Siirry sisältöön

2020

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta autoalan konsernia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jossa oli kyse entisten jälleenmyyjäyhtiöiden ja niiden omistajien käynnistämistä 1,2 MEUR ja 0,8 MEUR oikeudenkäynneistä, jotka perustuivat vuonna 2005 laadittuihin aiemman Suomen General Motorsin jälleenmyyntisopimuksiin, 5/2019-12/2020: käräjäoikeuden tuomio 18.12.2020, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät täysin ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa suomalaista teräspalvelu- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavaa perheyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista pörssiyhtiötä johdon vastuuselvittelyä koskevassa asiassa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa englantilaista kaupanalan korporaatiota Suomeen liittyvässä juridisessa compliance -selvityksessä, 12/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennusliikettä sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 12/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa tulkintaerimielisyysasiassa, 12/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2020-.

• Ratiolex toimii kolmen (3) suomalaisen osakeyhtiön selvitysmiehenä selvitystilamenettelyssä, 11/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä talousrikosprosessissa, 11/2020-.

• Ratiolex toimii suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, 11/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa leipomoalan yritystä liiketilan kunnossapitovastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 10/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä IT-liiketoimintaa harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 10/2019-10/2020.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 10/2020.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana teollisuusalan osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-10/2020.

• Ratiolex toimi Suomen johtavan golfliiketoimintaa harjoittavan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Etelä-Suomessa toimivan golfkentän operointi- ja vuokrausjärjestelyssä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex toimi ostajan oikeudellisena neuvonantajana 1MEUR liiketoimintakaupassa, jossa kaupan kohteen osto toteutettiin perustettavalla osakeyhtiöllä, 9/2020-10/2020.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa Suomen suurimman uskontokunnan seurakuntayhtymää urakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa kiinteistösijoitusyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennusurakkaa koskeneessa riita-asiassa, johon sovellettiin ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä ja joka käytiin Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 10/2019-9/2020: 376-sivuinen välitystuomio annettiin 30.9.2020, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuolen n. 4 miljoonan euron vastakannevaatimukset hylättiin, päämiehemme vastapuoli joutui maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut sekä välimiehen että välitysinstanssin palkkiot ja kulut.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana tuuliturbiinien osia valmistaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-9/2020: käräjäoikeuden tuomio 21.9.2020, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex toimii ostajien oikeudellisena neuvonantajana suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön liiketoiminnan siirron toteutusta koskevassa yritysjärjestelyssä, 9/2020-.

• Ratiolex avustaa kiinalaisen lääkealan korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa vuokranantajaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevaa sopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kahta kiinteistönvälitysliikettä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa laillistettuun liiketoimintaan liittyvissä hallintoprosesseissa, 7/2019-/8/2020: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 17.8.2020, joilla aluehallintoviraston päätökset kumottiin päämiesyhtiöidemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä stadion konserttituotantoon liittyvien toimitussopimusehtojen oikeudellisessa arvioinnissa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimukseen liittyvässä perintä- ja vakuusjärjestelyssä sen ketjuun kuulunutta ex-franchisingyrittäjää kohtaan, 6/2020-8/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaisia osakeyhtiöitä niiden organisatorisissa muutosjärjestelyissä ja niihin liittyvien täytäntöönpanotoimien rekisteröinneissä, 6/2020–7/2020.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen liittyvässä 14 MEUR riidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2020-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja sen toteuttamisessa, 7/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsultointia harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2020-7/2020.

• Ratiolex edusti myyjänä toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä optio-oikeuteen perustuneessa sähköalan yhtiön osakekauppaan liittyvässä järjestelyssä, 6/2020.

• Ratiolex edustaa neljää (4) virolaista yhtiötä ja niiden vastuuhenkilöä 6,1 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistöjen omistajaa turvaamistointa ja kiinteistön hallintaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2020-6/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana Helsinkiin toteutettavan rakennushankkeen yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, osakassopimusten laadinnoissa, yhtiöiden perustamisissa ja osakeantien toteuttamisissa, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksiin liittyvissä perintä- ja vakuusjärjestelyissä, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti franchisingyritystä ketjusopimukseen liittyvässä exit-järjestelyssä, 2/2020-6/2020.

• Ratiolex edustaa suomalaista logistiikka-alan osakeyhtiötä verotusta koskevassa riita-asiassa, 5/2020-.

• Ratiolex edustaa vero- ja lakipalveluja tarjoavaa konsernia ja sen enemmistöosakkeenomistajia 5,5 MEUR lunastukseen ja osakassopimuksen rikkomuksiin liittyvässä riita-asiassa, 5/2020-.

• Ratiolex edusti irlantilaista sijoittajaa suomalaisen yhtiön rahastointiin liittyvässä tulkintaerimielisyysasiassa, 5/2020.

• Ratiolex edustaa suomalaisen yhtiön toimitusjohtajaa vakuustakavarikkoa ja väitettyä avunantoa laittomaan maahantuontiin koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakassopimuksen laadinnassa ja suunnatun osakeannin toteuttamisessa, 4/2020-.

• Ratiolex edustaa virolaista sijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä 11,9 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista elintarvikealan osakeyhtiötä sen tuotantoliiketilaan liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa japanilaisen korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2020-.

• Ratiolex avusti johtavan suomalaisen energia-alan konserniyhtiön palveluksessa olevaa ja ollutta henkilöä törkeää avustuspetosta koskevassa viranomaistutkinnassa, jossa kaikkien vastaajien osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 6/2019–3/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä YT-menettelyiden toteuttamisessa ja työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten sopimusoikeudellisessa arvioinnissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa konsulttia konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa, 3/2020-.

• Ratiolex avusti ulkomaalaisia sijoittajia Suomeen liittyvissä insolvenssioikeudellisissa asioissa, 2/2020.

• Ratiolex edustaa myyjänä toiminutta suomalaista rakennustuotealan osakeyhtiötä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin liittyvissä koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamissa uudelleenjärjestelyissä, 2/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä jakautumisen toteuttamisessa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön hallituksen jäseniä viranomaistutkinnassa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa järjestelyssä, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön enemmistöosakkaita osakassopimukseen perustuvassa lunastusasiassa, 1/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaisen osakeyhtiön liiketoimintakaupassa, 1/2020.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi logistiikka-alan yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä viranomaistutkinnassa, 4/2019-1/2020.

• Ratiolex avustaa johtavaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa harjoittavaa franchiseantajayritystä sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa asunto-osakeyhtiötä liikehuoneiston vuokrasuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen sopimuksen laadinnassa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa IT-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.