Siirry sisältöön

2011

• Ratiolex edusti suomalaista kuljetusalan yhtiötä kuljetussopimusta koskevassa riita-asiassa italialaisen kuljetusyhtiön kanssa, 9/2011-12/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 21.12.2011.

• Ratiolex avusti kolmea suomalaista osakeyhtiötä niiden uudelleenorganisointia koskevassa järjestelyssä, 12/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa tanskalaisen yhtiön kanssa, 12/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhtiöoikeudellisissa erimielisyysasioissa ja sen osakkeenomistajia osakkeiden lunastusasiassa, 8/2011-11/2011: asiat ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhderiita-asiassa, 10/2011-11/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä rahoitus- ja osakeantijärjestelyissä, 11/2011.

• Ratiolex avusti suomalaisia osakkeenomistajia kansainvälisen yhtiön yhtiöoikeudellisissa ja osakassopimukseen liittyvissä toimeenpanoasioissa, 11/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 10/2011-11/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-11/2011: käräjäoikeuden tuomio 1.11.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä sopimusoikeudellisissa neuvotteluissa sveitsiläisen ja norjalaisen pörssiyhtiön kanssa, 10/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 31.10.2011.

• Ratiolex edustaa rakennusalan osakeyhtiötä rakennusurakkariidassa koskien rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta rakennusalan osakeyhtiötä rakennusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 10/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 27.10.2011, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuolena ollut yhtiö velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2010-10/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.10.2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 5/2011-10/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 23.10.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 10/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 4/2011-10/2011: tuomio 17.10.2011, jolla päämiehemme vaatimus menestyi pääosin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa osakkeenomistajia ja heidän holdingyhtiötä päätöksentekoa ja rahoitussopimusta koskevissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, 10/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakas- ja rahoitussopimukseen perustuvassa lunastusasiassa ja yhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana oli saksalainen pörssiyhtiö, 6/2010-10/2011: käräjäoikeuden tuomio 6.10.2011, jolla päämiehemme korvausvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti kansainvälistä franchising-ketjua Suomeen liittyvien franchising-ketjusopimusten laadinnassa, 10/2011.

• Ratiolex edusti kantajia kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 26.9.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista IT-alan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 9/2011.

• Ratiolex edusti kantajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuusehtojen loukkausta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-9/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 6.9.2011.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä liiketoimintakauppaa koskevassa riita-asiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2011-.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa, osakassopimuksen laadinnassa, osakepääomasijoitusten toteuttamisen laadinnassa hallituksen kokouksessa ja yhtiöjärjestyksen muutosten suunnittelussa, 8/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä riita-asiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 3/2011-8/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 25.8.2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontialan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 8/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä työsuhteeseen liittyvässä kilpailukielto- ja liikesalaisuutta koskevassa loukkausasiassa, 8/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä Suomessa toimivan yhden maailman johtavimman kansainvälisen kiinteistövälistysketjun yrityskaupassa, 6/2011-8/2011.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi myyjää kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 4/2011-7/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 7/2011-.

• Ratiolex edusti suomalaista logistiikka-alan yhtiötä insolvenssioikeudellisessa asiassa, 7/2011.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 2/2011-6/2011: käräjäoikeus vahvisti osapuolten välisen sovinnon asiassa 27.6.2011.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä raamitoimitussopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex edusti suomalaista työnantajaosakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 4/2010-6/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 13.6.2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä varastointia koskevan lisäliitesopimuksen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex toimi terveydenhuoltoalalla toimivan osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakekauppakirjojen laadinnassa, 6/2011.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä lento- ja merirahtia koskevan raamisopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa ja suunnattujen osakeantien toteuttamisessa, 5/2011.

• Ratiolex edusti sähköalan yritystä sähköurakointia koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti ostajia kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, 3/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä salassapitosopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 5/2011.

• Ratiolex edustaa työnantajayhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 5/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa välimiesmenettelylain mukaisessa englanninkielisessä ad hoc välimiesmenettelyssä koskien kansainvälisen työsuhteen päättämistä, 3/2010-5/2011: välimiesoikeuden 13.5.2011 antama välitystuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti toimeksiantajana toimivaa suomalaista osakeyhtiötä kansainvälistä agenttisopimusta koskevassa riita-asiassa, 4/2011-5/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolexin edustamalle osakeyhtiölle myönnettiin valituslupa (VL:2011-51) korkeimmasta oikeudesta insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa, 5/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontialan osakeyhtiötä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: käräjäoikeuden 20.4.2011 antama päätös, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 4/2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollut suomalaista osakeyhtiötä remontointia koskevassa sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-4/2011: Helsingin käräjäoikeus vahvisti 5.4.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset vaatimukset täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-4/2011: Helsingin hovioikeus vahvisti sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin 22.3.2011 ja antoi 1.4.2011 asiasta oikeudenkäyntikuluja koskevan päätöksen, jolla vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-3/2011: hovioikeuden 28.3.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät täysin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä työsopimuksen rikkomista koskevassa korvausriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2011-.

• Ratiolex avusti suomalaista vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2011.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä lentorahtitoimitussopimuksen laadinnassa venäläisen yhtiön kanssa, 3/2011.

• Ratiolex avustaa osakasta osakassopimuksen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä ketjusopimusta koskevassa sopimusriita-asiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista osakeyhtiötä vahingonkorvausta koskevassa erimielisyysasiassa, 2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti vastaajana olevaa suomalaista osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti asunto-osakkeen ostajaa esisopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2011-2/2011: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti henkilöstövuokrausyritystä työsuhdetta koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-2/2011: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 11.2.2011.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olevaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 7/2010-2/2011: hovioikeuden 8.2.2011 antama tuomio, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät pääosin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi suomalaista osakeyhtiötä aiesopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 10/2010-2/2011: päämiehemme vastapuoli luopui esittämistään vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakeyhtiötä asuntoyhtiöoikeudellisessa erimielisyysasiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-1/2011: Espoon käräjäoikeus vahvisti 26.1.2011 asiassa sovinnon, jolla päämiehemme vastapuoli suostui maksamaan päämiehemme materiaaliset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset täysimääräisesti korkoineen.

• Ratiolex avusti konsulttia toimeksiantosuhteeseen perustuvassa palkkioriita-asiassa korkeimmassa oikeudessa, 7/2009-1/2011: asiasta annettiin korkeimman oikeuden prejudikaattiratkaisu.

• Ratiolex avusti suomalaista turvallisuusalan osakeyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 1/2011.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana suunnatun maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttamisessa, 11/2010-1/2011.