Siirry sisältöön

2018

• Ratiolex avusti kolmea eri franchisingyritystä franchisingsopimuksia koskeneissa riita-asioissa, 9/2018-12/2018: asiat sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 12/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa sähköalan osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 12/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta huolinta-alan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2017-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2018-12/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa isännöitsijätoimistoa ja sen osakkeenomistajia osakassopimuksen laadinnassa, 11/2018-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa Suomessa suomalaista asianosaista kohtaan, 11/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä Suomeen liittyvissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2018-11/2018: hovioikeuden päätös 8.11.2018, jossa päämiehemme vastauksen jälkeen syyttäjä ja asianomistaja luopuivat kaikista valitusvaatimuksistaan ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista täysimääräisesti ja asia jäi päämiehemme käräjäoikeudessa voittaman ratkaisun varaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä Korkeimmassa oikeudessa (VL:2018-86) turvaamistointa koskevassa yli 22 miljoonan euron riita-asiassa, jonka pääasia ratkaistaan Saksassa käytävässä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista golfalan osakeyhtiötä investointihankkeessa, 10/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen rakennusyhtiön suomalaista sivuliikettä ydinvoimalan rakennushankkeeseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 10/2018-.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-9/2018: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin päämiehemme vastapuolen sitoutuessa maksamaan kaikki päämiehemme pääomavaatimukset.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2017-9/2018: käräjäoikeuden tuomio 7.9.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista kuljetusalan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2018-.

• Ratiolex avustaa tanskalaista yhtiötä kansainvälisen välitystuomion mitätöintiä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä kansainväliseen yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa, 8/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 8/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisen pakkausmateriaalialan osakeyhtiön osakkeenomistajaa kansainvälisessä yritysjärjestelyssä, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä hallintoprosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 7/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajia asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajia oikeustoimen moitetta ja pätemättömyyttä koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana mainostoimisto osakeyhtiön konkurssissa, 5/2018-6/2018: asia päättyi sovinnolliseen akordiin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ja vastakantajana ollutta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä n. 0,4 MEUR sopimusriita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-6/2018: käräjäoikeuden tuomiot 21.6.2018, joilla päämiehemme kiistämisvaatimukset ja vastakannevaatimukset menestyivät ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti hongkongilaista vastaajayhtiötä kahdessa erillisessä n. 1,0 MEUR insolvenssioikeudellisessa takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2018-6/2018: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä 270 MEUR kansainvälisessä rahoituskonvertointijärjestelyssä, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolta lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 6/2018-.

• Ratiolex avustaa kansainvälisiä sijoittajia ja konsultteja kaasutoimitusta ja -laitosta koskevassa hankkeessa, 5/2018-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin ja takaisinsaanteihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2018-.

• Ratiolex toimii suomalaisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2018-.

• Ratiolex avusti kiinteistönvälitysliikettä viranomaistutkinnassa, 5/2018.

• Ratiolex avustaa suomalaista cleantech -alan osakeyhtiötä kansainvälisessä rahoitus- ja joint venture -järjestelyssä virolaisten ja venäläisten yhtiöiden kanssa, 4/2018-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2016-4/2018: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaisia osakeyhtiöitä fuusiota ja jakautumista koskevissa yritysjärjestelyissä, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa ilmailualan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 4/2018-.

• Ratiolex avustaa lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista rakennusalan yhtiötä vastaajana ja vastakantajana sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 16.3.2018, jolla vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme kannevaatimus hyväksyttiin osittain sekä vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusajan takausta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 3/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaan liittyvässä riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2017-3/2018: välitystuomio 12.3.2018, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan pääosin päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2016-3/2018: käräjäoikeuden tuomio 8.3.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana ilmanvaihtohuoltoyhtiön konkurssissa, 2/2018-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä Suomen suurinta taksialan yritystä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajia lentoliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön insolvenssiin liittyneessä talousrikosasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 3/2017-2/2018: käräjäoikeuden tuomio 20.2.2018, jolla syyttäjän ja asianomistajan kaikki vaatimukset hylättiin ja päämiestemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kirjanpitotoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2018-.

• Ratiolex avustaa suomalaisten ja ulkomaalaisten yhtiöiden osakkeenomistajia ja vastuuhenkilöitä kotimaisissa ja kansainvälisissä insolvenssimenettelyn takaisinsaantiasioissa, 1/2018-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia 7,4 miljoonan euron yritysjärjestelyssä ruotsalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2017-1/2018.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana golfkenttien ylläpito- ja huoltoyhtiön konkurssissa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2018-.

• Ratiolex edustaa suomalaista johtavaa hotelliketjua sopimusriita-asiassa, 1/2018-.