Siirry sisältöön

2024

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin asetetun osakeyhtiön vastuuhenkilöitä törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2024-6/2024: käräjäoikeuden tuomio 3.6.2024, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät, syytteet ja asianomistajien korvausvaatimukset hylättiin sekä valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, jossa vastapuolena on ruotsalainen ohjelmatoimisto, 5/2024-

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kiinteistönvälitysketjua hallinnoivaa yhtiötä ja sen omistavaa holdingyhtiötä väitettyihin yhteishankkeen sopimusrikkomuksiin perustuvassa 1,8 MEUR vahingonkorvausasiassa, 10/2023-5/2024: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun päämiehemme vastapuolet luopuivat kaikista vahingonkorvausvaatimuksistaan päämiehiämme kohtaan ja päämiestemme vastapuolet maksoivat päämiehillemme exit-korvauksen riidan kohteena olleen yhteistyöhankkeen kohdeyhtiön osakkeista.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa projektinjohtourakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusliikettä projektinjohtourakkasopimukseen perustuvassa yli 1 MEUR ad hoc -välimiesmenettelyssä, jossa sovelletaan YSE 1998 -ehtoja, 4/2024-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, 11/2022-4/2024: päämiehemme vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex edustaa vastaajaa väitettyä törkeää veropetosta ja törkeää kirjanpitorikosta koskevassa rikosepäilyssä, joka liittyy kansainväliseen liiketoimintajärjestelyyn 4/2024-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajana toiminutta rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2023-3/2024: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta kansainväliseen 6 MEUR yritysjärjestelyyn liittyvässä riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, jossa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeus aiemmin hylkäsi valittajan kanneperusteet marraskuussa 2023 antamallaan välituomiolla, 3/2024-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2024-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajana ollutta uzbekistanilaista yksityistä lentoyhtiötä EU-pakotteisiin liittyvässä hallintovalitusasiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 1/2024-2/2024: valvova viranomainen poisti lentokonetta koskeneet lentorajoitukset päämiehemme valituksen toimittamisen jälkeen.

• Ratiolex edusti yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusvastuuselvittelyssä, 2/2024.

• Ratiolex edusti menestykkäästi vastaajana ollutta rakennusliikettä urakkasopimusriitaan liittyvässä turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2024: turvaamistoimiasia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin ja hakija peruutti turvaamistoimihakemuksensa.

• Ratiolex edustaa valittajaa maahantuonnin verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä Helsingin hallinto-oikeudessa, 1/2024-.

• Ratiolex edustaa suomalaista teollisuusalan perheyhtiötä ostajana osakekauppaan liittyvässä ns. post M&A -vastuuriita-asiassa, 1/2024-.