Siirry sisältöön

2006

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa laajassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin rakennusyritysten bulvaanien suorittamaa ns. kuittikauppaa, 12/2005-11/2006: lainvoimainen tuomio 27.12.2006, syyttäjän päämiehellemme vaatima vankeusrangaistusvaade hylättiin kaikilta osin ja päämiehemme asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.

• Ratiolex edusti kansainvälistä rakennusalan yhtiötä rakennusurakka erimielisyydessä, 12/2006.

• Ratiolex edusti kansainvälistä VOIP-Teleoperaattoriyhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 11/2006-12/2006.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi pääkaupunkiseudun johtavaa renkaiden ja vanteiden maahantuojaa ja jälleenmyyjää sekä toista vastaajayhtiötä riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2006-11/2006: lainvoimainen tuomio 28.11.2006, kantajayhtiön kanteet hylättiin ja päämiesyhtiöidemme asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin kaikilta osin täysimääräisesti kantajayhtiön maksettavaksi.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Kuusamon käräjäoikeudessa, 11/2006.

• Ratiolex edusti ryöstötapauksessa asianomistajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2006-11/2006.

• Ratiolex laati yleiset osto- ja tilausehdot suomalaiselle logistiikka-alan yhtiölle, 10/2006.

• Ratiolex edusti huolinta-alan yritystä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2006-10/2006: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti useita eri asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, julkisuutta saaneessa pukupetosasiassa, 1/2006-10/2006.

• Ratiolex toimi suomalaisen ja brittiläisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiöiden välisessä rahoitusjärjestelyssä ja osakekaupassa, 9/2006.

• Ratiolex edusti urakoitsijaa rakennusurakka erimielisyydessä, 9/2006.

• Ratiolex edusti siviiliprosessissa kantajia asuntokauppaa koskevassa erimielisyydessä Espoon käräjäoikeudessa, 4/2006-9/2006: asiassa käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jolla 73,5 %:a päämiehiemme kannevaatimuksista hyväksyttiin.

• Ratiolex laati mallityösopimuspohjat ja avusti työoikeudellisessa asiassa rengasalan yhtiötä, 9/2006.

• Ratiolex edusti ostajakandidaatteja renkaiden jälleenmyyjäyhtiötä koskevassa osakekaupassa, 8/2006: osakekauppakirjojen laadinta, yhtiöoikeudellisten muutosdokumenttien laadinta ja täytäntöönpano, osakassopimuksen laadinta.

• Ratiolex edusti vastaajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2006.

• Ratiolex laati mikrotukea harjoittavalle osakeyhtiölle yleiset sopimusehdot, 8/2006.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 7/2006-8/2006.

• Ratiolex edusti kantajaa menestyksekkäästi asuinhuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 6/2006-7/2006: asiassa tehtiin päämiehemme kannevaatimusten mukainen sovinto.

• Ratiolex laati raamitoimitussopimuksen englanniksi Suomen johtavalle logistiikka-alan yhtiölle idän kauppaa varten, 6/2006.

• Ratiolex toimi langattomia palveluja tarjoavan kansainvälisen yhtiön oikeudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyssä, 5/2006-6/2006: due diligence -tarkastus, transaktiodokumenttien neuvotteleminen ja laadinta.

• Ratiolex edusti kantajaa franchising -sopimusta koskevassa erimielisyydessä, 2/2006-6/2006: asia ratkaistiin sovinnollisesti päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti viihdealanyritystä tavaramerkkiasiassa, 5/2006.

• Ratiolex edusti asianomistajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2006: rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti Suomen johtavaa moottoriurheilutapahtumien järjestämistä harjoittavaa yhtiötä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa, 4/2006-5/2006.

• Ratiolex laati mallityösopimuspohjat suomalaiselle huolinta-alan yritykselle, 4/2006.

• Ratiolex edusti langattomia palveluja tarjoavaa kansainvälistä yhtiötä englanninkielisen toimitusjohtajasopimuksen laadinnassa, 4/2006.

• Ratiolex edusti luonnollista henkilöä laajassa veroneuvonta-asiassa, 3/2006-4/2006.

• Ratiolex edusti siviiliprosessissa kantajaa asuinhuoneiston vuokrausta koskevassa erimielisyydessä Helsingin käräjäoikeudessa, 2/2006-4/2006: asiassa käräjäoikeus vahvisti sovinnon 4/2006, jossa päämiehemme haastehakemuksen mukaisista vaateista 80 % hyväksyttiin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintola-alan yrityksiä koskevassa yritysjärjestelyssä, 2/2006-3/2006: limited due dilligence -tarkastus, liikkeenluovutusasiakirjojen ja rahoitusdokumenttien laadinta ja viranomaislupien hakeminen.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana osakekaupassa, osakassopimuksen ja johtajasopimuksen laadinnassa, 2/2006: toimeksiantajana Suomen johtava asuntojen vuokrausta ja sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö.

• Ratiolex edusti asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2006: asianomistajien, luonnollinen ja oikeushenkilö, rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajaa rikosprosessissa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 1/2006-2/2006: lainvoimainen tuomio 7.2.2006, syyttäjän vankeusrangaistusvaade ja asianomistajan puolesta ajama vahingonkorvausvaade hylättiin kaikilta osin ja vastaajan asianosais- ja oikeudenkäyntikulut määrättiin maksettavaksi kaikilta osin täysimääräisesti valtion varoista.

• Ratiolex edusti ravintolayrittäjää anniskelulupaa koskevassa hallintoprosessissa Etelä-Suomen lääninhallituksessa ja asiaa koskevassa rikosprosessissa, 1/2006.