Siirry sisältöön

2022

• Ratiolex avustaa valtio-omisteisia yhtiöitä Pohjoismaiseen energiahankkeeseen liittyvässä miljardien eurojen riita-asiassa, joka käydään ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Suomen laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista meri- ja muiden konttien myyntiin erikoistunutta yritystä sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2022-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa osakeyhtiötä osakkeiden sijoitussopimukseen liittyvässä osakkeiden takaisinostovelvoitetta koskevassa turvaamistoimiprosessissa käräjäoikeudessa ja pääasian osalta Keskuskauppakamarin (FAI) nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan käytävässä välimiesmenettelyssä, 4/2022-.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa virolaista yhtiötä investointilainasopimusta koskevassa Tukholman Keskuskauppakamarin (SCC) välimiesmenettelysääntöjen mukaan englannin kielellä käytävässä kolmen välimiehen välimiesmenettelyssä, jossa sovellettava laki on Viron laki ja välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, 4/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta ja osakekauppaa koskevassa riidassa, 7/2021-4/2022.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen johtavaa leipomoalan yritystä teollisuuskiinteistöä koskeneessa sopimusriidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 5/2021-3/2022: välitystuomio annettiin 31.3.2022, jolla päämiehemme kiistämisvaatimuksista menestyi pääoman osalta 90 % ja vastapuolen kannevaatimuksen 28 vaatimuskohdasta hylättiin osittain tai kokonaan 24 vaatimusta. Päämiehemme vastapuoli velvoitettiin maksamaan 90 % päämiehemme oikeudenkäyntikuluista sekä välimiehen ja välitysinstanssin palkkioista ja kuluista.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta rakennusliikettä sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2020-3/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena ollutta kiinteistönvälitysliikettä laillistettuun liiketoimintaan liittyneessä hallintoprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 8/2021-3/2022: korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2022:33 äänin 3-2, jolla hallinto-oikeuden päämiehemme eduksi äänin 3-0 tehty päätös kumottiin.

• Ratiolex avustaa lääkäriketjua osakassopimuksen laadinnassa ja päivittämisessä, 3/2022-.

• Ratiolex toimii suomalaisen konserniyhtiön tytärosakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyssä, 3/2022-.

• Ratiolex avustaa franchising-ketjun franchisingantajaa ketjun toimintaan liittyvässä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa strukturoinnissa, 3/2022-.

• Ratiolexin osakas toimi välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä henkilöstöpalveluiden myyntipalvelusopimusta koskevassa riidassa, 9/2021-3/2022.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yritystä paperitehtaan purku-urakointia koskeneessa riita-asiassa suomalaista energiayhtiötä vastaan, 1/2022-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita rakennuttajakonsulttiyritystä ja vastaavaa työnjohtajaa KSE 2013 -ehtojen mukaisessa rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-2/2022: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajien kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 92 %.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä vaatealan liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 12/2021-2/2022.

• Ratiolex avustaa teollisuuskiinteistön kaupassa myyjänä olevaa suomalaista teollisia omistuksia, teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, 2/2022-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa irtaimen kauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2021-2/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin, joiden mukaisesti kantajan kannevaatimuksista jätettiin sovinnollisesti maksamatta 95 %.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja lunastajana ollutta GoGolf Finland Oy:tä Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusta koskeneessa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, 4/2021-2/2022: välitystuomio annettiin 11.2.2022, jolla Oy Kurk Golf Ab:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden osakekohtaiseksi käyväksi lunastushinnaksi vahvistettiin 1,00 euroa päämiehemme vaatimuksen mukaisesti.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rahoitusalan osakeyhtiötä editioon liittyvässä prosessuaalisessa riidassa Oulun käräjäoikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex edustaa sijoituspalvelulain alaisuudessa toiminutta suomalaista yhtiötä Finanssivalvonnan seuraamusmaksua koskevassa hallinnollisessa riita-asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2/2022-.

• Ratiolex avusti myyjänä toiminutta kattoelementtiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa 1,5 MEUR yritysjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia kahta rakennusalan yritystä niiden tytäryhtiöiden konkurssipesien 0,46 MEUR ja 0,31 MEUR takaisinsaantikanteissa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2022-.

• Ratiolex edustaa kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksen kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa, 1/2022-.

• Ratiolex avustaa suomalaisia rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivia osakeyhtiöitä kansainvälisessä yritysjärjestelyssä ja uudelleensijoittamista koskevassa järjestelyssä, 1/2022-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan liikettä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2021-1/2022: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista merkittävää perheyhtiötä ja sen osakkeenomistajaa omaisuuden järjestelyihin liittyvissä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2022-.

• Ratiolex avusti myyjiä ohjelmistoalalla toimivan osakeyhtiön 1,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana vakuutustuotteiden välittämistä ja sijoitusneuvontaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 1/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti myyjiä rakennusautomaatioalalla toimivan osakeyhtiön 3,8 MEUR osakekauppa- ja uudelleensijoitusjärjestelyssä, 12/2021-1/2022.

• Ratiolex avusti ostajana toiminutta Suomen johtavaa golfvälineiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2021-1/2022.