Siirry sisältöön

2019

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-12/2019: käräjäoikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajana ollutta suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-12/2019, hovioikeuden tuomio 31.12.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset pääosin hyväksyttiin ja päämiehemme vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä kansainvälisessä sopimustulkintaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä laajamittaiseen rakennushankkeeseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä osakeantien järjestelemisessä että toteuttamisessa, 12/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 12/2019-.

• Ratiolex avustaa ostajia luksusvenejahtia koskevassa tulliselvityksessä, 12/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2018-11/2019: hovioikeuden tuomio, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) takuukorjaustöihin liittyvässä oikeudellisessa asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusliikettä talonrakennushankkeeseen ja kiinteistön kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 11/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista rakennusliikettä ulkomaalaista rakennushanketta koskevassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, johon sovelletaan ulkomaalaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa rakennusalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 10/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöitä talousrikosprosessissa, 10/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-10/2019: kantaja luopui vaatimuksistaan sovinnollisesti päämiestämme kohtaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi konkurssiin menneen osakeyhtiön vastuuhenkilöä ja osakkeenomistajaa törkeää velallisen epärehellisyyttä ja kirjanpitorikosta koskeneessa talousrikosprosessissa Helsingin hovioikeudessa 12/2017-9/2019: hovioikeuden tuomio 24.9.2019, jolla päämiehemme valitusvaatimukset hyväksyttiin ja syyttäjän ja konkurssipesän vastavalitukset hylättiin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä ravintolaliiketoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 4/2016-9/2019.

• Ratiolex avustaa suomalaisen energiayhtiön toimihenkilöitä viranomaistutkinnassa, 9/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalista tuotantoa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2016-9/2019.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa ajoneuvojen maahantuonti- ja jälleenmyyntiyhtiötä vakuuksia ja pantteja koskevissa oikeudellisissa asioissa, 9/2019.

• Ratiolex edustaa myyjiä asuntokaupan purkua ja korvausvaatimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista energia-alan yhtiötä irtaimen kauppaa ja sopimusehtojen tulkintaa koskevassa riita-asiassa suomalaisen tuotantoyhtiön kanssa, 8/2019-.

• Ratiolex toimii suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien oikeudellisena neuvonantajana Suomeen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja täytäntöönpanotoimenpiteissä, 8/2019-.

• Ratiolex edustaa myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 8/2019-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetussopimuksiin ja CMR konvention artikloihin liittyneessä riita-asiassa itävaltalaisen yhtiön kanssa, 1/2019-7/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kauppaedustajayritystä kauppaedustajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2018-6/2019: hovioikeuden tuomio 28.6.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtiötä ja artistia kansainväliseen rahapeliin liittyvissä selvityksissä, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoyhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa ja kaupparekisteröinneissä Suomessa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista teollisuusalan yhtiötä rahoitusta koskeviin kovenanttisopimuksiin ja vaihtovelkakirjojen konvertointeihin liittyvässä asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2019-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana optikkoliikeosakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-6/2019.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-6/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista elementtitehdasta vahingonkorvausasiassa, 6/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuntaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vuokrasuhdetta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 6/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa, 6/2019-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena pääneuvonantajana suomalaisen teollisuusalan yhtiön perustamisen ja liiketoiminnan siirron toteutuksessa sekä ulkomaalaisten yhtiöiden oikeudellisena neuvonantajana rajat ylittävässä yritysjärjestelyssä, joka signattiin ja clousattiin 20.5.2019, 12/2018-5/2019.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä sahatavarakauppaa käyneen osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-5/2019.

• Ratiolex avustaa sveitsiläistä yhtiötä kansainväliseen yhteen Euroopan suurimpaan urheilusarjaan liittyvässä joint venture -järjestelyhankkeessa, 4/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista asuntosijoitusyhtiötä n. 5 MEUR arvoisessa yhtiöoikeudellisessa asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä liiketilan vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 11/2018-4/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 9/2018-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 1/2019-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa plastiikkakirurgista klinikkaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2019-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa asiassa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa urakkariita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana lentoliikennealaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 3/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä sen rakennushankkeeseen liittyvässä osakeannissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa; 3/2019-.

• Ratiolex edusti kiinteistöalan konsulttiyhtiötä palkkioriita-asiassa, 1/2019-3/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää talousrikosasiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 27.2.2019, jolla päämiehemme 0,163 MEUR korvausvaade menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa liikuntahalleja hallinnoivaa suomalaista osakeyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa riita-asiassa, 2/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 4.2.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä välittäjän kilpailukieltoa ja sopimussakkoa koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä kiinteistöjärjestelyn vastuukysymyksiä koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä myyntiedustajasopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2018-1/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.