Siirry sisältöön

Palvelut

Riitojen ratkaisu

 • Kansainväliset ja kotimaiset oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • Talousrikokset
 • Sovittelut

Kaupallinen neuvonanto

 • Kansainväliset ja kotimaiset yritysjärjestelyt
 • Kaupalliset sopimukset
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus
 • Kansainvälinen kauppa ja kansainväliset pakote- ja sanktioasiat
 • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
 • Rakentaminen, asunto- ja kiinteistöasiat sekä -välitys
 • Urheiluoikeus, viihde- ja musiikkiteollisuus

Konkurssi- ja insolvenssioikeus

 • Pesänhoitajan tehtävät konkursseissa
 • Velkojien ja velallisten avustaminen insolvenssimenettelyissä ja niihin liittyvissä prosesseissa sekä uudelleenjärjestelyissä

Suoritamme toimeksiantomme aina ehdottoman luottamuksellisesti. Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n lakimiehillä on kokemusta yksityishenkilöiden ja sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi ja englanniksi.

Toimeksiannoissa palkkiomme perustuvat pääsääntöisesti toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn työaikaan ja sen mukaisiin lakimiestemme tuntiveloituksiin. Toimenpidekohtaista hinnoittelua sovellamme vain erikseen asiasta kirjallisesti sovittaessa.

Lakimiestemme tuntihinnat määräytyvät toimeksiantokohtaisesti seuraavissa rajoissa 200-350 euroa per tunti (+ alv 24 %, 248,00-434,00 euroa). Ylimpiä hintoja käytämme toimeksiannoissa, jotka edellyttävät erityisosaamista tai -kokemusta tai ovat luonteeltaan poikkeuksellisen kiireellisiä. Päämiehemme pyynnöstä, huomioon ottaen toimeksiannon laatu ja luonne, voimme sopia kirjallisesti tarpeen vaatiessa erityisistä hinnoitteluperusteista. Antamamme hintatiedot ja hinta-arviot ovat arvonlisäverottomia ja laskutusvaiheessa hintaan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Laskutamme palveluistamme yleensä kalenterikuukauden päätyttyä jälkikäteen tai viimeistään toimeksiannon päätyttyä. Tarpeen vaatiessa edellytämme kohtuullisen palkkio- ja kuluennakon suorittamista toimeksiannon aloittamisen yhteydessä. Palkkioperusteesta ja mahdollisesti kirjallisesti sovituista erityisjärjestelyistä huolimatta veloitamme aina toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset ja välittömät kulut eriteltyinä jälkikäteen.