Siirry sisältöön

2023

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa kiinteistönvälitysketjua sen konseptin liiketoimintajärjestelyihin liittyvässä aluehallintoviraston valvontaprosessissa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevaa osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa osakeyhtiön kokouskäytäntöjä ja selvitystilaan asettamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ohjelmistoalan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 2/2023-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ravintola-alan osakeyhtiötä työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2023-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa rakennusalan konsulttitoimistoa rakennushankkeeseen liittyvässä vastuuriita-asiassa, 2/2023-.

• Ratiolex edusti vastaajaa väitettyä turvallisuussalaisuuden paljastamista ja sen yritystä koskevassa merkittävässä ennakkopäätöksen omaisessa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2021-1/2023: käräjäoikeuden ei-lainvoimainen tuomio 27.1.2023, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät väitetyn yrityssyytteen osalta ja syyte hylättiin sekä syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta katsottiin tiettyjen väitettyjen salassa pidettävien tietojen osalta perusteettomiksi.

• Ratiolex avustaa saksalaista vakuutusbrokeria ja kansainvälistä vakuutusyhtiötä Suomen lain mukaisessa vastuuvakuutusselvityksessä, 1/2023-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä kiinteistön kauppaan liittyvässä turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2021-1/2023: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 80 %.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusliikettä rakennushankkeeseen liittyvissä toimitus- ja hankesopimusriidoissa, 1/2023-.

• Ratiolex toimi suomalaisen talonrakennusyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen tytäryhtiön insolvessimenettelyyn liittyvissä täytäntöönpanotoimissa, 1/2023-.