ETUSIVU PALVELUT HENKILÖSTÖ REFERENSSEJÄ KANSAINVÄLISET KONTAKTIT YHTEYSTIEDOT

Ratiolex Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku

ASIANAJOTOIMISTO RATIOLEX OY


Asianajotoimisto Ratiolex Oy on kansainväliseen ja kotimaiseen liikejuridiikkaan sekä riitojen ratkaisuun erikoistunut osakeyhtiö. Toimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Noudatamme toiminnassamme asianajajia koskevaa lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Toimistomme on edustanut useita asiakasyrityksiämme menestyksekkäästi riitojen ratkaisussa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä ja insolvenssimenettelyissä. Ratiolexin toimeksiannot muodostuvat pääasiassa pk-yritysten, perheyritysten sekä kasvavien ja kansainvälisten yhtiöiden liikejuridisten toimeksiantojen hoitamisesta Suomessa ja ulkomailla sekä työoikeuteen ja rakennus- ja kiinteistöoikeuteen liittyvistä toimeksiannoista.

Rankingit


Ratiolex on rankattu Legal 500 EMEA:n vuoden 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ja 2013 julkaisuissa yhdeksi merkittävimmistä riitojen ratkaisu asianajo- ja lakitoimistoista Suomessa.

Balance Consultingin tilinpäätösanalysointeihin perustuen Kauppalehti rankkasi heinäkuussa 2018 Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n jälleen Suomen menestyneimmäksi asianajo- ja lakitoimistoksi. Ratiolex on rankattu menestyneimmäksi myös heinäkuussa 2012, 2013 ja 2016.

Kansainvälinen Corporate INTL Magazine ja Global Law Experts ovat valinneet Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n vuoden 2012 parhaimmaksi kansainväliseksi välimiesmenettely asianajo- ja lakitoimistoksi Suomessa.

The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017


Tämä The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, Global Legal Group Ltd:n artikkeli julkaistiin 25. päivänä heinäkuuta 2017. Katso Timo Ylikantolan ja Tiina Ruohosen kirjoittama Suomea koskeva kappale.Asianajotoimisto Ratiolex Oy, Vuorikatu 16 A, 7. krs., 00100 Helsinki, puh. (09) 6227 5650, faksi (09) 6227 5651, email office@ratiolex.fi