Siirry sisältöön

2010

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 8/2009-12/2010: hovioikeuden tuomio 31.12.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan päämiehellemme sopimuksen mukaisia korvauksia.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolta ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-12/2010: hovioikeuden päätös 28.12.2010, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimus menestyi kaikilta osin ja valittaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajana olevaa kuljetusalan yritystä alihankintasopimusta koskevassa riita-asiassa Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 12/2010-.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä yksipuolisen tuomion takaisinsaantia koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 11/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 15.12.2010.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta yhtiötä irtaimen kauppaan liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2010-12/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin 10.12.2010.

• Ratiolex edustaa suomalaista osakeyhtiötä immateriaalioikeudellisessa erimielisyysasiassa, 12/2010-.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa erimielisyysasiassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 12/2010-.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa, 11/2010-12/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa ohjelmatoimistoa ohjelmatoimitussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010-.

• Ratiolex avusti radiologialan yritystä palveluyhteistyösopimusten laadinnassa lääkäriasemien kanssa, 11/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kuljetusalan osakeyhtiön toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä työaikarikkomusta koskevassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2010: käräjäoikeuden tuomio 4.11.2010, jolla syyttäjän syyte hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä liikehuoneiston saatavien perintää, vuokrasuhteen purkua ja häätöä koskevassa asiassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä alihankintasopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edustaa vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2010-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumapalveluosakeyhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä toiminimen käyttöä koskevassa loukkausasiassa, 10/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta yhtiötä työtyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2010-10/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisen jakelusopimuksen laadinnassa USA:sta olevan yhtiön kanssa, 10/2010.

• Ratiolex avusti päämiehenä toiminutta suomalaista osakeyhtiötä kansainvälisen konsulttisopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön enemmistöosakkaiden oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa, 10/2010.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 12/2009-10/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Hyvinkään käräjäoikeus vahvisti 6.10.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: yhtiöjärjestysmuutosten ja eri osakesarjojen laadinta sekä osakeantien toteuttaminen, 9/2010-10/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 9/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työntekijän irtisanomisprosessissa, 9/2010.

• Ratiolex avusti osakasta toimitusjohtajasopimuksen päättämistä ja osakkeiden lunastusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennusalan yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2010-8/2010: käräjäoikeuden tuomio 31.8.2010, syyttäjän syyte ja muut vaatimukset hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 8/2009-8/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vahvisti 27.8.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 5/2009-8/2010: hovioikeuden tuomio 10.8.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex avusti vaatealan agenttiyhtiötä liikehuoneiston vuokrasopimusten laadinnassa, 8/2010.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolena olevaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kouvolan hovioikeudessa, 2/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 7.7.2010, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät osittain ja vastapuoli velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi valittajan vastapuolena olleita 13:a eri asunnon ostajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 1/2010-7/2010: hovioikeuden tuomio 2.7.2010, jolla valittajana olleen grynderiyhtiön valitus hylättiin ja se velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen käräjäoikeuden tuomion mukaisesti sekä maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: suunnatun osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 6/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista osakeyhtiötä myyntiedustajasopimuksen laadinnassa meksikolaisen yhtiön kanssa, 6/2010.

• Ratiolex avusti enemmistöosakasta ja yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2010.

• Ratiolex edusti tavaratalokauppiasta työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2010-6/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa, 5/2010-6/2010: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana liikkeenjohdon konsulttialan yrityksen konkurssissa, 3/2010-6/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä kiinteistön kauppaa koskevassa riita-asiassa, 1/2010-5/2010: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2010-.

• Ratiolex edusti huolinta-alan yhtiötä yhteistyösopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 4/2010-5/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2008-5/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 4/2010-5/2010.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 4/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta rakennusalan yhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 1/2010-4/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 14.4.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, 4/2010-.

• Ratiolex avusti yhdistystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa 8/2009-4/2010: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 1.4.2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi tilaajana toiminutta asunto-osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä julkisivuremonttia koskevassa urakkariidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 30.3.2010, jolla päämiehemme hinnanalennusvaatimus menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avustaa osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 3/2010-.

• Ratiolex toimi suomalaisen osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, eri osakesarjojen ja yhtiöjärjestysmuutosten laadinta ja täytäntöönpano, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 12/2008-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 15.3.2010, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana suomalaisiin yrityksiin liittyvissä 4 miljoonan euron osakejärjestelyissä ja 5 miljoonan euron laina ja -vakuusjärjestelyissä, 3/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa 3/2009-3/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 5.3.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, 8/2009-3/2010: käräjäoikeuden tuomio 3.3.2010, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa, 3/2010.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa, 12/2009-2/2010: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 24.2.2010 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti ranskalaista viinitilayhtiötä Suomen markkinoita koskevassa myynninturvaamisasiassa, 2/2010.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä työoikeudellisissa järjestelyissä, 2/2010.

• Ratiolex edustaa kantajaa palvelussopimusta koskevassa korvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, jossa vastaajana on suomalainen pörssiyhtiö, 2/2010-.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokauppaan liittyvässä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009-2/2010: osapuolet tekivät sovinnon päämiehillemme edullisin ehdoin vastapuolena olleen välitysyhtiön sitoutuessa maksamaan korvausta päämiehillemme.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä yritysjärjestelyssä: osakekauppakirjan ja osakassopimuksen laadinta sekä yhtiöoikeudellisten muutosdokumenttien laadinta ja täytäntöönpano, 2/2010.

• Ratiolex avusti elintarvikealan yritystä agenttisopimuksen laadinnassa, 2/2010.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2009-2/2010: käräjäoikeus ratkaisi asian 1.2.2010 päämiehellemme edullisesti osapuolten sopiessa asian pääosin.

• Ratiolex edusti kantajaa vakuutuskorvausasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2009-1/2010.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 1/2010.

• Ratiolex avusti tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä sopimusten laadinnassa, 1/2010.