Siirry sisältöön

2013

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä vähemmistö- ja enemmistöosakassopimusten laadinnassa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä liigalisenssilupa-asiassa, 12/2013.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa asioissa, 12/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua sopimusten laadinnassa, 12/2013.

• Ratiolex edusti kantajaa hallinnanpalautuskannetta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 10/2013-12/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa työsyrjintää koskevassa oikeudenkäynnissä Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2013-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 15.11.2013, jolla syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi pääosin valtion varoista.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 11/2013-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 11/2013.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 11/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 1/2012-11/2013: käräjäoikeuden tuomio 5.11.2013, jolla vastapuolen vaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin pääosin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa 1/2013-11/2013: hovioikeuden tuomio 4.11.2013, jolla vastapuolen valitus hylättiin ja vastapuoli velvoitetiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti yhdistystä ja sen vastuuhenkilöä talousrikosasiassa Kouvolan hovioikeudessa, 5/2013-11/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2012-10/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti kansainvälistä järjestöä Suomeen liittyvissä työoikeudellisissa asioissa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2011-10/2013: käräjäoikeuden tuomio 16.10.2013, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollutta osakeyhtiötä kavallusta koskeneessa talousrikosoikeudenkäynnissä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 10/2013.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kolmea suomalaista sijoittajaa 3,2 miljoonan euron verovalitusasiassa, 10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen merirahtilähetystä koskevien panttisaatavien turvaamisessa suomalaisen pörssiyhtiön konkurssissa, 9/2013-10/2013.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana musiikkialan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2013-10/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälisen brändin lisenssinhaltijaa kansainvälisten toimitus- ja jakelusopimusten laadinnassa, 9/2013.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen sähkösuunnittelualan osakeyhtiön konkurssissa, 9/2013-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 6/2013-9/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana suomalaisen siivousalan osakeyhtiön konkurssissa, 6/2013-9/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista pesulaketjua työoikeudellisissa asioissa, 8/2013.

• Ratiolex avusti tanskalaista pörssiyhtiötä Suomeen liittyvässä työoikeudellisessa asiassa, 8/2013.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisessä yritysjärjestelyssä: osakeannissa avustaminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, avustaminen hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten sekä pääomalainasopimusten laadinnassa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex toimi osakkaan neuvonantajana suomalaisen IT-alan yrityksen yritysjärjestelyssä, 8/2013.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 8/2013-.

• Ratiolex avusti myyjiä asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 6/2013-8/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 6/2013-8/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kiinteistönvälitysyhtiötä työsuhteen päättämistä ja osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastamisasiassa, 7/2013.

• Ratiolex edusti johtavaa suomalaista urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä kahdessa urheiluoikeudelliseen asiaan liittyvässä välimiesmenettelyssä, 5/2013-7/2013.

• Ratiolex edusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä franchising-sopimusta ja kilpailukieltorikkomusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa ja ad hoc -välimiesmenettelyssä, 10/2012-6/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä TV-oikeuksien loukkausta koskevassa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistösijoittajaa asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 5/2013-6/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista mainostoimistoalan osakeyhtiötä työoikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti Suomessa toimivaa franchisingantajayhtiötä liiketoimintakonseptin strukturointia koskevassa oikeudellisessa asiassa, 6/2013.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä kansainväliseen kauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa, 5/2013.

• Ratiolex avusti suomalaista alan johtavan tuotteen valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä tavaramerkkioikeudellisessa asiassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 8/2012-5/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 22.5.2013 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapito- ja yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2013-,

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä kilpailukieltorikkomusta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa, 5/2013.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista metallikonepaja-alan osakeyhtiötä kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-5/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa johtavaa suomalaista polkupyörien valmistusta ja jälleenmyyntiä harjoittavaa osakeyhtiötä lisenssisopimuksen loukkausta koskevassa asiassa, 5/2013-.

• Ratiolex avusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 10/2011-4/2013: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pienosakasta ruotsalaisen yhtiön kanssa tehtävässä osakassopimusjärjestelyssä liittyen suomalaisen IT-alan yritysjärjestelyyn, 4/2013.

• Ratiolex avusti asunto-osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia ja toimi kokouksen puheenjohtajana n. 4 miljoonan euron rakennushanketta koskevassa asiassa, 4/2013.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista nostokonealan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2012-4/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaisen maahantuontia harjoittavan osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistajia yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja exit-sopimuksen laadinnassa, 4/2013.

• Ratiolex avusti vähittäiskauppa-alan osakeyhtiötä tavaramerkin loukkausasiassa, 4/2013.

• Ratiolex edustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2013-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa maatalousalaa harjoittavaa yritystä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex toimi suomalaisen parttin oikeudellisena neuvonantajana sopimusten laadinnassa Nasdaqissa listatun amerikkalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä franchising- ja yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 11/2012-3/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 3/2013-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajina olleita työnantajia työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 9/2012-3/2013: käräjäoikeuden päätös 15.3.2013, jolla päämiestemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä konsulttisopimuksen laadinnassa kiinalaisen yhtiön kanssa, 3/2013.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä tavaramerkin loukkausasiassa, jossa päämiehemme vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin, 2/2013.

• Ratiolex edusti pääurakoitsijana toiminutta suomalaista rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkasopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2013-2/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä yhtiöjärjestyksen muutosten tekemisessä, 2/2013.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana rakennushankkeeseen liittyvän vendor’s legal due diligencen laadinnassa, 2/2013.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 8/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa työnantajayhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 1/2013-.

• Ratiolex avusti kansainvälisen franchising-ketjun maaedustajayhtiötä Suomen toimintoihin liittyvien sopimusten laadinnassa, 1/2013.

• Ratiolex edustaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 1/2013-.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista investointipankkiyhtiötä konsultointisopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 11/2012-1/2013: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista investointipankkipalveluita tarjoavaa asiantuntijayhtiötä kahdessa erillisessä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2012-1/2013: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.