Siirry sisältöön

2014

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä ja sen konkurssipesää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin, kun vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex avustaa vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 10/2014-12/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintajärjestelyssä, 12/2014.

• Ratiolex edustaa konkurssipesää takaisinsaantiprosesseissa, 12/2014-.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 10/2013-11/2014: hovioikeuden tuomio 20.11.2014, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista konsulttiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2013-11/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 19.11.2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,2 MER osakeannin, 0,3 MEUR velkojen konvertoinnin sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana 0,5 MER suunnatun osakeannin ja siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten laadinnassa ja toimeenpanossa, 11/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolia kunnan valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöstä koskevassa hallintoasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 11/2012-11/2014: korkeimman hallinto-oikeuden 6.11.2014 antama päätös 3414/2014, jolla valittajan valitus hylättiin ja jolla vahvistettiin valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätöksen olleen lainvastainen.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsopimuksen kilpailukiellon loukkausta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2012-10/2014: päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi Amerikka-romanialaista konepajateollisuusalan joint venture yhtiötä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Sveitsissä ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetun välitystuomion täytäntöönpanoprosessissa suomalaista yhtiötä kohtaan, 8/2014-10/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 9/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita tilaajia maarakennusurakkaa koskeneessa sopimusriita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2014-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2013-9/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi kolmen suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana miljoonien eurojen osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2014-9/2014.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana IT-alan konsultointiosakeyhtiön konkurssissa, 9/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien ja lainarahoitusjärjestelyjen toteuttamisessa sekä niihin liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa että osakassopimuksen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinnassa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex avusti lääkäriasemaketjua työoikeudellisissa järjestelyissä, 8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autokorjaamo-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suunnittelutoimiston konkurssissa, 4/2014-8/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisen myyntiedustajasopimuksen laadinnassa, 8/2014-.

• Ratiolex edusti suomalaista kaivosalan palveluyritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 3/2014-8/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajina olevaa IT-alan osakeyhtiötä ja sen enemmistöosakkaita osakassopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 8/2014-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikuntasaliosakeyhtiön konkurssissa, 5/2014-8/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana hissien ja liukuportaiden huoltoyhtiön konkurssissa, 3/2014-7/2014.

• Ratiolex avusti matkailuauto ja -vaunujen myyntiliiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä miljoonien eurojen liiketoimintakaupassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä toimitusjohtajasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdesaatavia koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 7/2014.

• Ratiolex edustaa kansainvälistä takausalan osakeyhtiötä projektinjohtourakan takaukseen liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 7/2014-.

• Ratiolex edusti valittajien vastapuolena olevaa kaupungin viranhaltijaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä itä-Suomen hovioikeudessa, 3/2014-7/2014: syyttäjän syytteet hylättiin osittain ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin osin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 2/2013-7/2014.

• Ratiolex avustaa urakoitsijaa maarakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 6/2014-.

• Ratiolex toimi suomalaisen kuljetusalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana sen YT-menettelyissä, 5/2014-6/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-6/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä konsulttivastuuta koskevassa asiassa, 6/2014.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista sijoitustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä vahingonkorvausta, moitekannetta, suoritusvaadetta ja lunastusvelvollisuutta koskevassa osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-5/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 12.5.2014, jolla vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2014-5/2014: osapuolet sopivat asian 9.5.2014 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa vastaajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 5/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-5/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.5.2014, jolla päämiehemme kannevaatimus menestyi osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan hinnanalennusta päämiehellemme.

• Ratiolex avustaa vähemmistöosakasta suomalaisen kuljetusalan yhtiön exit-järjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liiketoimintojen substanssijärjestelyssä, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolta sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajan vastapuolena olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 5/2014-.

• Ratiolex toimii suomalaisen sylintereitä valmistavan konsernin emoyhtiön vähemmistöosakkeiden neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa asioissa, 4/2014-.

• Ratiolex edustaa valittajien vastapuolena olevaa suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 4/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä UEFA -lisenssilupa-asiassa, 4/2014.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä franchising-ketjua yhteistyösopimuksen laadinnassa, 4/2014-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana vihannestukkualan osakeyhtiön konkurssissa, 4/2014-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia kiinteistön kauppaa koskeneessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2012-4/2014: käräjäoikeuden tuomio 14.4.2014, jolla päämiestemme kannevaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta ostajaa asuntokauppaa koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2013-4/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista huolinta-alan osakeyhtiötä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2014-

• Ratiolex edustaa rakennuttajia rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 3/2014-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2014-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti vastaajina olleita myyjiä yrityskauppaan liittyneessä 2,2 miljoonan euron hinnanalennusvaatimusta koskeneessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 6/2013-3/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin 7.3.2014.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä erimielisyysasiassa, 2/2014: osapuolet sopivat asian päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen terveydenhoitoalan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa asiassa, 2/2014.

• Ratiolex edusti myyjää irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 6/2013-2/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 11.2.2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 10/2013-2/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 7.2.2014, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 12/2012-2/2014: käräjäoikeuden tuomio 3.2.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana autojen maahantuontialan yrityksen konkurssissa, 11/2013-1/2014.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen asunto-osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-1/2014.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä biovoimalan aliurakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2012-1/2014: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa maailman johtavaa hissien ja liukuportaiden valmistajaa, asentajaa ja ylläpitäjää toimitussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyssä, 1/2014-.

• Ratiolex toimi pienosakkaan neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa suomalaisen osakeyhtiön kanssa, 1/2014.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusten laadinnassa, 1/2014.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 1/2014-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä kiinteistönvälitystoimistoa koskeneessa yritysjärjestelyssä, 1/2014.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä kauppaedustajasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2011-1/2014: käräjäoikeuden tuomio 10.1.2014, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa, 1/2014-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 1/2014-.