Siirry sisältöön

2023

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi ulkomaalaista vastaajaa kansainvälisliitännäisessä talousrikosoikeudenkäynnissä Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 8/2023-9/2023: syyttäjä peruutti päämiestämme kohtaan nostetun syytteen päämiehemme kirjallisen vastauksen ja todistustosiseikkojen nimeämisen jälkeen sekä Suomen valtion velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi hollantilaisen Nasdaqissa listatun pörssiyhtiön tytäryhtiöitä hallintopäätöstä koskevassa hallintoprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2023-9/2023: päämiestemme hallintovalitusten jälkeen valituksenalaisen päätöksen tehnyt viranomainen peruutti valituksen kohteena olleen päätöksen.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa leipomoalan yritystä hankintasopimusneuvotteluissa, 9/2023-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä Ruotsissa toteutettavaan maanrakennushankkeeseen liittyvässä riita-asiassa, johon sovelletaan Ruotsin yleisiä rakennusalan AB-04-sopimusehtoja, 9/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää sopimuksen ulkoista taloudellista vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-8/2023: käräjäoikeuden tuomio 31.8.2023, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan kaikki päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä 800 MEUR takausriita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Geneve, Sveitsi, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rakennusliikettä rakennushanketta koskevassa sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa ulkomaalaista valittajaa useihin valtioihin liitännäisessä viisumia ja lupia koskevassa hallintoriita-asiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2023-.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 7/2023-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa, 7/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen logistiikka-alan suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa maahantuonnin verotukseen liittyvässä hallintovalitusoikeudenkäynnissä Helsingin hallinto-oikeudessa, 12/2020-6/2023: Verohallinnon verotuspäätös päämiestämme kohtaan kumottiin päämiehemme valituksen perusteella ja Verohallinto velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa vähemmistöosakasta osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa legaalisessa välimiesmenettelyssä, 6/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajana toimivaa rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2023-.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa leipomoalan yritystä tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa, 6/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa työnantajana toimivaa suomalaista teollisuusalan perheyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2023-.

• Ratiolex edustaa varainhoito- ja konsulttialan yhtiötä yhteistyösopimuksen rikkomusta koskevassa 7,2 MEUR vahingonkorvausasiassa, 5/2023-.

• Ratiolex avustaa yhtä johtavaa globaalia kaivos- ja metallialan konsernia 2,7 MEUR takausvastuuta koskevassa riita-asiassa Skandinaviasta olevaa pankkia vastaan, 5/2023-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 2/2023–5/2023.

• Ratiolex avustaa kiinteistönhuoltoalan yhtiötä osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 5/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää sopimuksen ulkoista taloudellista vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-.

• Ratiolex edustaa valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevan sopimuksen päättämistä koskevassa korvausriita-asiassa Pohjanmaalta olevaa kaupunkia kohtaan, 4/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista rakennusliikettä useisiin rakennushankkeisiin liittyvissä 1,5 MEUR toimitus- ja hankesopimusriidoissa talotoimittajan kanssa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2023-.

• Ratiolex toimii counselina EPC (Engineering, procurement and construction) -sopimusta koskevassa yli miljardin euron riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 3/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajana toimivaa siivousalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2021-3/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, kun kantajana ollut työntekijä peruutti kaikki kannevaatimuksensa päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden operointiin ja huoltoon erikoistunutta suomalaista yhtiötä ulkomaalaisen rahoituslaitoksen compliance-menettelyssä, 3/2023-.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa kiinteistönvälitysketjua sen konseptin liiketoimintajärjestelyihin liittyvässä aluehallintoviraston valvontaprosessissa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevaa osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa osakeyhtiön kokouskäytäntöjä ja selvitystilaan asettamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ravintola-alan osakeyhtiötä työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa rakennusalan konsulttitoimistoa rakennushankkeeseen liittyvässä vastuuriita-asiassa, 2/2023-.

• Ratiolex edusti vastaajaa väitettyä turvallisuussalaisuuden paljastamista ja sen yritystä koskevassa merkittävässä ennakkopäätöksen omaisessa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2021-1/2023: käräjäoikeuden ei-lainvoimainen tuomio 27.1.2023, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät väitetyn yrityssyytteen osalta ja syyte hylättiin sekä syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta katsottiin tiettyjen väitettyjen salassa pidettävien tietojen osalta perusteettomiksi.

• Ratiolex avustaa saksalaista vakuutusbrokeria ja kansainvälistä vakuutusyhtiötä Suomen lain mukaisessa vastuuvakuutusselvityksessä, 1/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä kiinteistön kauppaan liittyvässä turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2021-1/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 80 %.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusliikettä rakennushankkeeseen liittyvissä toimitus- ja hankesopimusriidoissa, 1/2023-.

• Ratiolex toimi suomalaisen talonrakennusyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen tytäryhtiön insolvessimenettelyyn liittyvissä täytäntöönpanotoimissa, 1/2023-.