Siirry sisältöön

2020

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana tuuliturbiinien osia valmistaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-9/2020: käräjäoikeuden tuomio 21.9.2020, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex toimii ostajien oikeudellisena neuvonantajana suomalaisen LVIS-alan osakeyhtiön liiketoiminnan siirron toteutusta koskevassa yritysjärjestelyssä, 9/2020-.

• Ratiolex avustaa kiinalaisen lääkealan korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2020-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa vuokranantajaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa valokuvausalan osakeyhtiötä koulukuvausta koskevaa sopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kahta kiinteistönvälitysliikettä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa laillistettuun liiketoimintaan liittyvissä hallintoprosesseissa, 7/2019-/8/2020: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 17.8.2020, joilla aluehallintoviraston päätökset kumottiin päämiesyhtiöidemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä stadion konserttituotantoon liittyvien toimitussopimusehtojen oikeudellisessa arvioinnissa, 8/2020-.

• Ratiolex edusti kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimukseen liittyvässä perintä- ja vakuusjärjestelyssä sen ketjuun kuulunutta ex-franchisingyrittäjää kohtaan, 6/2020-8/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaisia osakeyhtiöitä niiden organisatorisissa muutosjärjestelyissä ja niihin liittyvien täytäntöönpanotoimien rekisteröinneissä, 6/2020–7/2020.

• Ratiolex edustaa vastaajana ja vastakantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen liittyvässä 14 MEUR riidassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2020-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja sen toteuttamisessa, 7/2020-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsultointia harjoittaneen suomalaisen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2020-7/2020.

• Ratiolexin osakas toimii välimiehenä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä osakassopimusta koskevassa riidassa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti myyjänä toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä optio-oikeuteen perustuneessa sähköalan yhtiön osakekauppaan liittyvässä järjestelyssä, 6/2020.

• Ratiolex edustaa neljää (4) virolaista yhtiötä ja niiden vastuuhenkilöä 6,1 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistöjen omistajaa turvaamistointa ja kiinteistön hallintaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2020-6/2020: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa rakennuskonsulttialan osakeyhtiötä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2020-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana Helsinkiin toteutettavan rakennushankkeen yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, osakassopimusten laadinnoissa, yhtiöiden perustamisissa ja osakeantien toteuttamisissa, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa kansainväliseen franchisingketjuun kuuluvaa Suomen franchiseantajaa franchisingsopimuksiin liittyvissä perintä- ja vakuusjärjestelyissä, 6/2020-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa, 6/2020-.

• Ratiolex edusti franchisingyritystä ketjusopimukseen liittyvässä exit-järjestelyssä, 2/2020-6/2020.

• Ratiolex edustaa suomalaista logistiikka-alan osakeyhtiötä verotusta koskevassa riita-asiassa, 5/2020-.

• Ratiolex edustaa vero- ja lakipalveluja tarjoavaa konsernia ja sen enemmistöosakkeenomistajia 5,5 MEUR lunastukseen ja osakassopimuksen rikkomuksiin liittyvässä riita-asiassa, 5/2020-.

• Ratiolex edusti irlantilaista sijoittajaa suomalaisen yhtiön rahastointiin liittyvässä tulkintaerimielisyysasiassa, 5/2020.

• Ratiolex edustaa suomalaisen yhtiön toimitusjohtajaa vakuustakavarikkoa ja väitettyä avunantoa laittomaan maahantuontiin koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä vähemmistöosakassopimuksen laadinnassa ja suunnatun osakeannin toteuttamisessa, 4/2020-.

• Ratiolex edustaa virolaista sijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä 11,9 miljoonan euron turvaamistoimiasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista elintarvikealan osakeyhtiötä sen tuotantoliiketilaan liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2020-.

• Ratiolex avustaa japanilaisen korporaation suomalaista tytäryhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2020-.

• Ratiolex avusti johtavan suomalaisen energia-alan konserniyhtiön palveluksessa olevaa ja ollutta henkilöä törkeää avustuspetosta koskevassa viranomaistutkinnassa, jossa kaikkien vastaajien osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätös, 6/2019–3/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä YT-menettelyiden toteuttamisessa ja työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaista hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä työntekijöiden lomauttamisissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten sopimusoikeudellisessa arvioinnissa, 3/2020-.

• Ratiolex avustaa konsulttia konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 koskevassa riita-asiassa, 3/2020-.

• Ratiolex avusti ulkomaalaisia sijoittajia Suomeen liittyvissä insolvenssioikeudellisissa asioissa, 2/2020.

• Ratiolex edustaa myyjänä toiminutta suomalaista rakennustuotealan osakeyhtiötä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin liittyvissä koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamissa uudelleenjärjestelyissä, 2/2020.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä jakautumisen toteuttamisessa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön hallituksen jäseniä viranomaistutkinnassa, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa järjestelyssä, 2/2020-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen osakeyhtiön enemmistöosakkaita osakassopimukseen perustuvassa lunastusasiassa, 1/2020-.

• Ratiolex avusti suomalaisen osakeyhtiön liiketoimintakaupassa, 1/2020.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi logistiikka-alan yhtiötä ja sen vastuuhenkilöä viranomaistutkinnassa, 4/2019-1/2020.

• Ratiolex avustaa johtavaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa harjoittavaa franchiseantajayritystä sopimusoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa asunto-osakeyhtiötä liikehuoneiston vuokrasuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä kansainvälisen sopimuksen laadinnassa, 1/2020-.

• Ratiolex avustaa IT-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2020-.