Siirry sisältöön

2008

• Ratiolex edusti työntekijää johtajasopimuksen purkamista koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajayhtiötä sopimusriita-asiassa Kouvolan käräjäoikeudessa, 8/2008-12/2008: osapuolet tekivät sovinnon päämiehellemme edullisin ehdoin kantajan luopuessa vaateistaan päämiestämme kohtaan, jonka Kouvolan käräjäoikeus vahvisti 12.12.2008.

• Ratiolex avusti suomalaista ja kyproslaista yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa koskien englantilaista yhtiötä, 12/2008.

• Ratiolex edusti ostajia uuden asuntokaupan virheitä koskevassa riita-asiassa, 10/2008-12/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti kantajia asuntokaupan taloudellista virhettä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2007-11/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yritystä sopimuserimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 26.11.2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa asiassa, 9/2008-11/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti 12.11.2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 11/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia kiinteistön kaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Lohjan käräjäoikeudessa, 1/2008-10/2008: osapuolet tekivät sovinnon, jonka Lohjan käräjäoikeus vahvisti 28.10.2008.

• Ratiolex laati yhdelle kansainvälisesti suurimmalle huolinta-alan yhtiölle varastointi- ja logistiikkaraamisopimuksen Suomen toimipisteiden toimintoja varten, 10/2008.

• Ratiolex avusti kahta tapahtumapalvelu ja -markkinointiyhtiötä osakassopimusten laadinnassa, 10/2008.

• Ratiolex edusti piiriedustussopimuksen purkamisasiassa kantajaa, 9/2008-10/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti IT -alan yhtiötä rahoitusjärjestelyssä sekä osakassopimusehtojen laadinnassa, 9/2008.

• Ratiolex edusti kantajia vakuutuskorvausriita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 7/2007-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 8/2008-9/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintolaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyissä ja kauppakirjojen laadinnassa, 8/2008.

• Ratiolex avusti suomalaista bioteknologiayhtiötä kansainvälisen raamipalvelussopimuksen laadinnassa ranskalaisen pörssiyhtiön kanssa, 8/2008.

• Ratiolex edusti vastaajia sähkösaneerausurakointia koskevassa riita-asiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 11/2007-7/2008: vastapuolen kanne hylättiin.

• Ratiolex edusti ostajayhtiötä elintarvikealan liiketoimintakaupassa, 6/2008.

• Ratiolex toimi suomalaisen bioteknologiayhtiön oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen kemikaali- ja bioteknologiayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 6/2008.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Rovaniemen hovioikeudessa, 12/2006-6/2008: tuomio 6.6.2008, jolla muutettiin käräjäoikeuden tuomiota ja päämiehemme jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

• Ratiolex edusti tilaajia palvelussopimuksen virheitä koskevassa vahingonkorvausasiassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa, 6/2008.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä omaisuuden vahingoittamista koskevassa rikosasiassa Lahden käräjäoikeudessa, 6/2008.

• Ratiolex edusti arkkitehtuuritoimistoa sopimusneuvotteluissa, 5/2008.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä sopimusneuvotteluissa, 4/2008-5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakeyhtiön jakautumismenettelyssä, 5/2008.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakassopimuksen laadinnassa englanniksi, 4/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2007-4/2008: tuomio 4.4.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomasta irtisanomisajan palkasta korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 3/2007-3/2008: tuomio 27.3.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa törkeää veropetosta koskevassa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Vaasan käräjäoikeudessa 8/2007-3/2008: tuomio 14.3.2008, syyttäjän syyte ja päämiehellemme vaatima vankeusrangaistusvaade hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme asianosais- ja oikeudenkäyntikuluja määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti myyjää kiinteistön kauppaa koskevassa rakennusvirheiden vastuunjakoasiassa, 2/2008-3/2008: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla elinkeinonharjoittajana toiminut grynderi sitoutui maksamaan päämiehemme ja ostajan vaateet kaikilta osin.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä hankintasopimusehtojen laadinnassa, 3/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi työntekijää työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa 1/2008-2/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla, jolla työnantaja maksoi päämiehellemme neljän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana radio- ja televisiotoimintaa harjoittavan yrityksen yritysjärjestelyssä ja kauppakirjojen laadinnassa, 1/2008-2/2008.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti liikennevahingossa vakavasti vammautunutta henkilöä vakuutuskorvauserimielisyyttä koskevassa asiassa, 2/2008.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Raaseporin käräjäoikeudessa, 6/2007-1/2008: tuomio 29.1.2008, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista lomakorvauksista sekä odotusajan palkoista korkoineen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajaa konsulttipalkkiota koskevassa riita-asiassa Salon käräjäoikeudessa, 8/2007-1/2008: käräjäoikeuden tuomio 23.1.2008, jolla vastaajat velvoitettiin korvaamaan päämiehemme vaatimuksia ja oikeudenkäyntikuluja.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajayhtiötä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä liike- ja asiakassalaisuuksien loukkausasiassa, 6/2007-1/2008: välitystuomio 9.1.2008 päämiehemme vaatimukset menestyivät kaikilta osin ja vastaaja velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä Turun käräjäoikeudessa, 12/2007-1/2008: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon asiassa.

• Ratiolex toimi IT -alan yrityksen oikeudellisena neuvonantajana kansainvälisen toimitussopimuksen sekä yrityksen yleisten sopimusehtojen laadinnassa, 1/2008.

• Ratiolex edusti kantajaa vahvistetun sovinnon täytäntöönpanoa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2008.