Siirry sisältöön

2009

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen ja osakekauppakirjan laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex edusti rakennus- ja konealalla toimivaa yritystä insolvenssioikeudellisessa riita-asiassa Tampereen käräjäoikeudessa, 9/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 22.12.2009, jolla päämiehemme muutosvaatimukset menestyivät osittain.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 12/2008-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.12.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät täysimääräisesti ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta IT -alan yritystä sopimuserimielisyyttä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-12/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti 11.12.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista maahantuontia harjoittavaa osakeyhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa, 12/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista maahantuojayhtiötä jakelusopimuksen laadinnassa Venäjän kauppaa varten, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex avusti johtavaa suomalaista polkupyörien maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavaa yhtiötä ketjuyrittäjäsopimuksen laadinnassa, 11/2009-12/2009.

• Ratiolex laati salassapitosopimukset suomalaiselle pk-yritykselle kansainvälistä yritysjärjestelyä varten, 12/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa 10/2009-12/2009: käräjäoikeuden tuomio 2.12.2009, jolla työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme vaatimat korvaukset työsuhteen perusteettomasta päättämisestä täysimääräisesti ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut korkoineen.

• Ratiolex edustaa työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2009-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 6/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 13.11.2009, jolla vastaajana ollut rakennusyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta ja vahingonkorvausta viivästyskorkoineen ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12/2008-11/2009: käräjäoikeuden tuomio 12.11.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä saneerausta koskevassa sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-11/2009: Helsingin käräjäoikeus vahvisti asiassa sovinnon 5.11.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin, jolla vastapuolena ollut rakennusyhtiö sitoutui maksamaan korvausta päämiehellemme.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 11/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana osakassopimusten ja yhteystyösopimusten laadinnassa, 11/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä kaupallisten sopimusten laadinnassa, 10/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa huoneenvuokraa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 30.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi suomalaisen vaatealan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana sopimus ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä, jossa päämiehemme sopimuskumppani on muun muassa englantilainen pörssiyhtiö, 10/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaatteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittavaa yhtiötä agenttisopimuksen laadinnassa italialaisen yhtiön kanssa Venäjän kauppaa varten, 10/2009.

• Ratiolex edusti vuokranantajana toiminutta yhtiötä vuokrasuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa 7/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 8.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-10/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 6.10.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi 13 eri kantajaa asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 5/2008-9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, jolla vastaajana ollut grynderiyhtiö velvoitettiin maksamaan päämiehillemme hinnanalennusta viivästyskorkoineen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex avusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2009: käräjäoikeuden tuomio 25.9.2009, syyttäjän syyte ja asianomistajan vahingonkorvausvaade hylättiin ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi täysimääräisesti valtion varoista.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 9/2009.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteen irtisanomisprosessissa, 9/2009.

• Ratiolex edusti ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 9/2009.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa erimielisyysasiassa Tuusulan käräjäoikeudessa 3/2009-9/2009.

• Ratiolex avusti kansainvälistä yhtiötä työ- ja immateriaalioikeudellisissa asioissa, 8/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista johtavaa urheiluseuraa hallinnoivaa yhtiötä yhteistyösopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex avusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen sekä toiminimen käyttöä koskevan sopimuksen laadinnassa, 8/2009.

• Ratiolex edusti entistä rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 12/2008-7/2009.

• Ratiolex edusti kansainvälistä yhtä maailman johtavinta kemianteollisuuden alalla toimivaa yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 7/2009.

• Ratiolex toimi osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatun osakeannin toteuttamisessa ja osakassopimuksen laadinnassa, 7/2009.

• Ratiolex avusti logistiikka-alan yhtiötä lentorahtisopimuksia koskevassa sovintoneuvottelussa, 6/2009-7/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä ad hoc välimiesmenettelyssä liiketoimintakauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 5/2008-7/2009: välimies teki välimiesmenettelyn lopettamispäätöksen kummankin osapuolen ennakkomaksujen viivästymisten seurauksena.

• Ratiolex avusti kansainvälistä logistiikka-alan yhtiötä alihankintaa ja liiketoimintasiirtoa koskevassa yritysjärjestelyssä: aiesopimuksen ja transaktiodokumenttien laadinta sekä niihin liittyvä oikeudellinen neuvonta, 6/2009.

• Ratiolex avusti suomalaista vaate-alan yritystä kansainvälistä jakelusopimusta koskevassa sopimusjärjestelyssä, 6/2009.

• Ratiolex avusti osakeyhtiötä osakkaan irtautumisasiassa, 6/2009.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeudellisessa järjestelyssä: maksuttoman sekä maksullisen osakeannin toteuttaminen, yhtiöjärjestysmuutosten ja osakassopimuksen laadinta, 5/2009-6/2009.

• Ratiolex edusti vastaajaa vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 10.6.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2008-6/2009: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.6.2009 päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti huolinta-alan yhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 5/2009-6/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajayhtiötä franchising -sopimusta koskevassa erimielisyysasiassa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, 9/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi osakeyhtiötä sopimusriidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 19.5.2009, vastapuolen kanne hylättiin ja päämiehemme vastakanne vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Kuopion käräjäoikeudessa, 7/2008-5/2009: käräjäoikeuden tuomio 15.5.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti keittiökalusteliikettä remontti- ja asennusriidassa, 4/2009-5/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti valittajan vastapuolta konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Turun hovioikeudessa, 4/2008-5/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia vahingonkorvausasiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan Tuusulan käräjäoikeudessa, 11/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 30.4.2009, päämiestemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaaman päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 9/2008-4/2009: käräjäoikeuden tuomio 28.4.2009, päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastaaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti urakoitsijayhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa, 4/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vaatteiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä kansainvälisessä sopimuserimielisyysasiassa, 2/2009-4/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti luonnollista henkilöä laajassa veroneuvonta-asiassa, 2/2009-4/2009.

• Ratiolex edusti tilaajaa palvelussopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 3/2009-4/2009:osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti pankkiiriliikkeen palvelumyyntiyhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 3/2009.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa 6/2008-3/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla 10.3.2009 päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalalla toimivaa osakeyhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä urakkaerimielisyysasiassa, 2/2009-3/2009: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehelle edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi työnantajayhtiön oikeudellisena neuvonantajana työsuhteiden irtisanomisprosessissa, 3/2009.

• Ratiolex avusti siivousalan yritystä menestyksekkäästi tavaramerkin loukkausasiassa, 2/2009-3/2009: vastapuoli suostui sovinnollisesti päämiehemme kieltovaateisiin ja maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi myyjiä asuntokauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008-3/2009: vastapuoli luopui päämiehiämme kohtaan esittämistä vaatimuksistaan.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi hakijaa ad hoc -välitystuomion täytäntöönpanoriita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 2/2008-2/2009: käräjäoikeuden päätös 26.2.2009, jolla päämiehemme täytäntöönpanovaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex avusti lainanottanutta osakeyhtiötä 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasopimuksiin liittyvien ehtojen muuttamisessa, 1/2009-2/2009.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta IT-alan yritystä työsuhteen päättämistä ja koeaikapurkua koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 9/2008-2/2009: tuomio 6.2.2009, kantajan vaatimukset hylättiin pääosin ja kantaja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edustaa kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2009-.

• Ratiolex avusti vastaajana ollutta työnantajayhtiötä työsuhderiidassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2009: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex avusti bioteknologiayhtiötä kansainvälistä rahoitusjärjestelyä koskevan toimeksiantosopimuksen laadinnassa, 1/2009.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä tukkualaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 10/2008-1/2009: esisopimuksen, osake- ja liiketoimintakauppakirjan ja osakassopimusten laadinta.

• Ratiolex edusti vastaajana ollutta ajoneuvokauppaa harjoittavaa osakeyhtiötä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2008-1/2009.