Siirry sisältöön

2015

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Venäjän liiketoimiin liittyvässä sopimusjärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista logistiikka-alan yhtiötä aluehallintoviraston compliance -menettelyssä, 12/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 5 miljoonan euron pääomalainajärjestelyssä, 12/2015.

• Ratiolex edusti rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvissä erimielisyysasioissa, 5/2015-12/2015: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ruotsalaista muotialan yritystä Suomen yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa, 6/2015-11/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Yhdistyneistä arabiemiirikunnista olevaa yhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä liikelentokoneita koskevan palvelussopimuksen laadinnassa Luxemburgista olevan liikelentoyhtiön kanssa, 11/2015.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä sopimusjärjestelyssä USA:sta olevan korporaation kanssa, 11/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä välityspalkkiota koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-11/2015: käräjäoikeuden tuomio 11.11.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa asiassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 11/2015.

• Ratiolex edustaa tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 11/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-11/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusmaalausta harjoittaneen osakeyhtiön konkurssissa, 8/2015-10/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa äänentoistolaitteiden myyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 10/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista elementtitehdasta työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti päämiehemme edun mukaisen sovinnon.

• Ratiolex avusti suomalaista konsulttiyhtiötä työ- ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää turvaamistoimiprosessissa ja yhtiön johdon vastuuasioihin liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2015-10/2015: käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti helikoptereiden ja lentokoneiden huoltoyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä 5,8 MEUR saatavien myynti- ja ostosopimuksen laadinnassa, 9/2015-10/2015.

• Ratiolex avusti autoliikkeitä osakas- ja johtajasopimusten laadinnassa, 10/2015.

• Ratiolex avusti suomalaisen asuntorahaston vastuunalaista yhtiömiesyhtiötä asuntorahaston myyntiin liittyvässä toimivalta- ja vastuuselvityksessä, 9/2015.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta konkurssipesää lähipiirilainaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2015-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti yhtymän osakasta yhtymän purkua koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2014-9/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista lentoliikenneoperointiyhtiötä lentokoneen palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimusta ja osakassopimusta koskevassa riita-asiassa, 9/2015.

• Ratiolex edustaa vastaajina olevia myyjiä asuntokauppariidassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 8/2015-.

• Ratiolex avusti ostajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä osakekauppaan liittyvässä yritysjärjestelyssä, 8/2015.

• Ratiolex toimii siivousalan yhtiön neuvonantajana työturvallisuuteen liittyvässä erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex toimii asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana asunto-osakeyhtiötä koskevassa erimielisyysasiassa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kemianalan yhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa erimielisyysasiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan yhtiötä palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 7/2015-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun globaaliin raamipalvelusopimukseen, 7/2015.

• Ratiolex edustaa VoIP- ja palveluoperaattoriliiketoimintaa harjoittavaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon ja salassapitositoumuksen loukkausta koskevissa asioissa, 6/2015-.

• Ratiolex toimi suomalaisten investoijien oikeudellisena neuvonantaja viihdealan yrityksen yritysjärjestelyssä, 5/2015-6/2015.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa turvaamistoimiprosessissa ja lainasaatavaan liittyvässä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2014-6/2015: käräjäoikeuden tuomio 8.6.2015, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 6/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita suomalaista osakeyhtiötä ja hallituksen jäsentä osakkeiden lunastusta ja vahingonkorvausta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2012-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta kiinteistönvälitysliikettä jälkipalkkiota koskeneessa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskeneessa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-5/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sopimusjärjestelyssä liittyen ranskalaisen teollisuusalan pörssiyhtiön kanssa solmittuun eri kuljetusmuotoja koskevaan palvelusopimukseen, 5/2015.

• Ratiolex edustaa siivousalan yrityksen hallituksen puheenjohtajaa työsyrjintää koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2015-.

• Ratiolex toimi audiomonotorituotteita valmistavan kansainvälisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, 4/2015.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennuttajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 koskevassa konsultin vastuuriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Vaasan hovioikeudessa 1/2014-4/2015: tuomio 15.4.2015, jolla päämiehemme vaatimukset pääosin hyväksyttiin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan lähes 400.000 euroa päämiehellemme.

• Ratiolex edustaa rakennuttajaa rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa teknistä maahantuontiyhtiötä ohjelmistotoimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kemianalan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2015-4/2015: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin 7.4.2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yritystä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 4/2015-.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantioikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 4/2015-.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 4/2015.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien asiakirjojen laadinnassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2014-3/2015: käräjäoikeuden tuomio 10.3.2015, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuolet velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua franchisingsopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2015-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 9/2014-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakeyhtiötä kiinteistönvälitysliikkeen vahingonkorvausvastuuta koskevassa riita-asiassa, 2/2015-3/2015: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajaa palvelussopimusta koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, jossa päämiehemme vastapuolena oli suomalainen pörssiyhtiö, 10/2013-2/2015: hovioikeuden tuomio 16.2.2015, jolla päämiehemme valitus hyväksyttiin, käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja päämiehemme vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin sekä käräjä- että hovioikeudessa.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa kiinteistönvälitysliikettä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2015-.

• Ratiolex avusti suomalaista huolinta-alan yritystä virolaisen yhtiön kanssa solmitussa yhteistyösopimusjärjestelyssä, 1/2015.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkeenomistajia välitystuomion kumoamisprosessissa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex edustaa suomalaista IT-alan osakeyhtiötä Video On Demand -ohjelmistotoimitukseen liittyvässä sopimusriidassa Itä-Suomen hovioikeudessa, 1/2015-.

• Ratiolex avusti yhtä maailman johtavinta lasinvalmistusyhtiötä miljoonien eurojen teollisuuskiinteistön myynnissä ja osittaisessa takaisin vuokrauksessa, 1/2015.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa kiinteistön osto- ja vuokrausjärjestelyssä, 1/2015.