Siirry sisältöön

2017

• Ratiolex edusti suomalaista puuteollisuusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ruotsalaista vakuutusyhtiötä rakennusaikaista vakuutta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyntiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen rakennusalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyynti- ja maahantuontiyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajia yhdistyksen päätöksiä koskevassa moiteoikeudenkäynnissä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-12/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainväliseen välimiesmenettelyyn liittyvässä turvaamistoimiprosessissa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi on yli 22 miljoonaa euroa, 11/2017-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2017.

• Ratiolex toimi sveitsiläisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana liittyen suomalaisen, virolaisen ja sveitsiläisen yhtiön väliseen kansainväliseen rahoitus- ja yritysjärjestelyyn, 11/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolina olleita ostajia yrityskauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2016-10/2017: hovioikeuden tuomio 30.10.2017, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki valitusvaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia yritys- ja rahoitusjärjestelyssä itävaltalaisen yhtiön kanssa, 10/2017.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olleita suomalaista ja hollantilaista logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja kilpailukiellon ja salassapitovelvoitteen rikkomista koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2014-10/2017: asia sovittiin päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista siivousalan yhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 10/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa lääkäriasemayhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Lapin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex toimi itävaltalaisen osakeyhtiön neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen yhtiön kanssa, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista elementtitehdasta työturvallisuusrikosasiaa koskevassa esitutkinnassa, 9/2017-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa palvelualan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta tilaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen kunnostustöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 8/2015-9/2017.

• Ratiolex avusti ulkomaalaista yhtiötä suomalaisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 9/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaisia sijoittajia osakassopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 9/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä myyntineuvonantosopimusta koskevassa turvaamistoimiprosessissa ja riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2017-9/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen liikennealan yhtiön emoyhtiön konkurssissa, 6/2017-8/2017.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kuljetusalan osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-8/2017.

• Ratiolex edusti franchising-ketjua franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2017.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-8/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusoikeudellisissa asioissa, 8/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista sijoittajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2017-.

• Ratiolex edusti suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2017-7/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia asunto-osakeyhtiön päätöstä koskeneessa moiteoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 30.6.2017, jolla päämiestemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta ravintolaliiketoimintaa harjoittanutta osakeyhtiön konkurssipesää liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa italialaista ostajaa kohtaan Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2016-6/2017: käräjäoikeuden tuomio 27.6.2017, jolla päämiehemme kaikki kannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-6/2017.

• Ratiolex edusti johtavaa tšekkiläistä teollisuusalan yhtiötä rajat ylittävässä toimitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa vastapuolena oli brittiläisen pörssiyhtiön suomalainen tytäryhtiö, 6/2017.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2017.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edustaa suomalaista infra- ja rakennusalan yhtiötä rakennustyötä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 6/2017-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta takaajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista jälleenmyyntiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 3/2017-6/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista muotoilualan yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa ruotsalaisen yhtiön kanssa, 6/2017.

• Ratiolex avustaa suomalaista tilitoimistoa työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2017-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan osakeyhtiön konkurssissa, 3/2017-5/2017.

• Ratiolex avusti yhtä Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti norjalaista sisustusalan yhtiötä viranomaistutkinnassa Suomessa, 5/2017.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta konepaja- ja meriteollisuusalan yhtiötä Suomeen liittyvässä rajat ylittävässä yritysstrukturointia koskevassa järjestelyssä, 5/2017-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta kiinteistönvälitysketjua raamisopimusten laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä ja palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2/2017-5/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainvälistä lentorahtitoimitusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 5/2017.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä kansainvälisen hangar -sopimuksen laadinnassa, 5/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta tanskalaisen pörssiyhtiön suomalaista tytäryhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2015-5/2017: käräjäoikeuden tuomio 4.5.2017, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluyritystä omistus- ja rahoitusjärjestelysopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, jossa olennaiset kysymykset liittyivät editiovaatimukseen ja välimiesoikeuden toimivaltakysymykseen aineellisoikeudellisen vaatimuksen lisäksi, 4/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin vastapuolen maksettua päämiehemme kannevaatimuksen.

• Ratiolex avusti kenialaista yhtiötä rajat ylittävässä Afrikkaan ja Arabiemiirikuntiin kohdistuvassa palvelussopimusriita-asiassa suomalaista yhtiötä kohtaan, 4/2017.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin ehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2016-4/2017: käräjäoikeuden tuomio 7.4.2017, jolla päämiehemme kannevaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa suomalaista jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä vahingonkorvausta koskevassa asiassa, 4/2017-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa tilaajaa rakennuselementtien toimitusta ja asennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2017-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2016-3/2017: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista ravintola- ja catering-alan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa, 3/2017-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-yhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 3/2017.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta osakeyhtiötä suomalaisen vaatealan osakeyhtiön yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2015-3/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 2/2017.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistöoikeudellisessa sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2015-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa itävaltalaista yhtiötä rajat ylittävissä konsulttisopimuksia koskevissa riita-asioissa Helsingin hovioikeudessa, jossa riidan intressi on yli 21 miljoonaa euroa, 2/2017-.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä insolvenssioikeudellisessa asiassa Satakunnan käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 15 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä rajat ylittävässä turvaamistoimiprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa riidan intressi oli yli 9 miljoonaa euroa, 1/2017-2/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kansainvälistä kosmetiikka-alan yhtiötä alihankintasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 12/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 1/2017.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 1/2017.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa urakoitsijaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex avusti franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2016-1/2017: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen tukkuliikkeen oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2017-.

• Ratiolex toimii suomalaisen IT-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laadinnassa norjalaisen yhtiön kanssa, 1/2017-.