiön emo- ja rahastoyhtiöiden hallinnointiin ja omistuksiin liittyvissä järjestelyissä, 3/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen logistiikka-alan suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa vakuustakavarikkoa ja väitettyä avunantoa laittomaan maahantuontiin koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2020-3/2021: käräjäoikeuden tuomio 8.3.2021, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin, syytteet, vakuustakavarikko ja asianomistajan korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolexin osakas toimii välimiehenä osakkeiden lunastusta koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 3/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennustarvikkeiden toimittajayhtiötä kiinteistön kauppaa ja turvaamistoimea koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2021-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä yhteistyösopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konserttikiertueeseen liittyvässä sopimushankkeessa, 2/2021-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa seurakuntaa julkista rakennushankinta-asiaa koskevassa valitusasiassa markkinaoikeudessa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen huoltosopimuksen laadinnassa, 2/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä kilpailuoikeudellisessa prosessissa, 1/2021-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä suunnatussa osakeannissa ja osakassopimuksen laadinnassa, 1/2021.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa ruotsalaisen yhtiön kanssa, 1/2021.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta koskeneessa riidassa, 6/2020-1/2021.

• Ratiolex edustaa liikkeenjohdon konsultointiyhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2021-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusliikettä Ruotsissa suoritettavassa rakennushankkeessa, 1/2021-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan konsernia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jossa oli kyse entisten jälleenmyyjäyhtiöiden ja niiden omistajien käynnistämistä 1,2 MEUR ja 0,8 MEUR oikeudenkäynneistä, jotka perustuivat vuonna 2005 laadittuihin aiemman Suomen General Motorsin jälleenmyyntisopimuksiin, 5/2019-12/2020: käräjäoikeuden tuomio 18.12.2020, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa perheyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista pörssiyhtiötä johdon vastuuselvittelyä koskevassa asiassa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa englantilaista kaupanalan korporaatiota Suomeen liittyvässä juridisessa compliance -selvityksessä, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa tulkintaerimielisyysasiassa, 12/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä talousrikosprosessissa, 11/2020-.

• Ratiolex toimii suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, 11/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä IT-liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 10/2019-10/2020.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 10/2020.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana teollisuusalan osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-10/2020.

• Ratiolex toimi Suomen johtavan golfliiketoimintaa harjoittavan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Etelä-Suomessa toimivan golfkentän operointi- ja vuokrausjärjestelyssä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex toimi ostajan oikeudellisena neuvonantajana 1 MEUR liiketoimintakaupassa, jossa kaupan kohteen osto toteutettiin perustettavalla osakeyhtiöllä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa, johon sovellettiin ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä ja joka käytiin Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 10/2019-9/2020: 376-sivuinen välitystuomio annettiin 30.9.2020, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuolen n. 4 miljoonan euron vastakannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen että välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-9/2020: käräjäoikeuden tuomio 21.9.2020, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex toimii ostajien oikeudellisena neuvonantajana suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön liiketoiminnan siirron toteutusta koskevassa yritysjärjestelyssä, 9/2020-.

• Ratiolex avustaa kiinalaisen lääkealan korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa vuokranantajaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kahta kiinteistönvälitysliikettä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa laillistettuun liiketoimintaan liittyvissä hallintoprosesseissa, 7/2019-/8/2020: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 17.8.2020, joilla aluehallintoviraston päätökset kumottiin päämiesyhtiöidemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä stadion konserttituotantoon liittyvien toimitussopimusehtojen oikeudellisessa arvioinnissa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimukseen liittyvässä perintä- ja vakuusjärjestelyssä sen ketjuun kuulunutta ex-franchisingyrittäjää kohtaan, 6/2020-8/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaisia osakeyhtiöitä niiden organisatorisissa muutosjärjestelyissä ja niihin liittyvien täytäntöönpanotoimien rekisteröinneissä, 6/2020–7/2020.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja sen toteuttamisessa, 7/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsultointia harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2020-7/2020.

• Ratiolex edusti myyjänä toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä optio-oikeuteen perustuneessa sähköalan yhtiön osakekauppaan liittyvässä järjestelyssä, 6/2020.

• Ratiolex edustaa neljää (4) virolaista yhtiötä ja niiden vastuuhenkilöä 6,1 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistöjen omistajaa turvaamistointa ja kiinteistön hallintaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2020-6/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana Helsinkiin toteutettavan rakennushankkeen yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, osakassopimusten laadinnoissa, yhtiöiden perustamisissa ja osakeantien toteuttamisissa, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksiin liittyvissä perintä- ja vakuusjärjestelyissä, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti franchisingyritystä ketjusopimukseen liittyvässä exit-järjestelyssä, 2/2020-6/2020.

• Ratiolex edusti irlantilaista sijoittajaa suomalaisen yhtiön rahastointiin liittyvässä tulkintaerimielisyysasiassa, 5/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakassopimuksen laadinnassa ja suunnatun osakeannin toteuttamisessa, 4/2020-.

• Ratiolex edustaa virolaista sijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä 11,9 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista elintarvikealan osakeyhtiötä sen tuotantoliiketilaan liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa japanilaisen korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2020-.

• Ratiolex avusti johtavan suomalaisen energia-alan konserniyhtiön palveluksessa olevaa ja ollutta henkilöä törkeää avustuspetosta koskevassa viranomaistutkinnassa, jossa kaikkien vastaajien osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 6/2019–3/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä YT-menettelyiden toteuttamisessa ja työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten sopimusoikeudellisessa arvioinnissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa konsulttia konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa, 3/2020-.

• Ratiolex avusti ulkomaalaisia sijoittajia Suomeen liittyvissä insolvenssioikeudellisissa asioissa, 2/2020.

• Ratiolex edustaa myyjänä toiminutta suomalaista rakennustuotealan osakeyhtiötä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin liittyvissä koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamissa uudelleenjärjestelyissä, 2/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä jakautumisen toteuttamisessa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön hallituksen jäseniä viranomaistutkinnassa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa järjestelyssä, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön enemmistöosakkaita osakassopimukseen perustuvassa lunastusasiassa, 1/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaisen osakeyhtiön liiketoimintakaupassa, 1/2020.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi logistiikka-alan yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä viranomaistutkinnassa, 4/2019-1/2020.

• Ratiolex avustaa johtavaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa harjoittavaa franchiseantajayritystä sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen sopimuksen laadinnassa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa IT-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-12/2019: käräjäoikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajana ollutta suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-12/2019, hovioikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset pääosin hyväksyttiin ja päämiehemme vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä kansainvälisessä sopimustulkintaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä laajamittaiseen rakennushankkeeseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä osakeantien järjestelemisessä että toteuttamisessa, 12/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 12/2019-.

• Ratiolex avustaa ostajia luksusvenejahtia koskevassa tulliselvityksessä, 12/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2018-11/2019: hovioikeuden tuomio, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) takuukorjaustöihin liittyvässä oikeudellisessa asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusliikettä talonrakennushankkeeseen ja kiinteistön kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennushanketta koskevassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, johon sovelletaan ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöitä talousrikosprosessissa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-10/2019: kantaja luopui vaatimuksistaan sovinnollisesti päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä ja osakkeenomistajaa törkeää velallisen epärehellisyyttä ja kirjanpitorikosta koskeneessa talousrikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa 12/2017-9/2019: hovioikeuden tuomio 24.9.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset hyväksyttiin ja syyttäjän ja konkurssipesän vastavalitukset hylättiin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä ravintolaliiketoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2016-9/2019.

• Ratiolex avustaa suomalaisen energiayhtiön toimihenkilöitä viranomaistutkinnassa, 9/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalista tuotantoa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2016-9/2019.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa ajoneuvojen maahantuonti- ja jälleenmyyntiyhtiötä vakuuksia ja pantteja koskevissa oikeudellisissa asioissa, 9/2019.

• Ratiolex edustaa myyjiä asuntokaupan purkua ja korvausvaatimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista energia-alan yhtiötä irtaimen kauppaa ja sopimusehtojen tulkintaa koskevassa riita-asiassa suomalaisen tuotantoyhtiön kanssa, 8/2019-.

• Ratiolex toimii suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien oikeudellisena neuvonantajana Suomeen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja täytäntöönpanotoimenpiteissä, 8/2019-.

• Ratiolex edustaa myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 8/2019-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetussopimuksiin ja CMR konvention artikloihin liittyneessä riita-asiassa itävaltalaisen yhtiön kanssa, 1/2019-7/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kauppaedustajayritystä kauppaedustajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2018-6/2019: hovioikeuden tuomio 28.6.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtiötä ja artistia kansainväliseen rahapeliin liittyvissä selvityksissä, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja kaupparekisteröinneissä Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teollisuusalan yhtiötä rahoitusta koskeviin kovenanttisopimuksiin ja vaihtovelkakirjojen konvertointeihin liittyvässä asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2019-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana optikkoliikeosakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-6/2019.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista elementtitehdasta vahingonkorvausasiassa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuntaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vuokrasuhdetta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena pääneuvonantajana suomalaisen teollisuusalan yhtiön perustamisen ja liiketoiminnan siirron toteutuksessa sekä ulkomaalaisten yhtiöiden oikeudellisena neuvonantajana rajat ylittävässä yritysjärjestelyssä, joka signattiin ja clousattiin 20.5.2019, 12/2018-5/2019.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä sahatavarakauppaa käyneen osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-5/2019.

• Ratiolex avustaa sveitsiläistä yhtiötä kansainväliseen yhteen Euroopan suurimpaan urheilusarjaan liittyvässä joint venture -järjestelyhankkeessa, 4/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista asuntosijoitusyhtiötä n. 5 MEUR arvoisessa yhtiöoikeudellisessa asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä liiketilan vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 11/2018-4/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 9/2018-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 1/2019-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa plastiikkakirurgista klinikkaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2019-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa asiassa, 3/2019-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana lentoliikennealaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 3/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä sen rakennushankkeeseen liittyvässä osakeannissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa; 3/2019-.

• Ratiolex edusti kiinteistöalan konsulttiyhtiötä palkkioriita-asiassa, 1/2019-3/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää talousrikosasiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 27.2.2019, jolla päämiehemme 0,163 MEUR korvausvaade menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa liikuntahalleja hallinnoivaa suomalaista osakeyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa riita-asiassa, 2/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 4.2.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä välittäjän kilpailukieltoa ja sopimussakkoa koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä kiinteistöjärjestelyn vastuukysymyksiä koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä myyntiedustajasopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2018-1/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex avusti kolmea eri franchisingyritystä franchisingsopimuksia koskeneissa riita-asioissa, 9/2018-12/2018: asiat sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa sähköalan osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta huolinta-alan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2017-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa isännöitsijätoimistoa ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 11/2018-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa Suomessa suomalaista asianosaista kohtaan, 11/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä Suomeen liittyvissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2018-11/2018: hovioikeuden päätös 8.11.2018, jossa päämiehemme vastauksen jälkeen syyttäjä ja asianomistaja luopuivat kaikista valitusvaatimuksistaan ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista täysimääräisesti ja asia jäi päämiehemme käräjäoikeudessa voittaman ratkaisun varaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä Korkeimmassa oikeudessa (VL:2018-86) turvaamistointa koskevassa yli 22 miljoonan euron riita-asiassa, jonka pääasia ratkaistaan Saksassa käytävässä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista golfalan osakeyhtiötä investointihankkeessa, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen rakennusyhtiön suomalaista sivuliikettä ydinvoimalan rakennushankkeeseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 10/2018-.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-9/2018: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin päämiehemme vastapuolen sitoutuessa maksamaan kaikki päämiehemme pääomavaatimukset.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2017-9/2018: käräjäoikeuden tuomio 7.9.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa tanskalaista yhtiötä kansainvälisen välitystuomion mitätöintiä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä kansainväliseen yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen pakkausmateriaalialan osakeyhtiön osakkeenomistajaa kansainvälisessä yritysjärjestelyssä, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä hallintoprosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajia asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana mainostoimisto osakeyhtiön konkurssissa, 5/2018-6/2018: asia päättyi sovinnolliseen akordiin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ja vastakantajana ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä n. 0,4 MEUR sopimusriita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-6/2018: käräjäoikeuden tuomiot 21.6.2018, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset ja vastakannevaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti hongkongilaista vastaajayhtiötä kahdessa erillisessä n. 1,0 MEUR insolvenssioikeudellisessa takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2018-6/2018: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä 270 MEUR kansainvälisessä rahoituskonvertointijärjestelyssä, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolta lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisiä sijoittajia ja konsultteja kaasutoimitusta ja -laitosta koskevassa hankkeessa, 5/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin ja takaisinsaanteihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2018-.

• Ratiolex toimii suomalaisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2018-.

• Ratiolex avusti kiinteistönvälitysliikettä viranomaistutkinnassa, 5/2018.

• Ratiolex avustaa suomalaista cleantech -alan osakeyhtiötä kansainvälisessä rahoitus- ja joint venture -järjestelyssä virolaisten ja venäläisten yhtiöiden kanssa, 4/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2016-4/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaisia osakeyhtiöitä fuusiota ja jakautumista koskevissa yritysjärjestelyissä, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista rakennusalan yhtiötä vastaajana ja vastakantajana sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 16.3.2018, jolla vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme kannevaatimus hyväksyttiin osittain sekä vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaan liittyvässä riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2017-3/2018: välitystuomio 12.3.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan pääosin päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 8.3.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ilmanvaihtohuoltoyhtiön konkurssissa, 2/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta taksialan yritystä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 3/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla syyttäjän ja asianomistajan kaikki vaatimukset hylättiin ja päämiestemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisten ja ulkomaalaisten yhtiöiden osakkeenomistajia ja vastuuhenkilöitä kotimaisissa ja kansainvälisissä insolvenssimenettelyn takaisinsaantiasioissa, 1/2018-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia 7,4 miljoonan euron yritysjärjestelyssä ruotsalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2017-1/2018.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana golfkenttien ylläpito- ja huoltoyhtiön konkurssissa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista johtavaa hotelliketjua sopimusriita-asiassa, 1/2018-.

• Ratiolex edusti suomalaista puuteollisuusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusaikaista vakuutta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyntiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen rakennusalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyynti- ja maahantuontiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajia yhdistyksen päätöksiä koskevassa moiteoikeudenkäynnissä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainväliseen välimiesmenettelyyn liittyvässä turvaamistoimiprosessissa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi on yli 22 miljoonaa euroa, 11/2017-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2017.

• Ratiolex toimi sveitsiläisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana liittyen suomalaisen, virolaisen ja sveitsiläisen yhtiön väliseen kansainväliseen rahoitus- ja yritysjärjestelyyn, 11/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolina olleita ostajia yrityskauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2016-10/2017: hovioikeuden tuomio 30.10.2017, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki valitusvaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia yritys- ja rahoitusjärjestelyssä itävaltalaisen yhtiön kanssa, 10/2017.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olleita suomalaista ja hollantilaista logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja kilpailukiellon ja salassapitovelvoitteen rikkomista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2014-10/2017: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista siivousalan yhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex toimi itävaltalaisen osakeyhtiön neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen yhtiön kanssa, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista elementtitehdasta työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa palvelualan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta tilaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen kunnostustöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 8/2015-9/2017.

• Ratiolex avusti ulkomaalaista yhtiötä suomalaisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaisia sijoittajia osakassopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä myyntineuvonantosopimusta koskevassa turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2017-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen liikennealan yhtiön emoyhtiön konkurssissa, 6/2017-8/2017.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kuljetusalan osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-8/2017.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2017.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-8/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusoikeudellisissa asioissa, 8/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-.

• Ratiolex edusti suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2017-7/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia asunto-osakeyhtiön päätöstä koskeneessa moiteoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 30.6.2017, jolla päämiestemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta ravintolaliiketoimintaa harjoittanutta osakeyhtiön konkurssipesää liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa italialaista ostajaa kohtaan Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 27.6.2017, jolla päämiehemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-6/2017.

• Ratiolex edusti johtavaa tšekkiläistä teollisuusalan yhtiötä rajat ylittävässä toimitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa vastapuolena oli brittiläisen pörssiyhtiön suomalainen tytäryhtiö, 6/2017.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2017.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista infra- ja rakennusalan yhtiötä rakennustyötä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta takaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista muotoilualan yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa ruotsalaisen yhtiön kanssa, 6/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista tilitoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2017-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-5/2017.

• Ratiolex avusti yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti norjalaista sisustusalan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 5/2017.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta konepaja- ja meriteollisuusalan yhtiötä Suomeen liittyvässä rajat ylittävässä yritysstrukturointia koskevassa järjestelyssä, 5/2017-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta kiinteistönvälitysketjua raamisopimusten laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä ja palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2/2017-5/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainvälistä lentorahtitoimitusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä kansainvälisen hangar -sopimuksen laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta tanskalaisen pörssiyhtiön suomalaista tytäryhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2015-5/2017: käräjäoikeuden tuomio 4.5.2017, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluyritystä omistus- ja rahoitusjärjestelysopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, jossa olennaiset kysymykset liittyivät editiovaatimukseen ja välimiesoikeuden toimivaltakysymykseen aineellisoikeudellisen vaatimuksen lisäksi, 4/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin vastapuolen maksettua päämiehemme kannevaatimuksen.

• Ratiolex avusti kenialaista yhtiötä rajat ylittävässä Afrikkaan ja Arabiemiirikuntiin kohdistuvassa palvelussopimusriita-asiassa suomalaista yhtiötä kohtaan, 4/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin ehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2016-4/2017: käräjäoikeuden tuomio 7.4.2017, jolla päämiehemme kannevaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä vahingonkorvausta koskevassa asiassa, 4/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa tilaajaa rakennuselementtien toimitusta ja asennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista ravintola- ja catering-alan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa, 3/2017-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-yhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 3/2017.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta osakeyhtiötä suomalaisen vaatealan osakeyhtiön yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 2/2017.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistöoikeudellisessa sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2015-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa itävaltalaista yhtiötä rajat ylittävissä konsulttisopimuksia koskevissa riita-asioissa Helsingin hovioikeudessa, jossa riidan intressi on yli 21 miljoonaa euroa, 2/2017-.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä insolvenssioikeudellisessa asiassa Satakunnan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 15 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 9 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kansainvälistä kosmetiikka-alan yhtiötä alihankintasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 12/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 1/2017.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 1/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa urakoitsijaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex avusti franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen tukkuliikkeen oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen IT-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laadinnassa norjalaisen yhtiön kanssa, 1/2017-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää pörssiyhtiönä toimivaa pankkia kohtaan takaisinsaantioikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2016-12/2016: käräjäoikeuden tuomio 20.12.2016, jolla päämiehemme takaisinsaantikannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantiasiassa, 9/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista kierrätysalan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.12.2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kansainvälisen öljyalan yhtiön suomalaista tytäryhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2016-12/2016: käräjäoikeuden päätös 7.12.2016, jolla päämiehemme vastapuolen kannevaatimukset jätettiin tutkimatta ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2016.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-11/2016: käräjäoikeuden tuomio 22.11.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa asianomistajana olevaa suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa ja siihen liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Espoon käräjäoikeudessa, 11/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosesseissa sekä yhtiön johdon vastuu- ja vahingonkorvausasioihin ja takaisinsaanteihin liittyneessä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2014-11/2016: päämiehemme vastapuolet velvoitettiin maksamaan 0,25 MEUR lisättynä viivästyskoroilla ja oikeudenkäyntikuluilla.

• Ratiolex edusti ostajaa kiinteistöosakeyhtiön yrityskauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetuspalvelusta koskeneessa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 4/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista öljyalan yhtiötä taloudellisiin pakotteisiin liittyvässä sopimusasiassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 10/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2016-.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2016-.

• Ratiolex toimi media-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimusten laatimisessa, 10/2016.

• Ratiolex toimii ostajan oikeudellisena neuvonantajan teollisuuskiinteistön ostossa, 10/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 12/2015-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2016-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti tilaajina olleita kantajia rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajina oli kaksi eri urakoitsijaa ja rakennuttajakonsultti, 8/2015-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajaa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana uimakoulua hallinnoivan osakeyhtiön konkurssissa, 10/2014-9/2016.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana rakennustoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2016-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 4/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista matkailualan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan yhtiötä aliurakkasopimuksen laatimisessa, 9/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista suunnittelutoimistoa yhteistyösopimuksen laatimisessa ruotsalaisen yrityksen kanssa, 9/2016.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 6/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana maksu-tv -yhtiön konkurssissa, 6/2015-8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä virolaisten yhtiöiden kanssa laadittavissa vaihtovelkakirjalaina- ja luottolimiittisopimusjärjestelyissä, 8/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana venäläisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä suomalaisen pörssiyhtiön kanssa laadittavassa kansainvälistä sopimusjärjestelyä koskevassa asiassa, 8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kaupallista lentoliikenneoperointiyhtiötä sopimusjärjestelyssä suomalaisen pörssiyhtiön ja urheiluseuraa hallinnoivan yhtiön kanssa, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 8/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen huoltotöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 9/2015-8/2016.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kuljetusalan yhtiötä ylitöihin liittyvässä rikosprosessissa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2016-.

• Ratiolex edusti saksalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa suomalaista yhtiötä vastaan, 5/2016-7/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana teknologiaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2016-7/2016.

• Ratiolex edustaa siivousalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 2/2015-6/2016: tuomio 30.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhdesaatavia ja työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 30.6.2016.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olevia ostajia yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-6/2016: käräjäoikeuden tuomio 16.6.2016, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki kannevaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2014-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana moottoriajoneuvojen kunnostus- ja varustamistoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 6/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Turun hovioikeudessa 5/2015-6/2016: tuomio 9.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuolet velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimi suomalaisen kiinteistöhuoltotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 4/2016-6/2016.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuasiassa, 12/2015-5/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen hammaslääkäritoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 2/2016-5/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa azerbaidžanilaisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä IT-palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä yrityskauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa varastointialan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevissa riita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kirjanpitoalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti sveitsiläistä ja suomalaista yhtiötä kansainvälistä rahoitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa materiaalisena lakina sovellettiin Englannin lakia 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakkeiden osto-optiosopimusten laadinnassa, 4/2016.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa Pohjoismaisen matkatoimiston lentokoneeseen liittyvissä asioissa, 3/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä ilmailualan yhtiötä toimitusjohtajasopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-3/2016: tuomio 15.3.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex avustaa kolmea rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen varsinaisessa yhtiökokouksessa, 3/2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista säätiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa vastuuasioissa, 3/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista markkinointiviestintäpalveluiden suunnittelua ja toteuttamista harjoittavaa osakeyhtiötä yritysjärjestelyn esisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2015-3/2016: välitystuomio 2.3.2016, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastakanteen vastausvaatimukset menestyivät kokonaan.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiön oikeudellisena avustajana rajat ylittävässä compliance -selvityksessä, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti amerikkalaista artistia esiintymissopimusneuvotteluissa ja kansainvälistä verotusta koskevissa asioissa, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisessä 3 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä ja yhtiöoikeudellisten päätösten täytäntöönpanossa, 2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kulta- ja hopeasepäntyötä harjoittavaa yritysketjua alihankintasopimuksen laadinnassa, 2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta siivousalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana tietotekniikan myyntiä- ja maahantuontia harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 11/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa saksalaisen yhtiön kanssa, 2/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kiinteistöhuoltopalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-2/2016.

• Ratiolex edustaa venäläistä kansainvälisen suuryrityksen enemmistöosakkeenomistajaa Suomeen liittyvässä compliance-selvityksessä, 2/2016-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä vuokrasaamista koskevassa riita-asiassa itävaltalaista yhtiötä kohtaan, 11/2015-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2016.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa rajat ylittävässä riita-asiassa Brittiläisestä Neitsytsaarelta olevan yhtiön kanssa, 9/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Venäjän liiketoimiin liittyvässä sopimusjärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista logistiikka-alan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 12/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 5 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edusti rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvissä erimielisyysasioissa, 5/2015-12/2015: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ruotsalaista muotialan yritystä Suomen yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa, 6/2015-11/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Yhdistyneistä arabiemiirikunnista olevaa yhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä liikelentokoneita koskevan palvelussopimuksen laadinnassa Luxemburgista olevan liikelentoyhtiön kanssa, 11/2015.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä sopimusjärjestelyssä USA:sta olevan korporaation kanssa, 11/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-11/2015: käräjäoikeuden tuomio 11.11.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa asiassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex edustaa tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 11/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusmaalausta harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2015-10/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa äänentoistolaitteiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista elementtitehdasta työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti päämiehemme edun mukaisen sovinnon.

• Ratiolex avusti suomalaista konsulttiyhtiötä työ- ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä 5,8 MEUR saatavien myynti- ja ostosopimuksen laadinnassa, 9/2015-10/2015.

• Ratiolex avusti autoliikkeitä osakas- ja johtajasopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaisen asuntorahaston vastuunalaista yhtiömiesyhtiötä asuntorahaston myyntiin liittyvässä toimivalta- ja vastuuselvityksessä, 9/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta konkurssipesää lähipiirilainaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2015-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti yhtymän osakasta yhtymän purkua koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2014-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimusta ja osakassopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia myyjiä asuntokauppariidassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 8/2015-.

• Ratiolex avusti ostajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2015.

• Ratiolex toimii siivousalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuuteen liittyvässä erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex toimii asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana asunto-osakeyhtiötä koskevassa erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun globaaliin raamipalvelusopimukseen, 7/2015.

• Ratiolex edustaa VoIP- ja palveluoperaattoriliiketoimintaa harjoittavaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon ja salassapitositoumuksen loukkausta koskevissa asioissa, 6/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisten investoijien oikeudellisena neuvonantaja viihdealan yrityksen yritysjärjestelyssä, 5/2015-6/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa turvaamistoimiprosessissa ja lainasaatavaan liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2014-6/2015: käräjäoikeuden tuomio 8.6.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 6/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita suomalaista osakeyhtiötä ja hallituksen jäsentä osakkeiden lunastusta ja vahingonkorvausta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2012-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä jälkipalkkiota koskeneessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen ranskalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun eri kuljetusmuotoja koskevaan palvelusopimukseen, 5/2015.

• Ratiolex edustaa siivousalan yrityksen hallituksen puheenjohtajaa työsyrjintää koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2015-.

• Ratiolex toimi audiomonotorituotteita valmistavan kansainvälisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, 4/2015.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vaasan hovioikeudessa 1/2014-4/2015: tuomio 15.4.2015, jolla päämiehemme vaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan lähes 400.000 euroa päämiehellemme.

• Ratiolex edustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa teknistä maahantuontiyhtiötä ohjelmistotoimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kemianalan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin 7.4.2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 4/2015.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien asiakirjojen laadinnassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2014-3/2015: käräjäoikeuden tuomio 10.3.2015, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 9/2014-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä kiinteistönvälitysliikkeen vahingonkorvausvastuuta koskevassa riita-asiassa, 2/2015-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajaa palvelussopimusta koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, jossa päämiehemme vastapuolena oli suomalainen pörssiyhtiö, 10/2013-2/2015: hovioikeuden tuomio 16.2.2015, jolla päämiehemme valitus hyväksyttiin, käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin sekä käräjä- että hovioikeudessa.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista huolinta-alan yritystä virolaisen yhtiön kanssa solmitussa yhteistyösopimusjärjestelyssä, 1/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia välitystuomion kumoamisprosessissa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista IT-alan osakeyhtiötä Video On Demand -ohjelmistotoimitukseen liittyvässä sopimusriidassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä ja osittaisessa takaisin vuokrauksessa, 1/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa kiinteistön osto- ja vuokrausjärjestelyssä, 1/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä ja sen konkurssipesää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin, kun vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex avustaa vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 10/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintajärjestelyssä, 12/2014.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantiprosesseissa, 12/2014-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2013-11/2014: hovioikeuden tuomio 20.11.2014, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista konsulttiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2013-11/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 19.11.2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,2 MER osakeannin, 0,3 MEUR velkojen konvertoinnin sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,5 MER suunnatun osakeannin ja siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolia kunnan valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöstä koskevassa hallintoasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 11/2012-11/2014: korkeimman hallinto-oikeuden 6.11.2014 antama päätös 3414/2014, jolla valittajan valitus hylättiin ja jolla vahvistettiin valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöksen olleen lainvastainen.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2012-10/2014: päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Amerikka-romanialaista konepajateollisuusalan joint venture yhtiötä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Sveitsissä ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetun välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa suomalaista yhtiötä kohtaan, 8/2014-10/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 9/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita tilaajia maarakennusurakkaa koskeneessa sopimusriita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2014-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2013-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi kolmen suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2014-9/2014.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan konsultointiosakeyhtiön konkurssissa, 9/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien ja lainarahoitusjärjestelyjen toteuttamisessa sekä niihin liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa että osakassopimuksen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinnassa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex avusti lääkäriasemaketjua työoikeudellisissa järjestelyissä, 8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autokorjaamo-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suunnittelutoimiston konkurssissa, 4/2014-8/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisen myyntiedustajasopimuksen laadinnassa, 8/2014-.

• Ratiolex edusti suomalaista kaivosalan palveluyritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 3/2014-8/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajina olevaa IT-alan osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkaita osakassopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 8/2014-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikuntasaliosakeyhtiön konkurssissa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 3/2014-7/2014.

• Ratiolex avusti matkailuauto ja -vaunujen myyntiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä miljoonien eurojen liiketoimintakaupassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä takausalan osakeyhtiötä projektinjohtourakan takaukseen liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex edusti valittajien vastapuolena olevaa kaupungin viranhaltijaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä itä-Suomen hovioikeudessa, 3/2014-7/2014: syyttäjän syytteet hylättiin osittain ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin osin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 2/2013-7/2014.

• Ratiolex avustaa urakoitsijaa maarakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 6/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen kuljetusalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen YT-menettelyissä, 5/2014-6/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-6/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2014.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista sijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä vahingonkorvausta, moitekannetta, suoritusvaadetta ja lunastusvelvollisuutta koskevassa osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-5/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 12.5.2014, jolla vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2014-5/2014: osapuolet sopivat asian 9.5.2014 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa vastaajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.5.2014, jolla päämiehemme kannevaatimus menestyi osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan hinnanalennusta päämiehellemme.

• Ratiolex avustaa vähemmistöosakasta suomalaisen kuljetusalan yhtiön exit-järjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintojen substanssijärjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen sylintereitä valmistavan konsernin emoyhtiön vähemmistöosakkeiden neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolena olevaa suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 4/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä UEFA -lisenssilupa-asiassa, 4/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua yhteistyösopimuksen laadinnassa, 4/2014-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana vihannestukkualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia kiinteistön kauppaa koskeneessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2012-4/2014: käräjäoikeuden tuomio 14.4.2014, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta ostajaa asuntokauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2013-4/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2014-

• Ratiolex edustaa rakennuttajia rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita myyjiä yrityskauppaan liittyneessä 2,2 miljoonan euron hinnanalennusvaatimusta koskeneessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2013-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin 7.3.2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 2/2014: osapuolet sopivat asian päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen terveydenhoitoalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa asiassa, 2/2014.

• Ratiolex edusti myyjää irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2013-2/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 11.2.2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 10/2013-2/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.2.2014, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 3.2.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autojen maahantuontialan yrityksen konkurssissa, 11/2013-1/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen asunto-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-1/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä biovoimalan aliurakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-1/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa maailman johtavaa hissien ja liukuportaiden valmistajaa, asentajaa ja ylläpitäjää toimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyssä, 1/2014-.

• Ratiolex toimi pienosakkaan neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen osakeyhtiön kanssa, 1/2014.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusten laadinnassa, 1/2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 1/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kiinteistönvälitystoimistoa koskeneessa yritysjärjestelyssä, 1/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2011-1/2014: käräjäoikeuden tuomio 10.1.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vähemmistö- ja enemmistöosakassopimusten laadinnassa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä liigalisenssilupa-asiassa, 12/2013.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 12/2013.

• Ratiolex edusti kantajaa hallinnanpalautuskannetta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2013-12/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2013-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 15.11.2013, jolla syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi pääosin valtion varoista.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 11/2013-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 11/2013.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 1/2012-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 5.11.2013, jolla vastapuolen vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin pääosin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa 1/2013-11/2013: hovioikeuden tuomio 4.11.2013, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitetiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti yhdistystä ja sen vastuuhenkilöä talousrikosasiassa Kouvolan hovioikeudessa, 5/2013-11/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-10/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä järjestöä Suomeen liittyvissä työoikeudellisissa asioissa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2011-10/2013: käräjäoikeuden tuomio 16.10.2013, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollutta osakeyhtiötä kavallusta koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kolmea suomalaista sijoittajaa 3,2 miljoonan euron verovalitusasiassa, 10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen merirahtilähetystä koskevien panttisaatavien turvaamisessa suomalaisen pörssiyhtiön konkurssissa, 9/2013-10/2013.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana musiikkialan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2013-10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisten toimitus- ja jakelusopimusten laadinnassa, 9/2013.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen sähkösuunnittelualan osakeyhtiön konkurssissa, 9/2013-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2013-9/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen siivousalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-9/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista pesulaketjua työoikeudellisissa asioissa, 8/2013.

• Ratiolex avusti tanskalaista pörssiyhtiötä Suomeen liittyvässä työoikeudellisessa asiassa, 8/2013.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisessä yritysjärjestelyssä: osakeannissa avustaminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, avustaminen hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten sekä pääomalainasopimusten laadinnassa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex toimi osakkaan neuvonantajana suomalaisen IT-alan yrityksen yritysjärjestelyssä, 8/2013.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex avusti myyjiä asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 6/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2013-8/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistönvälitysyhtiötä työsuhteen päättämistä ja osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastamisasiassa, 7/2013.

• Ratiolex edusti johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä kahdessa urheiluoikeudelliseen asiaan liittyvässä välimiesmenettelyssä, 5/2013-7/2013.

• Ratiolex edusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä franchising-sopimusta ja kilpailukieltorikkomusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa ja ad hoc -välimiesmenettelyssä, 10/2012-6/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä TV-oikeuksien loukkausta koskevassa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 5/2013-6/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista mainostoimistoalan osakeyhtiötä työoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä liiketoimintakonseptin strukturointia koskevassa oikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainväliseen kauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 5/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista alan johtavan tuotteen valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä tavaramerkkioikeudellisessa asiassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2012-5/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 22.5.2013 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapito- ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2013-,

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltorikkomusta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista metallikonepaja-alan osakeyhtiötä kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-5/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa johtavaa suomalaista polkupyörien valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä lisenssisopimuksen loukkausta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 10/2011-4/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pienosakasta ruotsalaisen yhtiön kanssa tehtävässä osakassopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen IT-alan yritysjärjestelyyn, 4/2013.

• Ratiolex avusti asunto-osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia ja toimi kokouksen puheenjohtajana n. 4 miljoonan euron rakennushanketta koskevassa asiassa, 4/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista nostokonealan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2012-4/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaisen maahantuontia harjoittavan osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja exit-sopimuksen laadinnassa, 4/2013.

• Ratiolex avusti vähittäiskauppa-alan osakeyhtiötä tavaramerkin loukkausasiassa, 4/2013.

• Ratiolex edustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2013-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa maatalousalaa harjoittavaa yritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex toimi suomalaisen parttin oikeudellisena neuvonantajana sopimusten laadinnassa Nasdaqissa listatun amerikkalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä franchising- ja yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 11/2012-3/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita työnantajia työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2012-3/2013: käräjäoikeuden päätös 15.3.2013, jolla päämiestemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä konsulttisopimuksen laadinnassa kiinalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä tavaramerkin loukkausasiassa, jossa päämiehemme vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin, 2/2013.

• Ratiolex edusti pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2013-2/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä yhtiöjärjestyksen muutosten tekemisessä, 2/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana rakennushankkeeseen liittyvän vendor’s legal due diligencen laadinnassa, 2/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 8/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälisen franchising-ketjun maaedustajayhtiötä Suomen toimintoihin liittyvien sopimusten laadinnassa, 1/2013.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 1/2013-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 11/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluita tarjoavaa asiantuntijayhtiötä kahdessa erillisessä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2012-1/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-12/2012: asia sovittiin 14.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan osakeyhtiötä rakennusalan yleisiä sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä rakennusurakkariidassa 5/2012-12/2012: asia sovittiin 13.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-12/2012.

• Ratiolex edustaa vastaajaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 12/2012-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa, 12/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistönvälistystoimistoa osakassopimuksen laadinnassa, 12/2012-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2012-12/2012: hovioikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 3.12.2012.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2012-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen laadinnassa, 11/2012.

• Ratiolex toimi työnantajan oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyydessä, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjuyhteistyösopimusten laadinnassa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana veroennakkotietopäätöksen hakemisessa, osittaisjakautumisen toteuttamisessa ja 5,5 miljoonan euron osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2012-11/2012.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontialan yritystä tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa, 11/2012-.

• Ratiolex edusti pääkanteen vastaajana ja vastakanteen kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhdetta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 7/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä energiatoimitussopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa romanialaisen yhtiön kanssa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2012-10/2012: käräjäoikeuden tuomio 30.10.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa, 10/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-alan osakeyhtiön neuvonantajana sopimusneuvotteluissa ja yhteistyösopimuksen laatimisessa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi useita suomalaisia osakeyhtiöitä Aluehallintovirastoille annettavissa lupaselvitysasioissa, joka liittyi kilpailevan yrityksen kanteluun, 6/2012-10/2012.

• Ratiolex avusti hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa laajassa törkeää kirjanpitorikosta ja veropetosta koskevassa talousrikosepäilyssä, jossa epäillään rakennusalanyritysten suorittamaa ns. kuittikauppaa, 10/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kunnanvaltuuston jäseniä hallinto-oikeudellisessa prosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 3/2012-9/2012: hallinto-oikeuden 26.9.2012 antama päätös, jolla valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätös kumottiin lainvastaisena.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 7/2012-9/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa korkeimmassa oikeudessa (KKO 77:2012), 5/2011-9/2012: korkeimman oikeuden 10.9.2012 antama päätös, jolla hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumottiin ja asia määrättiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 1/2012-9/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Vaasan hovioikeudessa, 9/2012-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistönvälitystoimistoa sopimusriita-asiassa, 8/2012-.

• Ratiolex edustaa vastaajia sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2012-.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa Kemi-Tornion käräjäoikeudessa, 7/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyö- ja salassapitosopimusten laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 7/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyyn liittyvässä sopimusvastuuasiassa, 6/2012-7/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista sijoitusyhtiötä englantilaisen yhtiön kanssa strukturoitavassa joint venture -sopimusjärjestelyssä liittyen Delawaresta olevaan korporaatioon ja Caymansaarelta olevaan rahastoyhtiöön, 7/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2012-5/2012: hovioikeuden tuomio 25.5.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2011-5/2012: käräjäoikeuden tuomio 24.5.2012, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen franchisingyhtiön Suomessa toimivaa franchisingantajaa franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2012-5/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii virolaisen yhtiön ja sen suomalaisten osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana uusiutuvan bioenergian kansainvälisen toimituskaupan sopimusjärjestelyissä, 5/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetuskonttien toimittajana toimivaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 4/2012-5/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yleisten tarjousehtojen laadinnassa, 5/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2012.

• Ratiolex avustaa myyjiä rajat ylittävässä suomalaisen maahantuontialan yhtiön yritysjärjestelyssä, 4/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa sekä siihen liittyvässä talousrikosprosessissa Tuusulan käräjäoikeudessa, 4/2010-4/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä franchisingsopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2012-.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-4/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2011-3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa elintarviketeollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja siihen liittyvässä talousrikosepäilyasiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2011-3/2012: päämiesyhtiömme vastapuoli luopui kannevaatimuksistaan ja päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut velvoitettiin korvaamaan täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-3/2012: käräjäoikeuden tuomio 13.3.2012, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä vahingonkorvausvastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2012-3/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista irtaimen kauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa virolaisen yhtiön kanssa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen, työsopimuksen ja osakassopimuksen laadinnassa sekä suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 3/2012-.

• Ratiolex edustaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä franchising-sopimuksen laadinnassa, 3/2012.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi pääkanteen kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-2/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti 29.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti enemmistöosakkeenomistajaa yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja osakkeiden lunastusasiassa, 2/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Suomen kiinteistöjen hallintaan liittyvissä juridisissa asioissa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa, 2/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin rakennusyritysten bulvaanien suorittamaa ns. kuittikauppaa, 9/2011-2/2012: tuomio 15.2.2012, syyttäjän syytteet ja muut vaatimukset hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2011-2/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 9.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennusalan osakeyhtiötä aliurakkasopimuksia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2012-.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 2/2012.

• Ratiolex avustaa yksityishenkilöä optiosopimukseen perustuvassa lunastuserimielisyysasiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2012-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä toimitussopimuksen laadinnassa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen ja yhtiökokoukseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetussopimusta koskevassa riita-asiassa italialaisen kuljetusyhtiön kanssa, 9/2011-12/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 21.12.2011.

• Ratiolex avusti kolmea suomalaista osakeyhtiötä niiden uudelleenorganisointia koskevassa järjestelyssä, 12/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa tanskalaisen yhtiön kanssa, 12/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa ja sen osakkeenomistajia osakkeiden lunastusasiassa, 8/2011-11/2011: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhderiita-asiassa, 10/2011-11/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä rahoitus- ja osakeantijärjestelyissä, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaisia osakkeenomistajia kansainvälisen yhtiön yhtiöoikeudellisissa ja osakassopimukseen liittyvissä toimeenpanoasioissa, 11/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 10/2011-11/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-11/2011: käräjäoikeuden tuomio 1.11.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa sveitsiläisen ja norjalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 31.10.2011.

• Ratiolex edustaa rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkariidassa koskien rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 10/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 27.10.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolena ollut yhtiö velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2010-10/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.10.2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 23.10.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 4/2011-10/2011: tuomio 17.10.2011, jolla päämiehemme vaatimus menestyi pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa osakkeenomistajia ja heidän holdingyhtiötä päätöksentekoa ja rahoitussopimusta koskevissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, 10/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakas- ja rahoitussopimukseen perustuvassa lunastusasiassa ja yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana oli saksalainen pörssiyhtiö, 6/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 6.10.2011, jolla päämiehemme korvausvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti kantajia kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 26.9.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuusehtojen loukkausta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 6.9.2011.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, osakepääomasijoitusten toteuttamisen laadinnassa hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten suunnittelussa, 8/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 3/2011-8/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.8.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 8/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä työsuhteeseen liittyvässä kilpailukielto- ja liikesalaisuutta koskevassa loukkausasiassa, 8/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä Suomessa toimivan yhden maailman johtavimman kansainvälisen kiinteistövälistysketjun yrityskaupassa, 6/2011-8/2011.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2011-7/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 7/2011-.

• Ratiolex edusti suomalaista logistiikka-alan yhtiötä insolvenssioikeudellisessa asiassa, 7/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2011-6/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 27.6.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä raamitoimitussopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex edusti suomalaista työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2010-6/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.6.2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä varastointia koskevan lisäliitesopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex toimi terveydenhuoltoalalla toimivan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakekauppakirjojen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä lento- ja merirahtia koskevan raamisopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 5/2011.

• Ratiolex edusti sähköalan yritystä sähköurakointia koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapitosopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 5/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa välimiesmenettelylain mukaisessa englanninkielisessä ad hoc välimiesmenettelyssä koskien kansainvälisen työsuhteen päättämistä, 3/2010-5/2011: välimiesoikeuden 13.5.2011 antama välitystuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti toimeksiantajana toimivaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä agenttisopimusta koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolexin edustamalle osakeyhtiölle myönnettiin valituslupa (VL:2011-51) korkeimmasta oikeudesta insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa, 5/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: käräjäoikeuden 20.4.2011 antama päätös, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 4/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollut suomalaista osakeyhtiötä remontointia koskevassa sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: Helsingin käräjäoikeus vahvisti 5.4.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset vaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-4/2011: Helsingin hovioikeus vahvisti sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin 22.3.2011 ja antoi 1.4.2011 asiasta oikeudenkäyntikuluja koskevan päätöksen, jolla vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-3/2011: hovioikeuden 28.3.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen rikkomista koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä lentorahtitoimitussopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 3/2011.

• Ratiolex avustaa osakasta osakassopimuksen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakkeen ostajaa esisopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti henkilöstövuokrausyritystä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-2/2011: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 11.2.2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-2/2011: hovioikeuden 8.2.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä aiesopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 10/2010-2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-1/2011: Espoon käräjäoikeus vahvisti 26.1.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti korkoineen.

• Ratiolex avusti konsulttia toimeksiantosuhteeseen perustuvassa palkkioriita-asiassa korkeimmassa oikeudessa, 7/2009-1/2011: asiasta annettiin korkeimman oikeuden prejudikaattiratkaisu.

• Ratiolex avusti suomalaista turvallisuusalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2011.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2010-1/2011.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 8/2009-12/2010: hovioikeuden tuomio 31.12.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehellemme sopimuksen mukaisia korvauksia.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-12/2010: hovioikeuden päätös 28.12.2010, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimus menestyi kaikilta osin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kuljetusalan yritystä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 12/2010-.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä yksipuolisen tuomion takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 10.12.2010.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä immateriaalioikeudellisessa erimielisyysasiassa, 12/2010-.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 12/2010-.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa, 11/2010-12/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ohjelmatoimistoa ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-.

• Ratiolex avusti radiologialan yritystä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa lääkäriasemien kanssa, 11/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kuljetusalan osakeyhtiön toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä työaikarikkomusta koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010: käräjäoikeuden tuomio 4.11.2010, jolla syyttäjän syyte hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä liikehuoneiston saatavien perintää, vuokrasuhteen purkua ja häätöä koskevassa asiassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumapalveluosakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä toiminimen käyttöä koskevassa loukkausasiassa, 10/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtiötä työtyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2010-10/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisen jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 10/2010.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisen konsulttisopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 12/2009-10/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Hyvinkään käräjäoikeus vahvisti 6.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: yhtiöjärjestysmuutosten ja eri osakesarjojen laadinta sekä osakeantien toteuttaminen, 9/2010-10/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 9/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työntekijän irtisanomisprosessissa, 9/2010.

• Ratiolex avusti osakasta toimitusjohtajasopimuksen päättämistä ja osakkeiden lunastusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2010-8/2010: käräjäoikeuden tuomio 31.8.2010, syyttäjän syyte ja muut vaatimukset hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2009-8/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vahvisti 27.8.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-8/2010: hovioikeuden tuomio 10.8.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex avusti vaatealan agenttiyhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 8/2010.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kouvolan hovioikeudessa, 2/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 7.7.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olleita 13:a eri asunnon ostajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 2.7.2010, jolla valittajana olleen grynderiyhtiön valitus hylättiin ja se velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen käräjäoikeuden tuomion mukaisesti sekä maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: suunnatun osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 6/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä myyntiedustajasopimuksen laadinnassa meksikolaisen yhtiön kanssa, 6/2010.

• Ratiolex avusti enemmistöosakasta ja yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2010.

• Ratiolex edusti tavaratalokauppiasta työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2010-6/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa, 5/2010-6/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsulttialan yrityksen konkurssissa, 3/2010-6/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2010-5/2010: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2010-5/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2008-5/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 4/2010-5/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 4/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2010-4/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 14.4.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2010-.

• Ratiolex avusti yhdistystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 8/2009-4/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 1.4.2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 30.3.2010, jolla päämiehemme hinnanalennusvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 3/2010-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, eri osakesarjojen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinta ja täytäntöönpano, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 15.3.2010, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana suomalaisiin yrityksiin liittyvissä 4 miljoonan euron osakejärjestelyissä ja 5 miljoonan euron laina ja -vakuusjärjestelyissä, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 3/2009-3/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 5.3.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 8/2009-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 3.3.2010, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2010.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 12/2009-2/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 24.2.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ranskalaista viinitilayhtiötä Suomen markkinoita koskevassa myynninturvaamisasiassa, 2/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa järjestelyissä, 2/2010.

• Ratiolex edustaa kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana on suomalainen pörssiyhtiö, 2/2010-.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009-2/2010: osapuolet tekivät sovinnon päämiehillemme edullisin ehdoin vastapuolena olleen välitysyhtiön sitoutuessa maksamaan korvausta päämiehillemme.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä yritysjärjestelyssä: osakekauppakirjan ja osakassopimuksen laadinta sekä yhtiöoikeudellisten muutosdokumenttien laadinta ja täytäntöönpano, 2/2010.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä agenttisopimuksen laadinnassa, 2/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2009-2/2010: käräjäoikeus ratkaisi asian 1.2.2010 päämiehellemme edullisesti osapuolten sopiessa asian pääosin.

• Ratiolex edusti kantajaa vakuutuskorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2009-1/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 1/2010.

• Ratiolex avusti tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusten laadinnassa, 1/2010.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen ja osakekauppakirjan laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex edusti rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Tampereen käräjäoikeudessa, 9/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 22.12.2009, jolla päämiehemme muutosvaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.12.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta IT -alan yritystä sopimuserimielisyyttä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-12/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti 11.12.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuojayhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa Venäjän kauppaa varten, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä ketjuyrittäjäsopimuksen laadinnassa, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex laati salassapitosopimukset suomalaiselle pk-yritykselle kansainvälistä yritysjärjestelyä varten, 12/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 10/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 2.12.2009, jolla työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme vaatimat korvaukset työsuhteen perusteettomasta päättämisestä täysimääräisesti ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut korkoineen.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2009-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 13.11.2009, jolla vastaajana ollut rakennusyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta ja vahingonkorvausta viivästyskorkoineen ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 12.11.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-11/2009: Helsingin käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon 5.11.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin, jolla vastapuolena ollut rakennusyhtiö sitoutui maksamaan korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimusten ja yhteystyösopimusten laadinnassa, 11/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä kaupallisten sopimusten laadinnassa, 10/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa huoneenvuokraa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 30.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen vaatealan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana sopimus ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, jossa päämiehemme sopimuskumppani on muun muassa englantilainen pörssiyhtiö, 10/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa yhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa italialaisen yhtiön kanssa Venäjän kauppaa varten, 10/2009.

• Ratiolex edusti vuokranantajana toiminutta yhtiötä vuokrasuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 8.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 6.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi 13 eri kantajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 5/2008-9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, jolla vastaajana ollut grynderiyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaade hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi täysimääräisesti valtion varoista.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 9/2009.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 9/2009.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 9/2009.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa 3/2009-9/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtiötä työ- ja immateriaalioikeudellisissa asioissa, 8/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen sekä toiminimen käyttöä koskevan sopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex edusti entistä rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 12/2008-7/2009.

• Ratiolex edusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 7/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun osakeannin toteuttamisessa ja osakassopimuksen laadinnassa, 7/2009.

• Ratiolex avusti logistiikka-alan yhtiötä lentorahtisopimuksia koskevassa sovintoneuvottelussa, 6/2009-7/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä ad hoc välimiesmenettelyssä liiketoimintakauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 5/2008-7/2009: välimies teki välimiesmenettelyn lopettamispäätöksen kummankin osapuolen ennakkomaksujen viivästymisten seurauksena.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä alihankintaa ja liiketoimintasiirtoa koskevassa yritysjärjestelyssä: aiesopimuksen ja transaktiodokumenttien laadinta sekä niihin liittyvä oikeudellinen neuvonta, 6/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 6/2009.

• Ratiolex avusti osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 6/2009.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 5/2009-6/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 10.6.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.6.2009 päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti huolinta-alan yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 5/2009-6/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä franchising -sopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 9/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi osakeyhtiötä sopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 19.5.2009, vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme vastakanne vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kuopion käräjäoikeudessa, 7/2008-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.5.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti keittiökalusteliikettä remontti- ja asennusriidassa, 4/2009-5/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 30.4.2009, päämiestemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaaman päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 28.4.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 4/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vaatteiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisessä sopimuserimielisyysasiassa, 2/2009-4/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti luonnollista henkilöä laajassa veroneuvonta-asiassa, 2/2009-4/2009.

• Ratiolex edusti tilaajaa palvelussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2009-4/2009:osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pankkiiriliikkeen palvelumyyntiyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 6/2008-3/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 10.3.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalalla toimivaa osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkaerimielisyysasiassa, 2/2009-3/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehelle edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteiden irtisanomisprosessissa, 3/2009.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä menestyksekkäästi tavaramerkin loukkausasiassa, 2/2009-3/2009: vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin ja maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008-3/2009: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi hakijaa ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2008-2/2009: käräjäoikeuden päätös 26.2.2009, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti lainanottanutta osakeyhtiötä 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasopimuksiin liittyvien ehtojen muuttamisessa, 1/2009-2/2009.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä ja koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2008-2/2009: tuomio 6.2.2009, kantajan vaatimukset hylättiin pääosin ja kantaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-.

• Ratiolex avusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti bioteknologiayhtiötä kansainvälistä rahoitusjärjestelyä koskevan toimeksiantosopimuksen laadinnassa, 1/2009.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä tukkualaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 10/2008-1/2009: esisopimuksen, osake- ja liiketoimintakauppakirjan ja osakassopimusten laadinta.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2008-1/2009.

• Ratiolex edusti työntekijää johtajasopimuksen purkamista koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Kouvolan käräjäoikeudessa, 8/2008-12/2008: osapuolet tekivät sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin kantajan luopuessa vaateistaan päämiestämme kohtaan, jonka Kouvolan käräjäoikeus vahvisti 12.12.2008.

• Ratiolex avusti suomalaista ja kyproslaista yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa koskien englantilaista yhtiötä, 12/2008.

• Ratiolex edusti ostajia uuden asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa, 10/2008-12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2007-11/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yritystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 26.11.2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa, 9/2008-11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.11.2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 11/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia kiinteistön kaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Lohjan käräjäoikeudessa, 1/2008-10/2008: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Lohjan käräjäoikeus vahvisti 28.10.2008.

• Ratiolex laati yhdelle kansainvälisesti suurimmalle huolinta-alan yhtiölle varastointi- ja logistiikkaraamisopimuksen Suomen toimipisteiden toimintoja varten, 10/2008.

• Ratiolex avusti kahta tapahtumapalvelu ja -markkinointiyhtiötä osakassopimusten laadinnassa, 10/2008.

• Ratiolex edusti piiriedustussopimuksen purkamisasiassa kantajaa, 9/2008-10/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti IT -alan yhtiötä rahoitusjärjestelyssä sekä osakassopimusehtojen laadinnassa, 9/2008.

• Ratiolex edusti kantajia vakuutuskorvausriita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2007-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 8/2008-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintolaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyissä ja kauppakirjojen laadinnassa, 8/2008.

• Ratiolex avusti suomalaista bioteknologiayhtiötä kansainvälisen raamipalvelussopimuksen laadinnassa ranskalaisen pörssiyhtiön kanssa, 8/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia sähkösaneerausurakointia koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 11/2007-7/2008: vastapuolen kanne hylättiin.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä elintarvikealan liiketoimintakaupassa, 6/2008.

• Ratiolex toimi suomalaisen bioteknologiayhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen kemikaali- ja bioteknologiayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 6/2008.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Rovaniemen hovioikeudessa, 12/2006-6/2008: tuomio 6.6.2008, jolla muutettiin käräjäoikeuden tuomiota ja päämiehemme jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

• Ratiolex edusti tilaajia palvelussopimuksen virheitä koskevassa vahingonkorvausasiassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä omaisuuden vahingoittamista koskevassa rikosasiassa Lahden käräjäoikeudessa, 6/2008.

• Ratiolex edusti arkkitehtuuritoimistoa sopimusneuvotteluissa, 5/2008.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä sopimusneuvotteluissa, 4/2008-5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakeyhtiön jakautumismenettelyssä, 5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa englanniksi, 4/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2007-4/2008: tuomio 4.4.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomasta irtisanomisajan palkasta korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2007-3/2008: tuomio 27.3.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa törkeää veropetosta koskevassa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Vaasan käräjäoikeudessa 8/2007-3/2008: tuomio 14.3.2008, syyttäjän syyte ja päämiehellemme vaatima vankeusrangaistusvaade hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme asianosais- ja oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa rakennusvirheiden vastuunjakoasiassa, 2/2008-3/2008: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla elinkeinonharjoittajana toiminut grynderi sitoutui maksamaan päämiehemme ja ostajan vaateet kaikilta osin.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä hankintasopimusehtojen laadinnassa, 3/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa 1/2008-2/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla, jolla työnantaja maksoi päämiehellemme neljän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana radio- ja televisiotoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyssä ja kauppakirjojen laadinnassa, 1/2008-2/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti liikennevahingossa vakavasti vammautunutta henkilöä vakuutuskorvauserimielisyyttä koskevassa asiassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Raaseporin käräjäoikeudessa, 6/2007-1/2008: tuomio 29.1.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista lomakorvauksista sekä odotusajan palkoista korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Salon käräjäoikeudessa, 8/2007-1/2008: käräjäoikeuden tuomio 23.1.2008, jolla vastaajat velvoitettiin korvaamaan päämiehemme vaatimuksia ja oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajayhtiötä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä liike- ja asiakassalaisuuksien loukkausasiassa, 6/2007-1/2008: välitystuomio 9.1.2008 päämiehemme vaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä Turun käräjäoikeudessa, 12/2007-1/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon asiassa.

• Ratiolex toimi IT -alan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen toimitussopimuksen sekä yrityksen yleisten sopimusehtojen laadinnassa, 1/2008.

• Ratiolex edusti kantajaa vahvistetun sovinnon täytäntöönpanoa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakkeen omistajia taloyhtiön kunnossapitovastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 11/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin ja vastapuoli maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kuluttajaostajaa palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti hakijaa Suomen Palloliiton sääntöjen mukaisessa rangaistusmääräysprosessissa, 11/2007.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä työoikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2007-11/2007: asiassa tehtiin 27.11.2007 käräjäoikeuden vahvistama sovinto päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 9/2007-11/2007: päämiestämme vastaan nostetut syytteet hylättiin kokonaisuudessaan 16.11.2007 ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiöitä osakassopimusten laadinnassa, 11/2007.

• Ratiolex edusti ostajia kiinteistön kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-11/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollut osakeyhtiötä kavallusta koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2007.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 9/2007-10/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan yritystä amerikkalaisen tavarantoimittajayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 10/2007.

• Ratiolex edusti kantajia vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2007-10/2007.

• Ratiolex laati kansainvälisen agenttisopimuksen, jossa agentin päämiehinä olivat eteläkorealainen ja kiinalainen yhtiö, 8/2007-9/2007.

• Ratiolex laati mallirakennusurakkasopimuksen rakennuttajalle, 9/2007.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 9/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa asuntokaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-8/2007: asiassa tehtiin sovinto 8.8.2007, jonka käräjäoikeus vahvisti. Sovinnolla vastaaja sitoutui korjaamaan pääosin asuntokaupassa havaitut virheet.

• Ratiolex edusti asianomistajaa menestyksekkäästi vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä Kotkan käräjäoikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edustaa useita asianomistajia julkisuutta saaneessa petosrikosoikeudenkäynnissä sekä Helsingin että Turun käräjäoikeudessa 8/2007-.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa ja edusti häntä myös hallintoprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistön kauppariidassa Heinolan käräjäoikeudessa, 1/2007-7/2007: käräjäoikeuden 30.7.2007 antamalla tuomiolla vastaaja velvoitettiin maksamaan kantajille hinnanalennusta.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 7/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa menestyksekkäästi ad hoc välimiesmenettelyssä agenttisopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2005-6/2007: välitystuomio 1.6.2007, päämiehemme vaateista 2/3 -osa hyväksyttiin välitystuomiolla.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 5/2007-6/2007.

• Ratiolex edusti ostajia asuntokaupan virheitä koskevassa asiassa, 3/2007-5/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintola-alan yrityksen yritysjärjestelyssä ja osakassopimuksen laadinnassa, 5/2007.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiökokouksen ja hallituksen toimivaltaan liittyvissä kysymyksissä, 4/2007-5/2007.

• Ratiolex edusti rakennuttajaa rakennusurakkaerimielisyydessä 4/2007-5/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla rakennus- ja sähköurakoitsija maksoivat päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti kuljetusyhtiötä sopimuserimielisyydessä Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 4/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 3/2007.

• Ratiolex edustaa kantajaa rakennusurakkaa koskevassa vahingonkorvausasiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2007-.

• Ratiolex edusti asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa törkeässä liikenneturvallisuuden vaarantamis- ja vammantuottamusasiassa, 1/2006-3/2007: asianomistajien, luonnollinen ja oikeushenkilö, rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti suomalaista tapahtumapalveluyritystä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa sovintoneuvotteluissa, 2/2007.

• Ratiolex edusti entistä ammattiurheilijaa uraan liittyvässä vahingonkorvausasiassa, 12/2006-2/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-2/2007: tuomio 2.2.2007, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi vastaajayhtiö velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti suomalaista ohjelmatoimistoyhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 1/2007-2/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla vastapuoli maksoi kaikki päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä amerikkalaisen logistiikka-alan yhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 1/2007.

• Ratiolex edusti Suomen johtavaa moottoriurheilutapahtumien järjestämistä harjoittavaa osakeyhtiötä hallinnan loukkaus ja vahingonkorvausasiassa Helsingin hovioikeudessa, 6/2006-1/2007.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin rakennusyritysten bulvaanien suorittamaa ns. kuittikauppaa, 12/2005-11/2006: lainvoimainen tuomio 27.12.2006, syyttäjän päämiehellemme vaatima vankeusrangaistusvaade hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti kansainvälistä rakennusalan yhtiötä rakennusurakka erimielisyydessä, 12/2006.

• Ratiolex edusti kansainvälistä VOIP-Teleoperaattoriyhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 11/2006-12/2006.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi pääkaupunkiseudun johtavaa renkaiden ja vanteiden maahantuojaa ja jälleenmyyjää sekä toista vastaajayhtiötä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2006-11/2006: lainvoimainen tuomio 28.11.2006, kantajayhtiön kanteet hylättiin ja päämiesyhtiöidemme asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin kaikilta osin täysimääräisesti kantajayhtiön maksettavaksi.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Kuusamon käräjäoikeudessa, 11/2006.

• Ratiolex edusti ryöstötapauksessa asianomistajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2006-11/2006.

• Ratiolex laati yleiset osto- ja tilausehdot suomalaiselle logistiikka-alan yhtiölle, 10/2006.

• Ratiolex edusti huolinta-alan yritystä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2006-10/2006: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti useita eri asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, julkisuutta saaneessa pukupetosasiassa, 1/2006-10/2006.

• Ratiolex toimi suomalaisen ja brittiläisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöiden välisessä rahoitusjärjestelyssä ja osakekaupassa, 9/2006.

• Ratiolex edusti urakoitsijaa rakennusurakka erimielisyydessä, 9/2006.

• Ratiolex edusti siviiliprosessissa kantajia asuntokauppaa koskevassa erimielisyydessä Espoon käräjäoikeudessa, 4/2006-9/2006: asiassa käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jolla 73,5 %:a päämiehiemme kannevaatimuksista hyväksyttiin.

• Ratiolex laati mallityösopimuspohjat ja avusti työoikeudellisessa asiassa rengasalan yhtiötä, 9/2006.

• Ratiolex edusti ostajakandidaatteja renkaiden jälleenmyyjäyhtiötä koskevassa osakekaupassa, 8/2006: osakekauppakirjojen laadinta, yhtiöoikeudellisten muutosdokumenttien laadinta ja täytäntöönpano, osakassopimuksen laadinta.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2006.

• Ratiolex laati mikrotukea harjoittavalle osakeyhtiölle yleiset sopimusehdot, 8/2006.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2006-8/2006.

• Ratiolex edusti kantajaa menestyksekkäästi asuinhuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2006-7/2006: asiassa tehtiin päämiehemme kannevaatimusten mukainen sovinto.

• Ratiolex laati raamitoimitussopimuksen englanniksi Suomen johtavalle logistiikka-alan yhtiölle idän kauppaa varten, 6/2006.

• Ratiolex toimi langattomia palveluja tarjoavan kansainvälisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyssä, 5/2006-6/2006: due diligence -tarkastus, transaktiodokumenttien neuvotteleminen ja laadinta.

• Ratiolex edusti kantajaa franchising -sopimusta koskevassa erimielisyydessä, 2/2006-6/2006: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti viihdealanyritystä tavaramerkkiasiassa, 5/2006.

• Ratiolex edusti asianomistajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2006: rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti Suomen johtavaa moottoriurheilutapahtumien järjestämistä harjoittavaa yhtiötä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2006-5/2006.

• Ratiolex laati mallityösopimuspohjat suomalaiselle huolinta-alan yritykselle, 4/2006.

• Ratiolex edusti langattomia palveluja tarjoavaa kansainvälistä yhtiötä englanninkielisen toimitusjohtajasopimuksen laadinnassa, 4/2006.

• Ratiolex edusti luonnollista henkilöä laajassa veroneuvonta-asiassa, 3/2006-4/2006.

• Ratiolex edusti siviiliprosessissa kantajaa asuinhuoneiston vuokrausta koskevassa erimielisyydessä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2006-4/2006: asiassa käräjäoikeus vahvisti sovinnon 4/2006, jossa päämiehemme haastehakemuksen mukaisista vaateista 80 % hyväksyttiin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintola-alan yrityksiä koskevassa yritysjärjestelyssä, 2/2006-3/2006: limited due dilligence -tarkastus, liikkeenluovutusasiakirjojen ja rahoitusdokumenttien laadinta ja viranomaislupien hakeminen.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakekaupassa, osakassopimuksen ja johtajasopimuksen laadinnassa, 2/2006: toimeksiantajana Suomen johtava asuntojen vuokrausta ja sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö.

• Ratiolex edusti asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2006: asianomistajien, luonnollinen ja oikeushenkilö, rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa rikosprosessissa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 1/2006-2/2006: lainvoimainen tuomio 7.2.2006, syyttäjän vankeusrangaistusvaade ja asianomistajan puolesta ajama vahingonkorvausvaade hylättiin kaikilta osin ja vastaajan asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi kaikilta osin täysimääräisesti valtion varoista.

• Ratiolex edusti ravintolayrittäjää anniskelulupaa koskevassa hallintoprosessissa Etelä-Suomen lääninhallituksessa ja asiaa koskevassa rikosprosessissa, 1/2006.