Siirry sisältöön

2007

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asunto-osakkeen omistajia taloyhtiön kunnossapitovastuuta koskevassa erimielisyysasiassa, 11/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnollisesti päämiehillemme edullisin ehdoin ja vastapuoli maksoi päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

• Ratiolex edusti kuluttajaostajaa palvelusopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-12/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti hakijaa Suomen Palloliiton sääntöjen mukaisessa rangaistusmääräysprosessissa, 11/2007.

• Ratiolex edusti vastaajayhtiötä työoikeudellisessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, 6/2007-11/2007: asiassa tehtiin 27.11.2007 käräjäoikeuden vahvistama sovinto päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi rakennuskoneiden vuokrausta harjoittavaa yhtiötä työturvallisuutta koskevassa rikosoikeudenkäynnissä Helsingin hovioikeudessa, 9/2007-11/2007: päämiestämme vastaan nostetut syytteet hylättiin kokonaisuudessaan 16.11.2007 ja valtio velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut pääosin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiöitä osakassopimusten laadinnassa, 11/2007.

• Ratiolex edusti ostajia kiinteistön kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa, 9/2007-11/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi asianomistajana ollut osakeyhtiötä kavallusta koskevassa talousrikosoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2007.

• Ratiolex edusti ostajaa irtaimen kauppaa koskevassa sopimuserimielisyysasiassa, 9/2007-10/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti suomalaista IT-alan yritystä amerikkalaisen tavarantoimittajayhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 10/2007.

• Ratiolex edusti kantajia vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 8/2007-10/2007.

• Ratiolex laati kansainvälisen agenttisopimuksen, jossa agentin päämiehinä olivat eteläkorealainen ja kiinalainen yhtiö, 8/2007-9/2007.

• Ratiolex laati mallirakennusurakkasopimuksen rakennuttajalle, 9/2007.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa palvelussuhteen päättämisasiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 9/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa asuntokaupan hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-8/2007: asiassa tehtiin sovinto 8.8.2007, jonka käräjäoikeus vahvisti. Sovinnolla vastaaja sitoutui korjaamaan pääosin asuntokaupassa havaitut virheet.

• Ratiolex edusti asianomistajaa menestyksekkäästi vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä Kotkan käräjäoikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edustaa useita asianomistajia julkisuutta saaneessa petosrikosoikeudenkäynnissä sekä Helsingin että Turun käräjäoikeudessa 8/2007-.

• Ratiolex edusti rauhanturvaajaa rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa ja edusti häntä myös hallintoprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa, 8/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa kiinteistön kauppariidassa Heinolan käräjäoikeudessa, 1/2007-7/2007: käräjäoikeuden 30.7.2007 antamalla tuomiolla vastaaja velvoitettiin maksamaan kantajille hinnanalennusta.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 7/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa menestyksekkäästi ad hoc välimiesmenettelyssä agenttisopimusta koskevassa erimielisyysasiassa, 12/2005-6/2007: välitystuomio 1.6.2007, päämiehemme vaateista 2/3 -osa hyväksyttiin välitystuomiolla.

• Ratiolex edusti IT-alan yhtiötä sopimusehtojen laadinnassa, 5/2007-6/2007.

• Ratiolex edusti ostajia asuntokaupan virheitä koskevassa asiassa, 3/2007-5/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehillemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana ravintola-alan yrityksen yritysjärjestelyssä ja osakassopimuksen laadinnassa, 5/2007.

• Ratiolex toimi asunto-osakeyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiökokouksen ja hallituksen toimivaltaan liittyvissä kysymyksissä, 4/2007-5/2007.

• Ratiolex edusti rakennuttajaa rakennusurakkaerimielisyydessä 4/2007-5/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla rakennus- ja sähköurakoitsija maksoivat päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti kuljetusyhtiötä sopimuserimielisyydessä Vantaan käräjäoikeudessa, 9/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex toimi oikeudellisena neuvonantajana pk-yritystä koskevassa yritysjärjestelyssä, 4/2007.

• Ratiolex edusti kantajaa irtaimen kauppaa koskevassa erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 10/2006-4/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti rakennusalan yhtiötä yhtiöoikeudellisissa asioissa, 3/2007.

• Ratiolex edustaa kantajaa rakennusurakkaa koskevassa vahingonkorvausasiassa Hyvinkään käräjäoikeudessa, 3/2007-.

• Ratiolex edusti asianomistajia rikosprosessissa Helsingin käräjäoikeudessa törkeässä liikenneturvallisuuden vaarantamis- ja vammantuottamusasiassa, 1/2006-3/2007: asianomistajien, luonnollinen ja oikeushenkilö, rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaateiden ajaminen.

• Ratiolex edusti suomalaista tapahtumapalveluyritystä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa sovintoneuvotteluissa, 2/2007.

• Ratiolex edusti entistä ammattiurheilijaa uraan liittyvässä vahingonkorvausasiassa, 12/2006-2/2007: osapuolet ratkaisivat asian sovinnolla.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajia työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Espoon käräjäoikeudessa, 11/2006-2/2007: tuomio 2.2.2007, työnantaja velvoitettiin maksamaan päämiehillemme korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja maksamattomista ylitöistä korkoineen. Lisäksi vastaajayhtiö velvoitettiin maksamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti suomalaista ohjelmatoimistoyhtiötä sopimuserimielisyysasiassa, 1/2007-2/2007: asiassa laadittiin sovintosopimus, jolla vastapuoli maksoi kaikki päämiehemme vaateet.

• Ratiolex edusti suomalaista huolinta-alan yritystä amerikkalaisen logistiikka-alan yhtiön kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, 1/2007.

• Ratiolex edusti Suomen johtavaa moottoriurheilutapahtumien järjestämistä harjoittavaa osakeyhtiötä hallinnan loukkaus ja vahingonkorvausasiassa Helsingin hovioikeudessa, 6/2006-1/2007.