ETUSIVU PALVELUT HENKILÖSTÖ REFERENSSEJÄ KANSAINVÄLISET KONTAKTIT YHTEYSTIEDOT

Merkittävimpiä Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n edustamia viimeaikaisia ja vireillä olevia toimeksiantoja:


Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana kansainvälistä sahatavarakauppaa käyneen osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista johtavaa ajoneuvojen maahantuonti- ja jälleenmyyntiyhtiötä 1,12 MEUR sopimusriita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana teollisuusalan osakeyhtiön konkurssissa, 5/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 5/2019-.

• Ratiolex toimi konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-5/2019.

• Ratiolex avustaa sveitsiläistä yhtiötä kansainväliseen yhteen Euroopan suurimpaan urheilusarjaan liittyvässä joint venture -järjestelyhankkeessa, 4/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista asuntosijoitusyhtiötä n. 5 MEUR arvoisessa yhtiöoikeudellisessa asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex edustaa asunto-osakeyhtiötä asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, 4/2019-.

• Ratiolex avusti suomalaista tapahtumakeskusta hallinnoivaa yhtiötä liiketilan vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 11/2018-4/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 9/2018-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 1/2019-3/2019: käräjäoikeuden tuomio 28.3.2019, jolla päämiehemme vaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa riita-asiassa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa plastiikkakirurgista klinikkaa yhteistyösopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 3/2019-.

• Ratiolex avustaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä sopimusoikeudellisessa asiassa, 3/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa urakkariita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 3/2019-.

• Ratiolex toimii oikeudellisena neuvonantajana lentoliikennealaa koskevassa yritysjärjestelyssä, 3/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista osakeyhtiötä sen rakennushankkeeseen liittyvässä osakeannissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa; 3/2019-.

• Ratiolex edusti kiinteistöalan konsulttiyhtiötä palkkioriita-asiassa, 1/2019-3/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi kantajana ollutta konkurssipesää talousrikosasiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 5/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 27.2.2019, jolla päämiehemme 0,163 MEUR korvausvaade menestyi ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa liikuntahalleja hallinnoivaa suomalaista osakeyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisessa riita-asiassa, 2/2019-.

• Ratiolex edusti menestyksekkäästi vastaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä vuokrasopimusta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa 2/2018-2/2019: käräjäoikeuden tuomio 4.2.2019, jolla päämiehemme kiistämisvaatimukset menestyivät ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

• Ratiolex edustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa suomalaista kuljetusalan osakeyhtiötä sopimusriita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana digitaalipalvelualan osakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajaa palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Etelä-Savon käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex toimii konkurssipesän pesänhoitajana optikkoliikeosakeyhtiön konkurssissa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa kiinteistönvälitysliikettä välittäjän kilpailukieltoa ja sopimussakkoa koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista kiinteistösijoitusalan palveluyritystä kiinteistöjärjestelyn vastuukysymyksiä koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa vastaajana olevaa yhtä maailman johtavinta levy- ja musiikkialan yhtiötä konkurssipesän käynnistämässä takaisinsaantiasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa huolinta-alan osakeyhtiötä kansainvälistä kuljetussopimusta koskevassa riita-asiassa, 1/2019-.

• Ratiolex avustaa suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakkaa koskevassa erimielisyysasiassa, 1/2019-.

• Ratiolex edustaa suomalaista jälleenmyyjäyhtiötä myyntiedustajasopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

• Ratiolex edusti suomalaista rakennusalan yhtiötä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) liittyvässä riita-asiassa, 11/2018-1/2019: asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin.

• Ratiolex edustaa suomalaista pitopalveluyhtiötä yhteistyösopimukseen liittyvässä erimielisyysasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 1/2019-.

Asianajotoimisto Ratiolex Oy, Vuorikatu 16 A, 7. krs., 00100 Helsinki, puh. (09) 6227 5650, faksi (09) 6227 5651, email office@ratiolex.fi