Siirry sisältöön

2016

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää pörssiyhtiönä toimivaa pankkia kohtaan takaisinsaantioikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2016-12/2016: käräjäoikeuden tuomio 20.12.2016, jolla päämiehemme takaisinsaantikannevaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantiasiassa, 9/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista kierrätysalan yhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2016-12/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.12.2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta kansainvälisen öljyalan yhtiön suomalaista tytäryhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2016-12/2016: käräjäoikeuden päätös 7.12.2016, jolla päämiehemme vastapuolen kannevaatimukset jätettiin tutkimatta ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa, 11/2016.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2015-11/2016: käräjäoikeuden tuomio 22.11.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa asianomistajana olevaa suomalaista teleoperaattoriyhtiötä yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosprosessissa ja siihen liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Espoon käräjäoikeudessa, 11/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosesseissa sekä yhtiön johdon vastuu- ja vahingonkorvausasioihin ja takaisinsaanteihin liittyneessä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2014-11/2016: päämiehemme vastapuolet velvoitettiin maksamaan 0,25 MEUR lisättynä viivästyskoroilla ja oikeudenkäyntikuluilla.

• Ratiolex edusti ostajaa kiinteistöosakeyhtiön yrityskauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetuspalvelusta koskeneessa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 4/2016-11/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista öljyalan yhtiötä taloudellisiin pakotteisiin liittyvässä sopimusasiassa, 11/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 10/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 10/2016-.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2016-.

• Ratiolex toimi media-alan yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimusten laatimisessa, 10/2016.

• Ratiolex toimii ostajan oikeudellisena neuvonantajan teollisuuskiinteistön ostossa, 10/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 12/2015-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana olevaa konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2016-10/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti tilaajina olleita kantajia rakennusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajina oli kaksi eri urakoitsijaa ja rakennuttajakonsultti, 8/2015-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajaa asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana uimakoulua hallinnoivan osakeyhtiön konkurssissa, 10/2014-9/2016.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana rakennustoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 9/2016-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 4/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista matkailualan yritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan yhtiötä aliurakkasopimuksen laatimisessa, 9/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista suunnittelutoimistoa yhteistyösopimuksen laatimisessa ruotsalaisen yrityksen kanssa, 9/2016.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusalan yleisiä ehtoja (YSE 1998) koskevassa erimielisyydessä, 6/2016-9/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana maksu-tv -yhtiön konkurssissa, 6/2015-8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä virolaisten yhtiöiden kanssa laadittavissa vaihtovelkakirjalaina- ja luottolimiittisopimusjärjestelyissä, 8/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana venäläisen yhtiön osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä suomalaisen pörssiyhtiön kanssa laadittavassa kansainvälistä sopimusjärjestelyä koskevassa asiassa, 8/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kaupallista lentoliikenneoperointiyhtiötä sopimusjärjestelyssä suomalaisen pörssiyhtiön ja urheiluseuraa hallinnoivan yhtiön kanssa, 8/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 8/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana ajoneuvojen huoltotöitä tekevän yhtiön konkurssissa, 9/2015-8/2016.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kuljetusalan yhtiötä ylitöihin liittyvässä rikosprosessissa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2016-.

• Ratiolex edusti saksalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa suomalaista yhtiötä vastaan, 5/2016-7/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana teknologiaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 7/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä lentoliikennealan yhtiötä sen liiketoimintajärjestelyissä, 6/2016-7/2016.

• Ratiolex edustaa siivousalan yhtiötä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 2/2015-6/2016: tuomio 30.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhdesaatavia ja työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 30.6.2016.

• Ratiolex edusti vastaajina ja vastakantajina olevia ostajia yrityskauppaa koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-6/2016: käräjäoikeuden tuomio 16.6.2016, jolla päämiestemme vastapuolen kaikki kannevaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2014-6/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana moottoriajoneuvojen kunnostus- ja varustamistoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 6/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajien vastapuolta sopimusriita-asiassa Turun hovioikeudessa 5/2015-6/2016: tuomio 9.6.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset hyväksyttiin ja vastapuolet velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimi suomalaisen kiinteistöhuoltotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 4/2016-6/2016.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuasiassa, 12/2015-5/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen hammaslääkäritoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 2/2016-5/2016.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä, 4/2016-5/2016.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa azerbaidžanilaisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa tilaajaa rakennussopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä IT-palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä yrityskauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edustaa varastointialan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevissa riita-asioissa Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2016-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kirjanpitoalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2015-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä kuljetuspalvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti sveitsiläistä ja suomalaista yhtiötä kansainvälistä rahoitussopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa materiaalisena lakina sovellettiin Englannin lakia 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa liittyen joint venture -järjestelyyn venäläisen yhtiön kanssa, 4/2016-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakkeiden osto-optiosopimusten laadinnassa, 4/2016.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-4/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti lentokoneiden huoltoyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa Pohjoismaisen matkatoimiston lentokoneeseen liittyvissä asioissa, 3/2016.

• Ratiolex avusti kansainvälistä ilmailualan yhtiötä toimitusjohtajasopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämisestä ja työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-3/2016: tuomio 15.3.2016, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex avustaa kolmea rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2016-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen varsinaisessa yhtiökokouksessa, 3/2016.

• Ratiolex edustaa suomalaista säätiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa vastuuasioissa, 3/2016-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista markkinointiviestintäpalveluiden suunnittelua ja toteuttamista harjoittavaa osakeyhtiötä yritysjärjestelyn esisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 7/2015-3/2016: välitystuomio 2.3.2016, jolla päämiehemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastakanteen vastausvaatimukset menestyivät kokonaan.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-3/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiön oikeudellisena avustajana rajat ylittävässä compliance -selvityksessä, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti amerikkalaista artistia esiintymissopimusneuvotteluissa ja kansainvälistä verotusta koskevissa asioissa, 12/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisessä 3 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä ja yhtiöoikeudellisten päätösten täytäntöönpanossa, 2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista kulta- ja hopeasepäntyötä harjoittavaa yritysketjua alihankintasopimuksen laadinnassa, 2/2016.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta siivousalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana tietotekniikan myyntiä- ja maahantuontia harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 11/2015-2/2016.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa saksalaisen yhtiön kanssa, 2/2016.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana kiinteistöhuoltopalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-2/2016.

• Ratiolex edustaa venäläistä kansainvälisen suuryrityksen enemmistöosakkeenomistajaa Suomeen liittyvässä compliance-selvityksessä, 2/2016-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä vuokrasaamista koskevassa riita-asiassa itävaltalaista yhtiötä kohtaan, 11/2015-2/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa asunto-osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2016-.

• Ratiolex edustaa sveitsiläistä yhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2016-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2016.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa rajat ylittävässä riita-asiassa Brittiläisestä Neitsytsaarelta olevan yhtiön kanssa, 9/2015-1/2016: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.