Siirry sisältöön

2012

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-12/2012: asia sovittiin 14.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan osakeyhtiötä rakennusalan yleisiä sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä rakennusurakkariidassa 5/2012-12/2012: asia sovittiin 13.12.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-12/2012.

• Ratiolex edustaa vastaajaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 12/2012-.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisessa sekä siihen liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten toimeenpanossa, 12/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistönvälistystoimistoa osakassopimuksen laadinnassa, 12/2012-.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2012-12/2012: hovioikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 3.12.2012.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana rakennusalan yrityksen konkurssissa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex avustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2012-.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen laadinnassa, 11/2012.

• Ratiolex toimi työnantajan oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyydessä, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjuyhteistyösopimusten laadinnassa, 9/2012-11/2012.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa ja talopakettikauppoja koskevassa riita-asiassa, 8/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana veroennakkotietopäätöksen hakemisessa, osittaisjakautumisen toteuttamisessa ja 5,5 miljoonan euron osakekauppoihin liittyvissä yritysjärjestelyssä, 5/2012-11/2012.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontialan yritystä tavaramerkkiloukkausta koskevassa asiassa, 11/2012-.

• Ratiolex edusti pääkanteen vastaajana ja vastakanteen kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsuhdetta ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, 7/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 6/2012-11/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä energiatoimitussopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista kiinteistöalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 10/2012.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyösopimuksen laatimisessa romanialaisen yhtiön kanssa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, 1/2012-10/2012: käräjäoikeuden tuomio 30.10.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex avustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa, 10/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen IT-alan osakeyhtiön neuvonantajana sopimusneuvotteluissa ja yhteistyösopimuksen laatimisessa, 10/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi useita suomalaisia osakeyhtiöitä Aluehallintovirastoille annettavissa lupaselvitysasioissa, joka liittyi kilpailevan yrityksen kanteluun, 6/2012-10/2012.

• Ratiolex avusti hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa laajassa törkeää kirjanpitorikosta ja veropetosta koskevassa talousrikosepäilyssä, jossa epäillään rakennusalanyritysten suorittamaa ns. kuittikauppaa, 10/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa, 9/2012-10/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kunnanvaltuuston jäseniä hallinto-oikeudellisessa prosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, 3/2012-9/2012: hallinto-oikeuden 26.9.2012 antama päätös, jolla valtuuston 3,9 miljoonan euron lainapäätös kumottiin lainvastaisena.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana sähköalan yrityksen konkurssissa, 7/2012-9/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa korkeimmassa oikeudessa (KKO 77:2012), 5/2011-9/2012: korkeimman oikeuden 10.9.2012 antama päätös, jolla hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumottiin ja asia määrättiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen.

• Ratiolex edusti tilaajia rakennusurakkaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 1/2012-9/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Vaasan hovioikeudessa, 9/2012-.

• Ratiolex edustaa suomalaista kiinteistönvälitystoimistoa sopimusriita-asiassa, 8/2012-.

• Ratiolex edustaa vastaajia sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2012-.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä kilpailukiellon rikkomista koskevassa riita-asiassa Kemi-Tornion käräjäoikeudessa, 7/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön neuvonantajana yhteistyö- ja salassapitosopimusten laatimisessa norjalaisen yhtiön kanssa, 7/2012.

• Ratiolex edusti suomalaista osakeyhtiötä yritysjärjestelyyn liittyvässä sopimusvastuuasiassa, 6/2012-7/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa suomalaista sijoitusyhtiötä englantilaisen yhtiön kanssa strukturoitavassa joint venture -sopimusjärjestelyssä liittyen Delawaresta olevaan korporaatioon ja Caymansaarelta olevaan rahastoyhtiöön, 7/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2012-5/2012: hovioikeuden tuomio 25.5.2012, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa sopimusriita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 8/2011-5/2012: käräjäoikeuden tuomio 24.5.2012, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kansainvälisen franchisingyhtiön Suomessa toimivaa franchisingantajaa franchising-sopimusta koskevassa riita-asiassa, 3/2012-5/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimii virolaisen yhtiön ja sen suomalaisten osakkeenomistajien oikeudellisena neuvonantajana uusiutuvan bioenergian kansainvälisen toimituskaupan sopimusjärjestelyissä, 5/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetuskonttien toimittajana toimivaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa, 4/2012-5/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä yleisten tarjousehtojen laadinnassa, 5/2012-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana varsinaisessa yhtiökokouksessa, 5/2012.

• Ratiolex avustaa myyjiä rajat ylittävässä suomalaisen maahantuontialan yhtiön yritysjärjestelyssä, 4/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa sekä siihen liittyvässä talousrikosprosessissa Tuusulan käräjäoikeudessa, 4/2010-4/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä franchisingsopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2012-.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-4/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2011-3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex edustaa elintarviketeollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja siihen liittyvässä talousrikosepäilyasiassa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2011-3/2012: päämiesyhtiömme vastapuoli luopui kannevaatimuksistaan ja päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut velvoitettiin korvaamaan täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-3/2012: käräjäoikeuden tuomio 13.3.2012, jolla päämiesyhtiömme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiesyhtiömme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti Suomen johtavaa talotekniikan konsulttiyritystä vahingonkorvausvastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2012-3/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa suomalaista irtaimen kauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa virolaisen yhtiön kanssa, 3/2012-.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti.

• Ratiolex toimii suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimitusjohtajasopimuksen, työsopimuksen ja osakassopimuksen laadinnassa sekä suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 3/2012-.

• Ratiolex edustaa osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 3/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä franchising-sopimuksen laadinnassa, 3/2012.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2012.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi pääkanteen kantajana ja vastakanteen vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-2/2012: asia ratkaistiin sovinnollisesti 29.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti enemmistöosakkeenomistajaa yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa ja osakkeiden lunastusasiassa, 2/2012: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avustaa kansainvälistä yhtä maailman johtavinta logistiikka-alan yhtiötä sen Suomen kiinteistöjen hallintaan liittyvissä juridisissa asioissa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä aiesopimuksen laadinnassa, 2/2012-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin rakennusyritysten bulvaanien suorittamaa ns. kuittikauppaa, 9/2011-2/2012: tuomio 15.2.2012, syyttäjän syytteet ja muut vaatimukset hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex avusti työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa, 8/2011-2/2012: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 9.2.2012 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa rakennusalan osakeyhtiötä aliurakkasopimuksia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2012-.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa ja yhteistyösopimusten laadinnassa, 2/2012.

• Ratiolex avustaa yksityishenkilöä optiosopimukseen perustuvassa lunastuserimielisyysasiassa, 2/2012-.

• Ratiolex avustaa ostajaa asuntokauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2012-.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä toimitussopimuksen laadinnassa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimukseen ja yhtiökokoukseen liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 1/2012.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2012.