Siirry sisältöön

2022

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa ulkomaalaisen valtio-omisteisen yhtiön suomalaista tytäryhtiötä osakeyhtiölain mukaisessa moiteoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2022-.

• Ratiolex avusti ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön myyjiä 4 MEUR osakekauppaa koskeneessa yritysjärjestelyssä, 6/2022-12/2022.

• Ratiolex avusti ostajana ollutta suomalaista merkittävää perheyhtiötä 6 MEUR osakekaupassa, 12/2022.

• Ratiolex toimi menestyksekkäästi kantajan co-counselina EPC-sopimusta koskevassa yli miljardin euron riita-asiassa kolmen jäsenen englanninkielisessä ICC:n DBR-menettelyssä, jossa suullinen käsittely pidettiin Pariisissa ja jossa sovellettava laki on Suomen laki, 4/2022–12/2022: Dispute Review Boardin päätös 12.12.2022, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi sveitsiläistä yhtiötä ja suomalaista perheyhtiötä kansainvälisen investoinnin palauttamisvaateissa liittyen UK ja BVI yhtiöiden velvoitteisiin, 6/2022- 12/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin vastapuolten sitoutuessa maksamaan päämiehillemme MEUR 4,2 suorituksen sekä MEUR 1 lainan ja siihen liittyvän 0,1 MEUR koron ja vakuuden.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 12/2022-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa Keskuskauppakamarin (FAI) välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 11/2022-.

• Ratiolex edustaa ulkomaalaista yhtiötä ulkomaalaisen välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa suomalaista yhteisöä kohtaan, 11/2022-.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta virolaista yhtiötä investointilainasopimusta koskeneessa Tukholman Keskuskauppakamarin (SCC) välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä käydyssä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki oli Viron laki ja välimiesmenettelyn paikka oli Tukholma, 11/2021–11/2022: välitystuomio annettiin 16.11.2022, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolen n. 4,1 miljoonan euron kannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä yli miljoonan euron sopimusriita-asiassa, joka koskee Intiasta Egyptiin tilattua merikuljetusta ja jossa päämiehemme vastapuoli on suomalainen pörssiyhtiö, 11/2022-.

• Ratiolex edustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusriita-asiassa, 11/2022-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden operointiin ja huoltoon erikoistunutta suomalaista yhtiötä Bahrainiin myydyn yksityisen lentokoneen EU-pakotteisiin perustuvassa väliaikaista takavarikkoa koskevassa asiassa, 10/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälistä, Liettuaan rekisteröityä logistiikka-alan yhtiötä EU-pakotteisiin liittyvässä epäiltyä törkeää säännöstelyrikosta koskeneessa asiassa, jossa päämiehemme kuljetusajoneuvo lasteineen vapautettiin ja päämiehemme osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 10/2022.

• Ratiolex avustaa belgialais-sveitsiläistä liikemiestä huvijahdin EU-pakotteisiin perustuvaa takavarikkoa koskevassa ulosottovalitusasiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 10/2022-.

• Ratiolex edustaa seitsemän (7) franchisingliikepaikkaa myynyttä yrittäjää liiketoimintakauppaa koskevassa sopimustulkintaerimielisyysasiassa, 10/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta suomalaista levytys- ja musiikkialan osakeyhtiötä osakkeiden sijoitussopimukseen liittyvässä osakkeiden takaisinostovelvoitetta koskevassa turvaamistoimiprosessissa käräjäoikeudessa ja pääasian osalta Keskuskauppakamarin (FAI) nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan käytävässä välimiesmenettelyssä, 4/2022-9/2022: välitystuomio annettiin 29.9.2022, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät kaikilta osin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kuljetusalan yhtiötä työsopimuksen koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa virolaista yrittäjää ja lukuisten virolaisten yhtiöiden vastuuhenkilöä talousrikosepäilykokonaisuudessa liittyen Nuorisosäätiöön ja siihen liittyvään MEUR 2,1 vaatimukseen puolustautumisessa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan yhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2021-9/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa Suomen johtavaa golfliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhtiö- ja työoikeudellisissa tapauksissa, 9/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työ- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, 9/2022-.

• Ratiolex edustaa työantajana olevaa logistiikka-alan yhtiötä työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 8/2022-.

• Ratiolex avustaa rakennuttajana olevaa tilaajaa 100 MEUR rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvässä sopimusjärjestelyssä ja hankesuunnittelusopimuksen laadinnassa sveitsiläisen yhtiön kanssa, 8/2022-.

• Ratiolex edustaa työnantajana olevaa kuljetusalan yhtiötä työsopimuksen koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa, 8/2022-.

• Ratiolex avustaa kantajana olevaa ulkomaalaista yhtiötä energiahankkeeseen liittyvässä yli miljardin euron lainajärjestelyä koskevassa riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Englannin laki ja välimiesmenettelyn paikka on Geneve, Sveitsi, 8/2022-.

• Ratiolexin osakas toimii aluehallintoviraston määräämänä oikeudellisena erityistarkastajana osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisessa suomalaisen energiayhtiön erityisen tarkastuksen toimittamisessa, 7/2022-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksen kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa, 1/2022-7/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta italialaista laajassa ns. Airiston Helmeä koskevassa talousrikosepäilykokonaisuudessa, 11/2021-6/2022: kaikkien päämiestämme koskevien törkeiden rikosepäilyjen osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kansainvälisesti tunnettua näyttelijää hänen persoonallisuusoikeuksiensa luvatonta käyttöä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2022-.

• Ratiolex avustaa ulkomaalaista valtio-omisteista energia-alan yhtiötä 13 MEUR osakekauppaan liittyvässä sopimusjälkiselvittelyssä, 5/2022-.

• Ratiolex avusti suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä miljoonien eurojen yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-5/2022.

• Ratiolex avustaa valtio-omisteisia yhtiöitä Pohjoismaiseen energiahankkeeseen liittyvässä miljardien eurojen osakassopimusta koskevassa riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista meri- ja muiden konttien myyntiin erikoistunutta yritystä sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-4/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen johtavaa leipomoalan yritystä teollisuuskiinteistöä koskeneessa sopimusriidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 5/2021-3/2022: välitystuomio annettiin 31.3.2022, jolla päämiehemme kiistämisvaatimuksista menestyi pääoman osalta 90 % ja vastapuolen kannevaatimuksen 28 vaatimuskohdasta hylättiin osittain tai kokonaan 24 vaatimusta. Päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan 90 % päämiehemme oikeudenkäyntikuluista sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkioista ja kuluista.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta rakennusliikettä sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2020-3/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena ollutta kiinteistönvälitysliikettä laillistettuun liiketoimintaan liittyneessä hallintoprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 8/2021-3/2022: korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2022:33 äänin 3-2, jolla hallinto-oikeuden päämiehemme eduksi äänin 3-0 tehty päätös kumottiin.

• Ratiolex avustaa lääkäriketjua osakassopimuksen laadinnassa ja päivittämisessä, 3/2022-.

• Ratiolex toimii suomalaisen konserniyhtiön tytärosakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyssä, 3/2022-.

• Ratiolex avustaa franchising-ketjun franchisingantajaa ketjun toimintaan liittyvässä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa strukturoinnissa, 3/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä henkilöstöpalveluiden myyntipalvelusopimusta koskevassa riidassa, 9/2021-3/2022.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yritystä paperitehtaan purku-urakointia koskeneessa riita-asiassa suomalaista energiayhtiötä vastaan, 1/2022-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita rakennuttajakonsulttiyritystä ja vastaavaa työnjohtajaa KSE 2013 -ehtojen mukaisessa rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-2/2022: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 92 %.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä vaatealan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 12/2021-2/2022.

• Ratiolex avustaa teollisuuskiinteistön kaupassa myyjänä olevaa suomalaista teollisia omistuksia, teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, 2/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa irtaimen kauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2021-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajan kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 95 %.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja lunastajana ollutta GoGolf Finland Oy:tä Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusta koskeneessa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-2/2022: välitystuomio annettiin 11.2.2022, jolla Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden osakekohtaiseksi käyväksi lunastushinnaksi vahvistettiin 1,00 euroa päämiehemme vaatimuksen mukaisesti.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rahoitusalan osakeyhtiötä editioon liittyvässä prosessuaalisessa riidassa Oulun käräjäoikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex edustaa sijoituspalvelulain alaisuudessa toiminutta suomalaista yhtiötä Finanssivalvonnan seuraamusmaksua koskevassa hallinnollisessa riita-asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex avusti myyjänä toiminutta kattoelementtiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa 1,5 MEUR yritysjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia kahta rakennusalan yritystä niiden tytäryhtiöiden konkurssipesien 0,46 MEUR ja 0,31 MEUR takaisinsaantikanteissa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2021-1/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista merkittävää perheyhtiötä ja sen osakkeenomistajaa omaisuuden järjestelyihin liittyvissä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2022-.

• Ratiolex avusti myyjiä ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön 1,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana vakuutustuotteiden välittämistä ja sijoitusneuvontaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 1/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti myyjiä rakennusautomaatioalalla toimivan osakeyhtiön 3,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti ostajana toiminutta Suomen johtavaa golfvälineiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2021-1/2022.